Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Alies Kap heeft nog plaats voor uw kind bij Kinderopvang KindH!

Alies, kun je jezelf in het kort even voorstellen?

Ik zou de focus van dit interview graag niet te veel op mijzelf gericht zien maar jouw introductie bij de start van het adverteren was lekker kort en bondig. Dat ik onderdeel ben van één van de twee drielingen van de familie Kap uit Oudeschip en dat ik uiteindelijk in Uithuizen terecht ben gekomen.

De oudste van mijn kinderen is opgegroeid in de tijd dat er nog wachtlijsten waren voor de peuterspeelzaal. Voor mij een reden om mij hier qua vrijwilligerswerk in te verdiepen. En door eigen ervaringen met mijn kinderen denk ik goed aan te kunnen voelen wat er nodig is in de kinderopvang.

In 2004 kwam Stichting Kinderopvang KindH op je werkpad?

Dat klopt al heette dat toen nog Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond, in de volksmond kortweg SPGE genoemd. Ik ben hier in 2004 als bestuurslid begonnen. Al met al ben ik tot 2018 algemeen bestuurslid geweest en vervolgens bij de Stichting in dienst gekomen.

In het begin combineerde ik dit vrijwilligerswerk met financieel administratieve en coördinerende functies ter ondersteuning van het bestuur bij Woningstichting De Delthe en Stichting ’t Gerack in Usquert en Uithuizen. Dankzij deze werkgevers bouw je de nodige kennis op van relevante zaken die hier in de omgeving spelen.

Wat zijn zoal je werkzaamheden voor KindH?

Ik ben in 2018 bij Kinderopvang KindH in dienst gekomen waarbij de H staat voor Hogeland. Mijn coördinatorvoorgangster had een andere baan gekregen en ik ben in eerste instantie tijdelijk ingesprongen maar vond het werk vervolgens zo leuk dat ik als het ware in de functie ‘ben blijven hangen’. Dit omdat ik het werk belangrijk vind en omdat je werkelijk van betekenis kunt zijn voor het welzijn van kinderen.

Ik heb sterk het gevoel dat ik door mijn eigen opgedane ervaring het verschil kan maken en maak mij er hard voor dat ieder kind vlakbij huis naar school kan. Als coördinator ben ik eindverantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van al onze locaties. Vorig jaar bijvoorbeeld is in Garnwerd onze meest recente kinderopvang opgestart. Om de school geschikt te maken voor een kinderopvangplek heb ik een plak van aanpak opgesteld inclusief tijdpad waarin aan de gestelde eisen voor zo’n plek kon worden voldaan.

Wanneer dat eenmaal voor elkaar is dan moet je natuurlijk laten zien en laten weten dat je er bent dus ook pr-werkzaamheden zitten in mijn taakpakket die overigens heel breed en veelzijdig is en dat past prima bij mij. Ik vind KindH een fijne organisatie om voor te werken. We zijn in korte tijd sterk gegroeid met de nodige nieuwe vrouwelijke collega’s tot gevolg. De mannen sneeuwen een beetje onder maar zijn uiteraard van harte welkom!

Kinderopvang KindH werkt volgens een uniek concept, kun je hierover iets meer vertellen?

Wij proberen de ouders nadrukkelijk bij de opvang te betrekken door zo veel mogelijk samen op te trekken. Zo stimuleren wij dat ouders hun kinderen zoveel mogelijk zelf brengen en halen. En door koffiemomenten te creëren proberen we de ontmoeting tussen ouders onderling te stimuleren waardoor ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Daarbij proberen wij de zorg bij de opvang zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de zorg thuis zodat dit voor de kind vertrouwd voelt.

Ook zetten wij vol in op een gezonde omgeving waarbij we veel aandacht besteden aan gezonde voeding en voldoende beweging. Zo zijn onze medewerkers bijvoorbeeld geschoold in het verzorgen van Nijntje-bewegingslessen. Dit zijn lessen speciaal gericht op peuters en deze lessen worden afgesloten met een feestje waarbij bijvoorbeeld ook de turnvereniging betrokken wordt. Dit om de doorstroming naar sportverenigingen te stimuleren.

De stichting telt inmiddels maar liefst 10 locaties?

We zijn vooral de laatste anderhalf jaar enorm gegroeid qua volume en personeel en hebben nu vestigingen in Uithuizen, Uithuizermeeden, Warffum, Roodeschool, Usquert, Zandeweer, Kantens, Ten Post en Garnwerd. Dankzij voor-, tussentijdse- en naschoolse opvang kunnen wij kinderen van nul tot en met twaalf jaar de hele dag door opvangen en dat allemaal op een en dezelfde plek in veelal nieuwe of versterkte locaties.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden die zo’n versterkingsoperatie biedt, hebben wij bijvoorbeeld extra slaapruimtes voor de jongste kinderen weten te creëren. Op onze locatie in Uithuizen hebben we ook opvang gerealiseerd voor de Afghaanse peuters die eerst in Zoutkamp zijn opgevangen.

Veel van deze locaties bieden nog ruimte voor nieuwe aanwas?

