Bij de Molen
KOOZAA
De Kleine Munt
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis

Enquête over de rijdende winkel van Tiemen van Dijken en het Hoogeland

1. Waar woont u?

Naam dorp: ……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Bent u ook in het dorp waar u woont, geboren?

☐ Ja

☐ Nee, in (plaats)………………………………….…………Provincie:……………………….………………………

3. Hoe oud bent u?

Geboren: ……..Dag…………Maand……………………………………..Jaar.…………………………………………….

4. Wat voor geslacht hebt u?

☐ Man

☐ Vrouw

5. Wat is uw burgerlijke status?

☐ Getrouwd

☐ Samenwonend

☐ Single

☐ Weduwe/-naar

☐ Gescheiden

☐ Hertrouwd

6. Heeft u een beroep?

☐ Ja

☐ Nee

☐ Gepensioneerd

7. Wat is/ was uw beroep? …………………………………………………………………………………………………

8. Moe(s)t u ver reizen voor uw werk ? Ja……………………………km Nee: …………………… km.

9. Werkt(e) u lang voor de zelfde baas:

☐ Ja, ……………………jaar

☐ Nee…………………

10. Is Uw inkomen tussen 1970 en nu gestegen?

☐ Ja

☐ Nee

☐ Gelijk gebleven

11. Welk bedrag gaf u in 1970 per week gemiddeld uit aan de dagelijkse boodschappen?

…………….. gulden.

12. Wat voor boodschappen kocht u in 1970 voor dit bedrag en bij welke winkels/ waar kocht u deze? Denkt u aan groente, brood, vlees, zuivel , enz. Bij welke slager, groenteman, kruidenier? Of bij de boer of eigen tuin?

 

 

 

13. Welk bedrag geeft u in 2015 per week gemiddeld uit aan de dagelijkse boodschappen?

…………….. euro.

14. Wat voor boodschappen koopt u in 2015 voor dit bedrag en bij welke winkels/ waar koopt u deze? Denkt u aan groente, brood, vlees, zuivel , enz.

 

 

 

15. Sinds wanneer was u klant bij de rijdende winkelwagen van Tiemen?

Jaar:…………………………

15. Wat kocht u bij Tiemen in de beginjaren, als klant?

 

 

 

 

16. Wat kocht u in 2015 bij Tiemen, als klant?

 

 

 

17. Wat voor bedrag besteedde u gemiddeld in de beginjaren bij Tiemen als klant, per week?

18. Wat voor bedrag besteedde u gemiddeld in 2015 bij Tiemen als klant, per week?

19. Waarom kocht u bij de rijdende winkel van Tiemen?

 

 

 

 

20. Had u in 1970 een bepaalde geloofsovertuiging of was u lid van een kerkgenootschap?

☐ Ja ☐ Nee

Toelichting:……………………………………………………………………………………………………………………………

21. Had uw winkelkeuze in 1970 nog iets te maken met uw eventuele geloofsovertuiging?

☐ Ja ☐ Nee

Toelichting:

 

22. Heeft uw winkelkeuze in 2015 nog iets te maken met uw eventuele geloofsovertuiging?

☐ Ja ☐ Nee

Toelichting:

 

 

 

23. Heeft u nog bijzondere herinneringen aan Tiemen? Anekdotes? Specifieke uitspraken? Opmerkingen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het geval u uw adres wel bekend wilt maken. Absoluut niet verplicht .Deze enquête kunt u anoniem invullen:

Naam:………………………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………………………….. Postcode en Plaats: …………………………………………………………………………. Telno:……………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………

 

Wilt u op de hoogte gehouden van de verschijning van het boek?

☐ Ja

☐ Nee

Wij danken u voor het invullen van deze uitgebreide enquête, Deze zal ons werk om een goed beeld te scheppen van de levensstandaard in de Hoogelandster dorpen die Tiemen met zijn winkelwagen aandeed, enorm helpen.

Graag zouden wij uit de inkomende vragenlijsten een aantal personen willen selecteren om die later persoonlijk te willen spreken voor het boek. U kunt deze enquête terugsturen naar/inleveren bij:

Kees Willemen, Bedumerweg 48, 9959 PH Onderdendam.

Betty van Dijken, Delleweg 13, 9991 CG Middelstum

Voor meer informatie tel: 050-3049464/06-18849215

U mag de enquête ook inscannen en versturen per e-mail: deeltiemen@gmail.com (graag voor 31 oktober 2015!)

Wij kunnen indien gewenst de enquête ook per e-mail toesturen, stuur even een berichtje naar bertkoster1@gmail.com of margrietvandijken@gmail.com

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69