Bij de Molen
Kloaverstee
KOOZAA
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Annalies Usmany-Dallinga, lijsttrekker Lokaal Belang Eemsdelta

Annalies, kun je jezelf in het kort even voorstellen?

Ik zal beginnen met mijn roots want mijn jonge jaren heb ik in Delfzijl doorgebracht, in Farmsum en aan de Kustweg in Delfzijl om precies te zijn. Na 20 jaar Delfzijl volgen nu al 38 jaar Appingedam, de plaats waar ik nog steeds met mijn man met veel plezier woon.

Ik ben moeder van twee volwassen kinderen en trotse oma van een kleinzoon. Het nieuwe geluk van kleinkinderen is precies zoals iedereen zegt. In één woord prachtig! Voordat ik wethouder werd in Appingedam was ik hoofd verkoop bij installatiebedrijf GTI in Roden.

Wanneer begon het politieke vuur in je te branden?

Eind jaren negentig werd ik aangesproken door Geertruida Schuringa, destijds de voorvrouw van Gemeentebelangen Appingedam. Ik moest maar eens langs komen op een ledenvergadering. Daar had ze wel een punt want ‘ik vind overal wel wat van’.

Ik voelde mij al snel thuis binnen deze partij en werd gevraagd mij beschikbaar te stellen voor de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen in 2002. Daar heb ik destijds mee ingestemd maar ik wilde eigenlijk niet te hoog op de lijst komen. Plek vijf leek mij betrekkelijk veilig. Maar toen overleed na een goede verkiezingsuitslag plotsklaps onze toenmalige fractievoorzitter Derk Oorburg en werd ik geïnstalleerd in de gemeenteraad. Alles kwam destijds in een stroomversnelling terecht. Ik trad toe tot de raad en werd in hetzelfde jaar ook fractievoorzitter.

En toen werd je wethouder (en nu weer lijsttrekker)?

Ik weet nog hoe zenuwachtig ik was voor mijn eerste raadsvergadering in 2002 toen ik ook nog direct fractievoorzitter werd. Het was een hele technische vergadering vol met verordeningen en amendementen. Heel veel zaken hoorde ik voor het eerst en ik was dan ook maar wat blij toen de voorzitter halverwege voorstelde om de vergadering te schorsen zodat ik ruggespraak kon houden bij mijn fractieleden.

Daarna bleek gelukkig dat het raadswerk mij op het lijf geschreven was en ik vond het bijzonder interessant om te doen. Het gaat om je eigen leefomgeving, je eigen gemeente en daar mag je wat van vinden. Met als gevolg dat ik voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 tot lijsttrekker werd gekozen, gevolgd door de voordracht tot beoogd wethouder.

De verkiezingen verliepen voor ons heel positief en zo begon ik in 2006 vol energie en enthousiasme aan mijn eerste termijn als wethouder. Inmiddels ben ik aan mijn vierde termijn bezig en ik vind het nog steeds net zo mooi als in het begin! Als ik nu bekijk wat we allemaal voor de gemeente hebben gerealiseerd maakt mij dat trots!

Afscheid nemen van de gemeente Appingedam doet pijn?

Dat klopt maar ik moet zeggen dat door het hele coronagebeuren het emotionele afscheidsproces een andere wending heeft gekregen. De herindeling was natuurlijk al enige jaren bekend maar aan het begin van dit jaar kwam toch de weemoed. Maar toen was daar Corona en alles werd anders. Op het gemeentehuis is de sfeer en stemming veranderd door al het thuiswerken en ook de raadsvergaderingen vinden op een andere locatie plaats. Dat verandert ook de focus in dit herindelingproces.

Alles is anders en daar past het op bescheiden manier afscheid nemen van de gemeente Appingedam bij. Geen groots afscheidsfeest dus maar wel op 19 december de onthulling van een mooi kunstwerk dat het verhaal van Appingedam vertelt. En dan is daar 1 januari 2021 dus de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Deze nieuwe gemeente heeft heel veel te bieden?