Terwijl in de rest van het land vaak lange wachtlijsten zijn voor de kinderopvang is dat bij ons niet het geval. Door een sterke stijging van onze locaties en het personeelsbestand kunnen wij in al onze tien locaties inderdaad nog nieuwe aanmeldingen verwerken. Ik wil voor dit verhaal speciaal de kinderopvang in Kantens nog even benoemen want door uitstroom naar nieuwe locaties in Usquert en Zandeweer is daar nog plaats genoeg. Sowieso is in overleg veel te regelen.

Wij maken graag en veel gebruik van stagiaires die vaak na afronding van hun opleiding bij ons blijven werken. Dit zorgt voor werkgelegenheid en een sterke regionale binding. Natuurlijk hebben wij wel enigszins met personeelsverloop te maken maar wanneer je werk kunt krijgen vlakbij je woonplaats dan wordt dat verloop toch een stuk minder.

Er kan sterke ondersteuning geboden worden op het gebied van extra zorgbehoefte voor het kind?

Ook dat is een positief punt van onze organisatie. Door de inzet van breedbekpoppen bijvoorbeeld zetten wij vol in op de taalontwikkeling bij de jongste jeugd die door wat voor reden dan ook een achterstand opgelopen hebben in hun ontwikkeling. Door dit breed aan te bieden, kan iedereen hier van meeprofiteren. Onze medewerkers zijn geschoold in het spelenderwijs ontwikkelen van jonge kinderen.

Er is de nodige aandacht voor het digitaal leren?

Dit heeft zeker in de coronatijd een behoorlijke vlucht genomen. Wij hebben hiervoor Bereslim ingezet, een programma speciaal ontwikkeld om kinderen te stimuleren in hun (taal)ontwikkeling. De voorleesverhaaltjes en spelletjes van Bereslim sluiten prima aan bij de belevingswereld van het kind.

De onderwijsinspectie reageert zeer enthousiast op jullie kinderopvang?

En niet alleen de onderwijsinspectie maar ook de GGD. Dat blijkt uit allerlei inspectierapporten over de verschillende locaties die allemaal op onze website zijn in te zien. Eén citaat uit een inspectierapport geeft wat mij betreft heel goed weer waar wij voor staan: ‘De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn. Ze geven complimenten, maken grapjes, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft!’

Als ik je vraag naar je hoogte- en dieptepunten uit je tijd bij Kinderopvang KindH, wat is dan het antwoord?

Ik mag heel graag op de verschillende locaties kijken hoe onze medewerkers met de kinderen omgaan. Ik kan daarbij intens genieten van de kinderen, hoe puur ze zijn en hoe ze reageren. Ook de manier waarop de groep Afghaanse kinderen opgevangen is binnen onze locatie in Uithuizen, vind ik heel mooi om te volgen. Dan kun je toch zien dat ons aangeboden concept goed uitpakt en dat wij in een behoefte voorzien.

De sluiting van onze kinderopvang tijdens de coronaperiode vond ik heel heftig. Ik ben geschrokken van de impact dat dit besluit gehad heeft op de kinderen. Tijdens de eerste lockdown mochten wij alleen kinderen van ouders uit de zogenaamde vitale beroepen opvangen. Gelukkig ging de overheid hier tijdens de tweede lockdown al veel soepeler mee om. Ik hoop zo’n noodgedwongen beperking nooit meer mee te hoeven maken.

Nog tijd voor hobby’s?

Ik wandel graag met collega’s, hecht veel waarde aan allerlei familiebezoekjes en zit met mijn dochter op een naaicursus met een heel gezellige groep mensen. Mijn moeder was vroeger coupeuse en maakte al naaiend zelf veel kinderkleertjes. Daar heb ik vast wat van meegekregen. En af en toe op stap gaan, daar geniet ik ook van.

Waar staat Alies Kap met Kinderopvang KindH over 5 a 10 jaar?

Ik denk dat we dan nog meer richting complete kindcentra gaan waarbij school, zorg en opvang tot één vloeiend geheel zijn geworden waarbij het kind centraal staat. Tegenwoordig zitten we zo vastgeroest in het systeemgericht denken en vaak gaat dit ten koste van de humaniteit. Ik vind dat hierin een omslag moet komen en dat kan heel goed beginnen in de kinderopvang wat mij betreft.

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik vind dat je heel veel van kinderen kunt leren. Van hun puurheid en speelsheid maar ook van hun open blik op de wereld. Richt je op wat wel kan zonder aldoor in allerlei beperkingen te denken. Heb hart voor kinderen, daardoor kun je van betekenis zijn en het verschil maken.

Wat ik ook nog leuk vind om te vermelden, is dat het ons gelukt is om een subsidie te krijgen voor speel-leergroepen waarbij we op zeven locaties tijdens één dagdeel in de week ouders van kinderen van 0 tot 2,5 jaar kunnen ondersteunen in de opvoeding. Naast tips van onze medewerkers kunnen de ouders onderling tijdens deze momenten ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Over Kinderopvang KindH valt nog zoveel meer te vertellen maar daarvoor verwijs ik de lezers graag door naar onze website www.kindh.nl waarop heel veel informatie over onze organisatie te vinden is!

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69