Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Levensverhaal Bertus Koster

Al enige tijd vraag ik mij af of er in Middelstum en omstreken behoefte is aan iemand die levensverhalen van mensen op papier kan zetten en vervolgens uitwerkt in boekvorm. In het geval dat iemands vader of moeder reeds overleden is bestaat misschien nog wel sterker het gevoel dat het verhaal van de overgebleven ouder verteld en opgeschreven moet worden.

Al enige tijd vraag ik mij af of er in Middelstum en omstreken behoefte is aan iemand die levensverhalen van mensen op papier kan zetten en vervolgens uitwerkt in boekvorm. In het geval dat iemands vader of moeder reeds overleden is bestaat misschien nog wel sterker het gevoel dat het verhaal van de overgebleven ouder verteld en opgeschreven moet worden. Dit om als document of boek te dienen voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en overige belangstellenden zodat het levensverhaal van een dierbare nooit vergeten wordt.
Het initiatief zou zowel van de persoon in kwestie als van de kinderen uit kunnen gaan. Als je het goed bekijkt is ieders leven wel een levensboek waard natuurlijk.
Zelf denk ik dat een boek van één of beide ouders een heel kostbaar bezit is. Vorige week ben ik enige ochtenden bij mijn vader langs geweest om zijn levensverhaal op te tekenen. Prachtig om te doen en ik hoorde zelfs verhalen die ik nog nooit eerder gehoord had. Grappige verhalen, maar ook verhalen die ontroeren. Deze sessies leverden het onderstaande levensverhaal op. Misschien als buitenstaander niet interessant om helemaal te lezen maar het geeft in ieder geval een indruk hoe een levensverhaal er uit kan zien.Levensverhaal Bert Koster
Ik ben geen Neerlandicus. En de kans bestaat dat mijn teksten onbewust doorspekt zijn met wat Groningse uitdrukkingen. Daarvoor mijn excuses. Maar hopelijk vindt u dit helemaal niet erg maar eerder vertederend daar het iets zegt over mijn afkomst en waarschijnlijk ook van diegene waar het levensverhaal over gaat.
Alvorens u het verhaal mogelijk gaat lezen wil ik u er nog op wijzen dat het verhaal dus in boekvorm uitgebracht kan worden en voorzien van enige foto’s uit het leven van de geïnterviewde.
En misschien mag ik u wel om een gunst vragen. Daar ik in een pioniersfase zit om te onderzoeken of ik een inkomen kan genereren uit de website en uit mijn schrijversactiviteiten zou ik u willen vragen of u bijgevoegde poll in zou willen vullen. Dit om een indicatie te krijgen of er behoefte is aan een levensverhalen schrijver in Middelstum en omstreken……

Enquête

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69