Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Coby, Jan, Peter en Siebrand over 50 jaar Schuttersvereniging Stedum!

Schutters, kunnen jullie jezelf in het kort even voorstellen?

‘Iedereen kijkt als vanzelfsprekend naar de voorzitter dus zal ik beginnen? Siebrand Dijkema is de naam. In 1950 in St Annen, gemeente Ten Boer, geboren maar eigenlijk al bijna mijn hele leven in Stedum wonend. Nu gepensioneerd maar vroeger veehouder. Trotse vader van een zoon en schoondochter en drie kleinkinderen en reeds 40 jaar voorzitter van de club.’

‘En ook hier ben ik als secretaris Siebrand zijn rechterhand. Coby Nienhuis is de naam, moeder van vier dochters en acht kleinkinderen waarvan twee dochters en twee kleindochters ook op de schietclub zitten. Ik ben een jaartje ouder dan Siebrand. Geboren in Loppersum, zelfs nog een tijdje in Brazilië gewoond, teruggekeerd naar Stedum en sinds 2016 in Loppersum wonend. Vroeger heb ik een kwekerij en een bloemenzaak gehad en inmiddels ben ik al weer twintig jaar secretaris van de club.

‘Jan Weesepoel is de naam, grondlegger van garage Weesepoel. In 1955 geboren in Noorddijk en in 1982 in Stedum komen wonen. Vader van drie kinderen en opa van zeven kleinkinderen. Al jarenlang actief lid van de schietclub en van daaruit afgevaardigde in de feestcommissie.’

‘En ik zorg voor de Twentse importinvloeden in dit geheel. Peter Bijen is de naam, geboren in Hengelo en in 2013 in Stedum komen wonen. Boer van beroep, 47 jaar en vader van vier kinderen. Bij binnenkomst bijna direct lid geworden van de plaatselijke schuttersvereniging en ook lid van de feestcie.’

Hoeveel jaar Steemer Schutterservaring nemen jullie zelf mee?

In volgorde van voorstellen gaat het om 45, 39, nogmaals 39 en 10 jaar lidmaatschap. In totaal dus 133 jaar ervaring aan de stamtafel hier bij Dijkema aan de Hoofdstraat dus best wel een representatief gedeelte van de club. Per seizoen zijn er 25 officiële schietavonden maar inclusief allerlei wedstrijden tegen andere schietclubs en voorbereiding- en inhaalavonden zijn we wel zo’n dertig donderdagen per jaar onder de pannen.

Wat weten jullie nog van de oprichting?

Heel veel en dat komt omdat tijdens ons feestweekend herinneringen aan de oprichting tijdens een hilarisch sketchje zijn nagespeeld. Ook tijdens het 25-jarig jubileum is hier een toneelstuk aan gewijd.

In 1973 waren vier boeren uit Stedum van mening dat er in de kroeg en in het dorp wel wat meer reuring mocht komen. Dat meldden ze ook tijdens een kaartavond aan kroegbaas Nico Brandsen en op 1 november 1973 was hij één van de oprichters van de club die toen al de naam Schuttersvereniging Stedum meekreeg. Na een oprichtingsvergadering belegd te hebben, meldden zich destijds direct 21 leden aan.

Onlangs beleefden jullie een heel mooi jubileumweekend?

Deze vond plaats in het weekend van 3 en 4 november. Die vrijdag begon met een receptie waar we tot onze grote vreugde bijna 100 aanwezigen mochten verwelkomen. Dat was boven verwachting. Naast allerlei notabelen waren er ook heel veel oud-leden (waaronder Nico Brandsen) en afgevaardigden van andere verenigingen uit het dorp en andere (oud)schietverenigingen uit de regio van de partij.

Kersvers wethouder De Jong van de gemeente Eemsdelta hield een mooie speech en datzelfde gold voor Dorpsbelangenvoorzitter Fokko Smit. Ook Anjo Hofman, die namens Moarstee en de IJSvereniging aanwezig was, sprak lovende woorden.