Ja, absoluut! Ik vind dat we er vol voor moeten gaan. Vol trots en met het nodige elan willen we aan de slag om alle inwoners zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen in de nieuwe gemeente. Waarbij we de identiteit van de afzonderlijke dorpen graag willen behouden. Ik heb zeker wel een beeld voor ogen over hoe we er over vijf jaar voor moeten staan.

Bouwen aan een gezamenlijke gemeente waarbij de Damster Damster blijft, iemand uit Middelstum Middelstumer en de Spiekster gewoon de Spiekster! Maar dat we wel vanuit een gezamenlijk collectief denken en spreken. Sowieso ben ik iemand die niet vaak terugkijkt maar veel liever vooruit. Achteruit ploegen brengt je namelijk helemaal niets!

Je moet voor onze kinderen en kleinkinderen er naar streven dat ze in een goede gemeente wonen waar betaalbare woningen zijn, waar voldoende werk is, goede scholen en een attractief verenigingsleven is voor iedereen. En daar wil ik keihard aan werken om dat te realiseren.

Drie lokale gemeentelijke partijen samensmelten is een lastig proces?

Dat vond ik heel erg meevallen! We zijn een drie-eenheid en dat stralen we ook uit. Het fusieproces is anderhalf jaar geleden in gang gezet en verliep vlotjes. Ik ben lijsttrekker maar op onze verkiezingsposter staan we met zijn drieën afgebeeld dus inclusief Jan Menninga en Geert Jan Reinders. Wij vinden het als Lokaal Belang Eemsdelta heel belangrijk dat de drie gemeenten voldoende vertegenwoordigd zijn in de partij. Dat ik tot lijsttrekker werd verkozen, verliep soepeltjes en in goede harmonie. En dat is iets wat mij een dankbaar mens maakt. Maar we trekken de kar samen.

Voor onze partijprogramma hebben we een enquête uitgeschreven waarop maar liefst 1400 mensen hebben gereageerd. Dat gaf ons een schat aan input over wat er leeft in de afzonderlijke kernen. We zouden er natuurlijk op uit trekken in de campagnetijd maar daar stak Corona al snel een stokje voor. Dankzij een aantal enthousiaste IT-ers en een bevlogen campagneteam is het ons toch gelukt om op een goede manier naar buiten te treden.

Wat zijn jullie speerpunten?

Ons allerbelangrijkste punt is het gezamenlijk bouwen aan een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En dus moet er hard getrokken worden aan het realiseren van nieuwe koop- en huurwoningen, waarbij levensbestendigheid een belangrijk punt is.

Daarbij moet zorg voor iedereen nabij zijn, dichtbij en betrokken dus. Door wijk- en dorpscoördinatoren aan te stellen willen we blijven werken aan de eigen identiteit van de afzonderlijke dorpen. Daarnaast willen we de stedelijke kernen Delfzijl en Appingedam doorontwikkelen. Ik vind dat onze nieuwe gemeente een gedegen en betrouwbare partner moet zijn voor haar inwoners, verenigingen en stichtingen. Ik zie er naar uit om mij hier voor in te zetten!

Wat zijn de hoogte- en dieptepunten uit je politieke carrière tot dusver?

Het leed dat mensen met schade aan hun huizen moeten doorstaan is soms met geen pen te beschrijven. Een eventuele sloop- en nieuwbouwtraject kan slechts een deel van dit leed wegnemen. Voeg daarbij nog de snelheid van het hele proces dat jaren in beslag neemt, dat werkt ook voor mij zeer frustrerend. We weten allemaal dat het hier om Rijksbeleid gaat maar lokaal probeer ik wel heel erg om het beleid voor onze inwoners bij te sturen. Ik zit er bovenop als het om onrecht gaat.

