Bij de Molen
Kloaverstee
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Seizoensoverdenkingen met Ad van Velde van Hunsingo Dairy

Het viel nog niet mee om een juniafspraak te maken met agrariër Ad van Velde van Hunsingo Dairy. Door een natte meimaand bleef het nodige inkuilwerk liggen voor de eerste weken van juni en dus moest er flink gas gegeven worden om één en ander snel en droog binnen te halen.

Misschien moet ik even het geheugen van de lezer weer wat opfrissen. Want even buiten Kantens, aan de Oosterweg richting Eppenhuizen, ligt de prachtige en zeer moderne melkveehouderijbedrijf van de familie Van Velde die Ad samen met zijn vrouw runt. Daarnaast draagt hij zijn schat aan opgedane ervaring ook graag uit middels Dairynext, zijn eigen adviesbureau, en is hij ook nog eens voorzitter van Global Dairy Farmers. Wereldwijd denkt en helpt Ad graag mee om melkveehouderijen te moderniseren en naar een hoger peil te brengen.

Dat is uiteindelijk ook zeer wenselijk natuurlijk want waar nu reeds 7 miljard monden gevoed moeten worden, is de verwachting dat dit in 2050 zo’n 10 miljard zijn. En dat vraagt natuurlijk wel het een en ander van de mondiale voedselproductie. Zeker ook op duurzaam gebied waarbij het dierenwelzijn in Kantens niet vergeten wordt. Dankzij automatische melksystemen in een mooie ligboxenstal is het bedrijf zo ingericht dat de tweehonderd koeien ook nog eens gemakkelijk kunnen weiden. Geen sinecure natuurlijk want het behoeft weinig uitleg dat gezonde koeien gezonde melk leveren.

Mooie tentoonstellingen in het verschiet.

Alvorens met het gesprek te beginnen, geniet ik eerst nog even van het prachtig uitzicht op de landerijen en de kerktoren en de molen van Kantens. Ad is niet voor niets verknocht geraakt aan het prachtige Hogelandgebied en draagt dit ook graag naar de buitenwacht uit. Maar ondanks de fraaie omgeving waarin hij woont, heeft hij de buitenlandse uitstapjes gemist. Ook bij hem gooide corona roet in het eten maar gelukkig kon hij dankzij de moderne technieken toch contact leggen met de hele wereld.

En als alles meezit kan hij binnenkort weer de wijde wereld in. Iets waar hij zich dus op verheugt: ‘In september hoop ik naar Amerika te kunnen vliegen. Daar vindt in Madison een grote landbouwtentoonstelling op het gebied van de melkveehouderij plaats waar jaarlijks zo’n 80.000 tot 90.000 mensen op afkomen. Ik ken er inmiddels al de nodige mensen en doe elke keer weer nieuwe contacten op. Naaste de nieuwste landmachines en technische snufjes geniet ik er ook van de veekeuringen’ .

In november staat vervolgens het volgende uitstapje in de planning: ‘Dan vindt in Abu Dhabi in het Midden-Oosten een grote beurs plaats. Van oorsprong gericht op het houden van varkens en kippen maar de melkveehouderij krijgt een steeds grotere rol op de beurs toebedeeld. Ook daar heb ik tijdens vier eerdere bezoeken mooie contacten opgebouwd.’ 

Project India.

Een van de mooie projecten waar Ad zich nu mee bezighoudt vindt in India plaats waar hij deelneemt aan een managementteam. Een keer per twee weken wordt er online vergaderd. Dit team is om een melkveehouderijechtpaar heen gebouwd die met een hele mooie pilot bezig zijn. De bedoeling is om dit bedrijf van nu nog 70 koeien te laten groeien naar een melkveehouderij van 200 stuks. Ook wordt er bij dit boerenechtpaar een bedrijf opgericht waaromheen een coöperatie wordt gestart. Boeren uit de omgeving kunnen hun melk hier aan leveren en het bedrijf maakt van deze melk hoogwaardige zuivelproducten.

Ad: ‘Zie dit als een moderne vorm van ontwikkelingshulp. Vroeger ging dit vaak gepaard met financiële injecties en was het maar de vraag of het geld goed werd gebruikt. Tegenwoordig wordt steeds vaker kennis overgedragen. En dat is zeker voor India, waar de koe als heilig wordt gezien, niet verkeerd want in dit land wonen maar liefst 1,3 miljard mensen! En die moeten natuurlijk allemaal gevoed worden. Veel mensen hebben daar een vegetarische levensstijl waarin een prominente rol voor zuivelproducten is weggelegd. (Bijgevoegde foto is in Mumbai genomen. Het project in India is in de Uttar Pradesh regio, in het noord-oosten van India, vlakbij Nepal).

Bezoek uit Rotterdam

Maar niet alleen in het buitenland is volop belangstelling voor Ad zijn kennis. Laatst ging om 22.15 uur de bel. Gasten vanuit Rotterdam die de nacht in Kantens door zouden brengen, stuitten tijdens een mooie zomerse wandeltocht op het melkveehouderijbedrijf van de familie Van Velde. De kinderen waren dusdanig nieuwsgierig dat ze zelfs aan durfden te bellen. En daar Ad de beroerdste niet is, leidde hij het gezin rond op de boerderij. Men keek de ogen uit.

Enige dagen eerder waren er nog contacten met mensen uit Rwanda. ‘Tegenwoordig is dit echt een topland geworden waarin veel mogelijk is. Door de veelal jonge bevolkingsgroepen in Afrika en Azië zijn dat vaak de werelddelen waar de mooiste projecten worden opgestart.’

Contact met de regio

Natuurlijk geniet deze innovatieve melkveehouder van de buitenlandse tripjes en gesprekken maar ook de onderlinge samenwerking wordt gezocht. Niet alleen met melkveehouders en akkerbouwers uit de buurt maar ook met voedselverwerkende ondernemers of industriële bedrijven. Dus mocht je met vragen zitten of willen sparren, neemt dan via www.hunsingodairy.com gerust even contact met Ad op!

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69