Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Gerieke Wiersum namens de organisatie van de Bedumer Winterloop over het particulier initiatief…..

Samen sterk tegen kanker

De Bedumer Winterloop beleeft 1 februari 2020 zijn tiende editie. Al deze jaren hebben wij ons samen met jullie ingezet voor het KWF of het UMCG Kanker Researchfonds. Er wordt veel geld bijeengebracht en dat is ook hard nodig om ervoor te zorgen dat kanker te genezen of in ieder geval goed behandelbaar wordt.

Er bereiken ons echter ook berichten van particuliere initiatieven, mensen die proberen geld bij elkaar te sprokkelen voor een bepaald (kanker gerelateerd) doel. Dat kan van alles zijn: mantelzorgers met een vervoersprobleem, het opzetten van een kankercafé of het uitvoeren van een laatste wens. Het gaat dus om kleinschalige projecten die niet door andere instanties worden gedekt. Ook is het een vereiste dat het initiatief wordt aangevraagd voor mensen die woonachtig zijn in de Gemeente Het Hogeland.

Als team willen we dit jaar weer maximaal € 10.000,- beschikbaar stellen voor particuliere initiatieven. Dat kan een financiële bijdrage zijn of een andere vorm van hulp. Een externe commissie gaat de aanvragen beoordelen en toewijzen. De spelregels en het aanvraagformulier kun je vinden op onze website www.bedumerwinterloop.nl. Verzoeken kunnen worden aangevraagd tot 1 februari 2020.

Spelregels voor financiële of andere hulp tijdens of na kanker:

  • Aanvrager woont in de Gemeente Het Hogeland;
  • Aanvrager heeft kanker of heeft kanker gehad;
  • Andere pogingen tot financiële of andere hulp zijn niet mogelijk of mislukt;
  • Er wordt hulp voor een bedrag van maximaal € 2500 beschikbaar gesteld per aanvraag.  

Aanvraagformulier

Naam aanvrager

 

Adres

 

Telefoon

 

Naam patiënt

 

Adres

 

Telefoon

 

Leeftijd patiënt

 

Ziekte

 

 

 

Ziek sinds

 

Beschrijving situatie

 

 

 

 

Relatie aanvrager – patiënt

 

Doel van de hulp?

 

 

 

 

Waarom aanvraag ingediend?

 

 

 

 

Gevraagd bedrag / hulp

 

Is er eerder een poging gedaan voor hulp? Indien ja, waar?

 

 

 

Wanneer is de hulp nodig?

 

 

 

 

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69