De zaterdag startte met een borrel en een openingsspeech van de voorzitter, daarna een lopend buffet waarna dus een toneelstukje, dat zich afspeelde rond de stamtoafel, volgde. De avond, waarop bijna zeventig mensen afkwamen, eindigde met een optreden van The Music Boys en duurde tot in de kleine uurtjes.

Staan er nog meer jubileumactiviteiten op het program?

We hebben gekozen voor een kort maar krachtig geheel dat één weekend duurde. En dat heeft gezien het reüniegevoel, de enthousiaste reacties en de gezelligheid heel goed uitgepakt. Nu is eerst het geld op en gaan we sparen voor een nieuw jubileumfeest. We zullen in de eerste ledenvergadering de vraag stellen wanneer die plaats moet gaan vinden. Meestal is zo’n groots opgezet jubileum eens in de vijf jaar.

Wat is er nu eigenlijk zo mooi aan het schieten?

Het gezellig samenzijn staat absoluut voorop, dat is het belangrijkste. Daarbij is het een sport dat door jong én oud kan worden gespeeld tot op hoge leeftijd. Onze jongste lid, Yanou Meijer, is 19 jaar. En Jan Timmer is met zijn 82 lentes de oudste. Er is voor de oudere schutters een aparte klasse waarin er met ondersteun geschoten mag worden.

Mede daardoor is er bijna geen verloop in het ledenaantal. Leden haken eigenlijk alleen bij een verhuizing af of wanneer ze fysiek niet meer in staat zijn om te komen. Je snapt ook wel dat na het wedstrijdgebeuren het hele lief- en leedgebeuren in het dorp de revue passeert. De laatste schutters gaan vaak pas na middernacht naar huis.

Hoe zit het eigenlijk met het ledenaantal?

Tijdens ons feestweekend hebben we het vijftigste lid mogen noteren. Die persoon vond het allemaal zo gezellig en heeft zich daarom direct maar ingeschreven. Die vijftig leden is ook een record en gezien het aantal wedstrijdbanen, zes stuks in totaal, prima te handelen.

We zijn met 43 heren en 7 dames dus mochten we nog doorgroeien dan het liefst met een aantal extra dames. Maar nogmaals, met dit aantal kunnen we prima vooruit. Anders duurt een schietavond wel heel lang. Gemiddeld komen er op een donderavond zo’n dertig leden naar ons clubhuis.

Het aantal schuttersverenigingen in de omgeving neemt helaas af?

Dat is helaas een feit. Vorig jaar kwam er een eind aan het bestaan van de grote schuttersvereniging de Eemslanders in Appingedam en een jaar eerder ging de Lopster schuttersclub ‘De Vaste Hand’ ter ziele. Eerder legden clubs uit Zeerijp en Ten Post het loodje. Wij mogen dus onze handen dichtknijpen.

We willen en zijn een sociale club naar de leden toe. Bij ziekte en leed besteden wij hieraan graag wat aandacht d.m.v een kaart of fruitmand. Tijdens de coronaperiode zijn we gestart met een felicitatie/fotokaart en met Kerst en Pasen hebben wij destijds een presentje bij de leden langs gebracht.

Jullie zijn een levendige club met een prachtig clubgebouw?

Clubhuis Moarstee, gelegen vlakbij de haven, is in april 2015 geopend. Aan het gebouw is heel veel zelfwerkzaamheid verricht, vooral door de schutters, en we hebben hiervoor de nodige subsidies bij elkaar gesprokkeld. Wij maken samen met de tennis- en scoutingsclub plus de ijsvereniging gebruik van dit gezellige gebouw waarin ook een barretje verwerkt zit.

Een gedeelte van de gedraaide omzet mogen we zelf houden en daardoor kunnen we onze contributie heel laag houden. Want waar betaal je als lid van een vereniging slechts €65,- contributie per seizoen? Nergens toch? En langs deze weg ook een hartelijk woord van waardering voor onze bardame en gastvrouw Alie Santing die ons elke donderdagavond van een hapje en een drankje voorziet.

Hoe ziet zo’n schuttersavond er bij jullie uit?

