Bij de Molen
Kloaverstee
KOOZAA
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Cobi ten Boer, rommelmarkt

Bert vroeg mij om een bijdrage te leveren over iets wat mij bezighoudt. Nou, dat is er genoeg: Van een gastoudergezin die maar amper meer PGB uren kunnen krijgen voor hun zoon met een beperking, terwijl ze het zo hard nodig hebben. Of een zoon die graag wil werken en voor wij wij eerst stapels papieren in moeten vullen, want ja dat gaat niet zomaar als je een beperking hebt. En dan heb je nog die lieve vrouw van 87 die vreselijk eenzaam is, graag naar Hunsingoheerd wil, waar haar zussen van 90 en 89 jaar wonen. Helaas is ze lichamelijk nog te goed en speelt eenzaamheid geen rol voor verhuizing…

Zorgen…… Gelukkig zijn er ook nog leuke dingen, zoals de rommelmarkt! De rommelmarkt is net achter de rug, als ik dit schrijf. Een geweldige dag met veel aanloop en verkoop. Met een totale opbrengst van maar liefst €7250,-! De opbrengst gaat ieder jaar naar 2 verschillende projecten, dit jaar zijn dat:

De “beweegtuin” bij de Mieden.

Het doel van zo’n “actieve” tuin is om ouderen (meer) in beweging te krijgen én te houden. Maar ook de gezonde buitenlucht en het sociale aspect zijn belangrijk. Uiteindelijk wil de Mieden een “beleeftuin” voor de Meijsters.

Stichting Beach Event Uithuizermeeden.

Stichting Beach-Event heeft als doel om evenementen voor verschillende leeftijdscategorieën in de gemeente Eemsmond te organiseren. Jaarlijks organiseren zij een strandfestijn met sport en muziek/dans.

Ik kom graag op een rommelmarkt, en vond het wel eens tijd worden om mij eens in te zetten voor de rommelmarkt alhier, dus achter de schermen. Er zijn 2 locaties: Locatie boerderij T. Ubbens Oranjeplein. Vanuit deze locatie werd vroeger de Hervormde rommelmarkt gehouden. De boerderij is niet meer in gebruik als boerderij maar fungeert voornamelijk als stallingsruimte. Dan de locatie boerderij P. Ubbens Havenweg. Vanuit deze locatie werd vroeger de Gereformeerde rommelmarkt gehouden. De boerderij is nog steeds volledig in bedrijf. Beide locatie’s liggen ca. 200 meter van elkaar verwijderd.

De geschiedenis van de Hervormde rommelmarkt

In 1978 werden er vanuit de toenmalige Hervomrde Kerk diverse acties gehouden om financiële middelen bijeen te brengen voor een nieuw aan te leggen verwarmingsinstallatie in de kerk. Het organiseren van een rommelmarkt was dan ook één van de middelen om gelden bijeen te brengen. Als locatie werd gevonden de boerderij van Zandt aan de Oudedijksterweg. Het bleek al gauw een “schot in de roos” te zijn. “Naar aanleiding van een zo verrassende opbrengst van de rommelmarkt t.b.v de kerkverwarming is het voor de rommelmarktcommissie een stimulans geweest om door te gaan met akties” zo lezen we in de schaarse archieven uit de beginperiode.

Men was zo enthousiast dat men op zoek ging naar andere acties. Zo werden er onder meer een bloemenactie, hobbybeurs/bazaar, kerstbomenactie, modeshow, torenbezichtiging en een mandarijnenactie gehouden. Nadat de verwarmingsinstallatie was aangeschaft kwam de opbrengst vele jaren ten goede aan gebouw Rehoboth. De pioniers van het eerste uur waren o.a. dhr. T. Noordhof, mevr.H.Douma-Ausema, dhr. P. Hazekamp, mevr. Pettinga-van der Molen, dhr. H. Rijploeg, dhr. A.J. Breur, dhr. T.van der Burg Jr. en mevr. E. Pieterman-Hefting. Eén van de meest vreemde artikelen dat te koop werd aangeboden was op de rommelmarkt in 1983. Een heuse preekstoel werd verkocht voor 50 gulden. Het was zo bijzonder dat er speciaal melding van werd gemaakt in de Ommelander Courant van 28 april 1983 waarbij tevens een foto stond afgedrukt.

Het evenement was toen al zo groot dat er meer dan duizend bezoekers op af kwamen. Dat zorgde dan ook voor de nodige verkeersproblemen, zo lezen we in het archief. In 1987 verhuisde de rommelmarkt naar een nieuwe, grotere locatie namelijk de boerderij van de familie Ubbens aan het Oranjeplein. De eerste rommelmarkt, geheel overdekt, op deze nieuwe locatie was op zaterdag 2 mei 1987. De Ommelander Courant meldde dat het treinverkeer in de ochtenduren was ontregeld vanwege filevorming! De rommelmarkt (van hervormde zijde) had in de wijde regio al een reputatie opgebouwd.

Eind jaren 80 kwamen er veranderingen, men vormde een bestuur en ging aan de slag. Een geschikte locatie werd gevonden in de boerderij van de Familie Ubbens aan de Havenweg. Het bestuur had als doel gekozen om de bijeengebrachte gelden dat jaar te besteden aan een ramp in Bangladesh. En zo begon men, ietwat onwennig, aan een nieuwe periode. Men kon rekenen op een grote groep, voornamelijk jeugdige, vrijwilligers.

De goederen werden opgehaald bij de gemeenteleden. Ook had men contact gezocht met andere rommelmarkten in de wijde regio. De overgebleven goederen van deze rommelmarkten werden dan opgehaald met een vrachtwagen van Moorlach. Een ritje naar Saaksumhuizen lijkt eenvoudig, maar met een grote vrachtwagen bleek dit niet erg handig te zijn. De weg naar Saaksumhuizen is nemelijk erg smal!! Dolle pret alom…. Via Middelstum werd de wagen helemaal vol geladen en met dit alles was ook de grote schuur van boerderij Ubbens “propvol”.

Om de dorpsbewoners op de hoogte te brengen van de rommelmarkt werd er (zeker in de eerste jaren)  met een geluidswagen rond gereden. Op 1 januari 2007 zijn beide kerkgenootschappen gefuseerd tot één protestantse gemeente. Er kwam ook een eind aan het houden van onafhankelijk van elkaar georganiseerde rommelmarkten. Met het vormen van een nieuw bestuur zal er in de toekomst jaarlijks één grote rommelmarkt georganiseerd worden welke gerekend mag worden tot één van de grootste in de regio.

Beide locaties blijven in de toekomst gehandhaafd en worden jaarlijks gewisseld. Vanwege de fusie van de beide rommelmarkten is er tevens gekozen voor een nieuwe naam en logo: “Meijster PKN Rommelmarkt” (PKN staat voor: Protestantse Kerk Nederland). Dit alles onder de vlag van de Protestantse Gemeente van Uithuizermeeden!

 

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69