Hoogtepunten zijn toch die dingen die je voor je inwoners hebt weten te bereiken. Dit kan voor een grote groep zijn maar het geldt zeker ook voor individuele gevallen. Denk dan aan het werken aan oplossingen voor mensen die zo in hun emotie zitten dat ze mij persoonlijk een brief sturen om dit van zich af te schrijven. Ik ben blij dat ik voor hen iets kan betekenen.

Het sloop- nieuwbouwtraject voor ‘het vergeten hoekje’ van Appingedam geldt voor dik driehonderd woningen. Het is een proces geweest dat zich uiteindelijk in vijf maand heeft voltrokken. We hebben er samen met de bewoners enorm hard aan getrokken om de ongelijkheid ongedaan te maken. Het resultaat is dat de driehonderd huishoudens weer de blik naar voren kunnen hebben. Daar ben ik erg blij om en daar kijk ik dan ook met gepaste trots op terug.

Heb je nog leuke werkanekdotes?

In 2007 speelde de kwestie van sluiting van het toenmalige zwembad in Appingedam. Plannen om een nieuwe te realiseren met Delfzijl waren er ook al maar toch was het een heikel punt dat de nodige emoties met zich meebracht in de samenleving. Ik weet nog dat ik toen met Chris Hansen ben gaan lunchen, de man die in 1966 aan de wieg stond van Gemeentebelangen Appingedam. Hij was mijn politiek geweten dus moest ik bij hem wel raad en advies halen.

Zijn antwoord ben ik nooit vergeten en was voor mij een wijze levensles. ‘Annalies, je kunt nooit belangrijke beslissingen met meel in de mond nemen!’ Oftewel, ga er voor staan want je weet precies welke kant je op wilt. Niet om de hete brij heen draaien, maar heldere taal spreken! Dat doe ik tot op de dag van vandaag!

Appingedam is voor jou ‘the place to be’?

Dat is na 38 jaar zeker het geval maar de regio heeft helemaal mijn Gronings hart gestolen. Sowieso ben ik al een jaar bezig met het denkproces hoe de nieuwe gemeente vorm te geven en ik zie het als een grote uitdaging om van de gemeente Eemsdelta een bruisend geheel te maken.

Nog tijd voor hobby’s?

Ik wandel vaak met mijn man en heb vooral voor de zomer veel gelopen in een groot gedeelte van de nieuwe gemeente. Per keer leggen we dan zo’n vijftien kilometer af. Ook ga ik regelmatig naar het zwembad om daar mijn baantjes te trekken. In een tijdsbestek van drie kwartier probeer ik zo’n zestig baantjes te zwemmen. Mijn (zwem)buurman zag dit een keer en riep mij toe: ‘Het is gain aannom’n waark!’. Maar ik voel mij er goed bij om het op deze ietwat fanatieke manier te doen.

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?

Ik lig bijna nooit wakker van mijn werk maar bepaalde dingen kunnen mij wel onrustig maken. Zeker wanneer het om menselijk leed gaat zoals bij de schade aan woningen door de aardbevingen en het versterkingsprogramma waardoor dan ineens weer een nieuwe ongelijkheid ontstaat.

Waar staat Annalies Usmany-Dallinga met Lokaal Belang Eemsdelta over 10 jaar?

Dan ben ik 68 en waarschijnlijk met pensioen. Ik hoop dat ik dan nog steeds gezond ben en dat alles dicht om mij heen nog steeds met me mee doet. Het welzijn van de mensen die dicht bij je staan, vind ik heel belangrijk.

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik hoop dat we van de gemeente Eemsdelta binnen vijf jaar een bloeiende gemeente hebben gemaakt waar iedereen in gelooft en dat met behoudt van de huidige identiteit inclusief een goed voorzieningenniveau. Als ons dat lukt dan is de herindelingmissie geslaagd en ben ik tevreden. Dat is iets waar ik mijn stinkende best voor wil doen.

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69