Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

TromgeROFFEL voor Voedselbank het Hogeland, deel XX

Je wilt deze twintigste editie van de tromgeROFFEL op een bijzondere manier beginnen Wieb?

Dat klopt! Want er leven nogal wat misverstanden en/of vooroordelen als het om de voedselbank of klanten van de voedselbank gaat. Zoals? Heb je even? Dat als je deze maand eventjes wat krap bij kas zit bijvoorbeeld, dat je dan  toch ‘even’ boodschappen kunt halen bij de Voedselbank?  Alsof een en ander zo makkelijk gaat!

En dit wel eens gehoord? ‘Moet je toch eens kijken op de parkeerplaats bij de voedselbank. Er staan allemaal grote en soms ook dure auto’s. Hoezo armoede? Hoezo armlastige mensen?’

Gemakshalve hebben veel mensen hun conclusie al getrokken. Zo erg armlastig of armoedig zijn de klanten van de voedselbank helemaal niet. Wanneer je je nog steeds zo’n auto kan permitteren, dan valt het met die armoede nog wel mee. Terwijl ze die auto misschien wel geleend hebben om maar bij ons in Winsum te kunnen komen. Of dat ze met iemand meegereden zijn.

En dat doet wat met je hé?

Ik loop met grote regelmaat tegen dergelijk oordelen cq. vooroordelen of misverstanden aan. Die mensen houden er geen rekening mee dat alvorens men een pasje van de voedselbank krijgt om daarmee over gratis voedsel te kunnen beschikken men wel eerst door een financiële molen moet. De stichting Humanitas doet deze ‘screening’ voor onze voedselbank.

Wat houdt een screening in?

Er wordt gekeken naar het maandelijks inkomen. Daarnaast worden er ook allerlei toeslagen als inkomen meegerekend en dus bij het maandinkomen opgeteld. De woonlasten, zoals huur of hypotheek, worden vervolgens van het maandelijks inkomen afgetrokken evenals bijvoorbeeld de zorgpremie en allerlei verzekeringen maar ook gas, water, licht, enz.. Wanneer de inkomsten met de vaste lasten zijn verrekend blijft er een bedrag over waarvan men zich moet voeden, kleden, enz..  Dit bedrag is het restbedrag.

De Nederlandse Voedselbanken hebben echter een maximum aan dit restbedrag gekoppeld. Dit moet even uitgelegd worden. Elke alleenstaande of ieder gezin heeft recht op € 190,- per huishouden per maand. Daarbovenop mag er een bedrag van € 110,- per gezinslid worden bijgeteld. Het maximumbedrag voor een eenpersoonshuishouden is dan:  € 190,- plus € 110,- = € 300,-. Wanneer in een eenpersoonshuishouden het restbedrag lager is dan € 300,- per maand dan krijgt deze persoon toegang tot de voedselbank.

Het maximumbedrag voor een gezin bestaande uit vader, moeder en twee kinderen bedraagt: € 190,- plus  4 x € 110,- = € 630,-. Ingeval dit gezin een restbedrag overhoudt lager dan € 630,- per maand kan men bij de voedselbank terecht.

Kijkend naar de restbedragen denk ik dat het erg lastig is om maandelijks van een dergelijk bedrag rond te komen en ook nog in een auto te kunnen rijden. En ook als je deze maand een beetje  krap bij kas zit,  je zal toch door de screening moeten om duidelijk te maken dat je structureel te weinig geld hebt in plaats van een tijdelijke dip! Dat moest ik even kwijt.

Op naar de inzamelingen?

Prima hoor. Te beginnen bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN)  in Uithuizen want zij houden al vanaf december 2022 iedere maand een bijzondere inzameling voor de voedselbank in Winsum.  In maar liefst 30 straten in Uithuizen wordt iedere maand voedsel ingezameld. In december 2022 waren er nog maar vijf straten  die dit deden maar inmiddels is dit aantal opgelopen tot 30!  Hetgeen inhoudt dat er maandelijks voor ongeveer € 2000,-  aan dagelijkse boodschappen naar de voedselbank gaat! Dat tikt lekker aan inderdaad.

Daarbij maakte de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Winsum vorige week bekend dat ook zij een dergelijke actie in Winsum willen opstarten, samen met de PKN kerk in Winsum. We hebben dergelijke inzamelingen heel hard nodig omdat de supermarkten om ons heen ongeveer 75% minder aan ons afstaan dan in eerdere jaren. Die daling zit hem vooral in de zogenaamde ‘droge kruidenierswaren’.

Ook de boeren laten zich niet onbetuigd?

De  boerenprotestacties behoren al enige tijd tot het verleden. Maar terwijl deze boeren in Den Haag aan het protesteren waren, doneerden de Grunneger boeren een flinke hoeveelheid groenten en fruit aan de voedselbank. Voedselbank het Hogeland houdt zich warm aanbevolen voor allerlei producten die momenteel op de tuin worden geoogst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bonen, andijvie, aardappelen, uien, enz., enz..

En hoe zit het met de DE-koffiespaarpunten?

Al enkele jaren spaart de voedselbank DouweEgberts-punten. Op pakken koffie en thee van dat merk zijn die punten afgedrukt. Vorig jaar spaarden wij 1,3 miljoen punten bij elkaar hetgeen ongeveer 2.000 pakken koffie opleverde. Dit jaar mikken wij op 1,5 miljoen DE-punten!

Je hebt nog wat slotwoorden van huishoudelijke aard?

Tuurlijk. Allereerst telt onze voedselbank twee bedrijfsleiders, die in het voedselbankjargon Algemeen Coőrdinatoren (AC’s) heten. Een van deze twee AC’s is na tien jaar met pensioen gegaan. Dat is hem van harte gegund natuurlijk. Maar wij zoeken al enige tijd uit naar een adequate vervanger.  Wanneer er mensen zijn die, in een zeer prettige werksfeer, samen met de andere bedrijfsleider leiding willen geven aan 60 vrijwilligers, dan zouden wij het zeer waarderen dat deze persoon contact opneemt met die andere AC Lia Beerstra. Haar telefoonnummer is 06-40502095.

En met grote regelmaat melden zich groeperingen bij de voedselbank in Winsum voor een rondleiding door het gebouw en/of lezing over ons werk. Men kan zich hiervoor bij mij aanmelden via het telefoonnummer 06-53589818! Je merkt het Bert, ik ga onverstoorbaar verder met het verzamelen van nieuwtjes voor jouw TromgeROFFEL! Op naar de jubileumuitgave dus, nummertje 25. Nog maar 5 te gaan….

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69