Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

SNS Fonds Middelstum schiet lokale verenigingen en stichtingen te hulp tijdens Corona

En tot slot van deze intensieve socialmedia dag een hele mooie geste van het SNS Fonds Middelstum die ‘onze’ lokale verenigingen en stichtingen te hulp schiet tijdens deze lastige Coronatijd…… (Dank dus Geert Wieringa, Gert van der Wal, Koos Linstra, Neeltje Gerritsen en Henk Medema!)

Het SNS Fonds Middelstum heeft besloten eenmalig lokale verenigingen en stichtingen financieel te ondersteunen tijdens de Corona-crisis. ‘Wij merken dat lokale verenigingen en stichtingen het moeilijk hebben nu het sociale leven bijna tot stilstand is gekomen. Om een steuntje in de rug te geven, kunnen deze lokale verenigingen en stichtingen de komende weken redelijk simpel eenmalig € 1.000,– aanvragen bij ons fonds. Zo hopen wij bij te dragen aan ons bloeiende verenigingsleven in deze vreemde tijden’, aldus voorzitter Geert Wieringa van het SNS Fonds Middelstum.

Het Fonds

Het SNS Fonds Middelstum stelt al ruim 20 jaar financiële middelen beschikbaar voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter. Het fonds is erop gericht om de leefbaarheid en de samenleving van Middelstum, Huizinge, Toornwerd, Westerwijtwerd, Kantens, Rottum en Stitswerd te verbeteren. Deze dorpen vormen het werkgebied van het fonds.

Uitleg en werkwijze

Lokale verenigingen en stichtingen in deze dorpen die zich herkennen in de doelstellingen van het SNS Fonds Middelstum kunnen via de site www.snsfondsmiddelstum.nl een eenmalige financiële aanvraag indienen van € 1.000,–. De aanvraag dient uiterlijk 20 november 2020 bij het fonds binnen te zijn. Normaal gesproken draagt het fonds niet bij aan de exploitatie van lokale verenigingen en stichtingen. Deze actie vormt dus een uitzondering. Lokale verenigingen en stichtingen kunnen hiernaast uiteraard een beroep op het fonds blijven doen bij reguliere aanvragen van projecten. Dan gelden de gewone voorwaarden zoals deze op de site vermeld staan.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit bericht en het SNS Fonds Middelstum kunt u mailen naar info@snsfondsmiddelstum.nl of bellen met de voorzitter van het SNS Fonds Middelstum, Geert Wieringa (06-42408687).

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69