Om 19.30 beginnen drie leden, elke avond andere, met het opbouwen van de zes schietbanen. Daardoor leren de leden elkaar nog beter kennen. Om 20.00 uur beginnen de eerste schutters te schieten en rond 21.30 uur is iedereen die op de avond wil meedoen wel aanwezig. Tegen die tijd kan de voorzitter mooi even het woord nemen om het lief- en leedgedeelte door te praten.

We schieten dus in vijf verschillende categorieën en rond 23.00 uur zit het officiële schietgebeuren er wel op. Dan volgt dus vaak een (ruime) nazit. Aan het eind van het seizoen huldigen we de kampioen van onze hoogste divisie. Die krijgt hierbij een speciaal pak inclusief sjerp aangemeten en mag de nodige bekers in ontvangst nemen.

Per wedstrijdavond worden per deelnemer zo’n dertig schoten gelost dus op een avond gaan er zo’n 1.000 kogels doorheen. Naast het geweer is er ook nog het pistoolschieten waaraan ongeveer de helft meedoet. De maximale score die je op een avond kunt halen op het onderdeel geweer is met twee kaarten en tien schietbeurten 120 punten. Maar het is een zeldzaamheid hoor als men 60 schiet op één kaart. Dat is in onze geschiedenis nog geen tien keer voorgekomen. Zo’n schutter gaat vervolgens wel mooi met een ‘gouden geweertje’ naar huis.

Als ik jullie vraag naar jullie schuttershoogte- en dieptepunten, wat is dan het antwoord?

De viering van het 50-jarig jubileum met zoveel leden, oud-leden en genodigden in ons mooi clubgebouw, dat is toch echt het hoogtepunt voor ons geweest. Voor het dieptepunt moeten we terug naar 2006. Toen ontviel ons Hendrik Jan Bouwes door een noodlottig ongeval.

Een maand eerder overleed ook Eef Timmer, de vrouw van ons oudste lid Jan. De avond ervoor hielp ze ons nog tot laat in de avond mee met het opruimen na een mooie barbecue-avond en toen was ze er opeens niet meer. Twee plotselinge sterfgevallen in een jaar, dat hopen we nooit meer mee te hoeven maken.

Hebben jullie nog mooie schuttersanekdotes?

Je hebt al heel wat langs horen komen. Naast al onze eigen clubavonden zijn er dus ook nog de wedstrijden tegen andere schuttersverenigingen, bijvoorbeeld tegen Holwierde. Ook de Groninger schuttersbond organiseert wedstrijden. En dan heb je onze barbecue nog waarmee het seizoen geopend wordt en het kerstballen schieten, de Nieuwjaarsborrel en een bingoavond. Het seizoen wordt vaak afgesloten met een mooie excursie. Je merkt het, van verveling is bij ons geen sprake!

En uiteraard gebeuren er ook wel eens heel hilarische dingen. Tijdens een slotavond was het tussen twee schutters ongemeen spannend. Wie zou er kampioen worden? Tijdens het natellen van de kaartscores bleek op de kaart van een van de grote kanshebbers zo maar een extra gat te zitten. Waarschijnlijk schoot een schutter in de baan ernaast later op de avond niet meer zo scherp met alle gevolgen van dien. En ooit belandde een kogel dwars door een dik gordijn in een kozijn.

Waar staat de Steemer Schuttersvereniging over 10 jaar?

Het kan haast niet anders dan dat we dat we dan nog steeds een springlevende en gezellige club zijn. Alles om ons verandert maar de Steemer Schuttersvereniging blijft bestaan hoor. We moeten wel actief jongere leden blijven zoeken, het liefst dames, om vergrijzing tegen te gaan.

De aangeschoven ‘vrouw des huizes (Margreet) Diekemoa’ gooit ook nog een duik in het zakje: ‘Tegen die tijd moet er wel een andere voorzitter zijn hoor. Anders moeten ze Siebrand nog uit het Wiemersheerd ophalen voor de ledenvergadering.

Willen jullie verder nog iets kwijt?

‘Stop moar met lastige vroagen stellen, wie binn’n der zat van. Tied veur worst en bier. Proost!’

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69