Bij de Molen
Kloaverstee
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Middelstum, vanuit de ondernemende kant gezien….

Aan het eind van het jaar neem ik u vaak mee door het prachtige Middelstum. Per voet, fiets, vanaf het water of vanuit de lucht. Elk perspectief laat de ongekende schoonheid van dit klein wierdendorpje aan het Boterdiep wel zien. Dit jaar pakken we de ondernemende kant voor dit jaaroverzicht. Uiteraard ingegeven door de Decembermarkt van vrijdag jongstleden. Die door barre weersomstandigheden in rook dreigde op te gaan.

En tijdens onheilspellende gebeurtenissen komt vaak het beste in Middelstummers boven. Want waarom zouden we niet naar binnen gaan, in onze prachtige Hippolytuskerk? Zo gezegd, zo gedaan. En waar kan de ultieme kerst- en decembersfeer nu beter opgeroepen worden dan in onze oude, trouwe baken van geloof, hoop en liefde? ‘Kérk is eindelijk weer vol!’, was vervolgens een vaak gehoorde kreet. En dus is dit vast het begin van een mooie traditie. Prachtig verlicht, genietend van de klanken van Magwel en nieuwsgierig kijkend naar de uitgestalde waren van onze ondernemers schuifelden vele mensen door de kerk…..

Buiten was door de ijsbaan-, schaats- en visvereniging een mooie kunstijsbaan aangelegd waarbij vooral de jeugd zich helemaal uit kon leven. De koek-en-zopie-kraampjes langs de baan deden goede zaken waardoor de gezelligheidsgraad zichtbaar toenam. Het vereniging- en ondernemersleven wisten elkaar dit weekend feilloos te vinden, complimenten hiervoor.

En daar ik zelf ook tot het ondernemersgilde behoor, mag ik jullie vast wel meenemen door de ingezette veranderingen dit jaar. Waarbij ik wil beginnen met de opbloeiende fase waarin onze Handelsvereniging zich bevindt. Vanuit de slaapstand met nog een kleine veertig ondernemers vond de afgelopen jaren een ware transformatie plaats naar een actieve club van dik zestig, of een kleine zeventig, ondernemers die regelmatig voor een netwerkborrel bij elkaar komen. Het resultaat kunt u zien in het dorp, waar in menig straat de feestverlichting aan de lantaarnpalen welig tiert…..

Volgens mij is er ook dit jaar weer veel gebeurd in Middelstum. Hoewel het misschien qua versterkingsplan nog wel veel harder kan en moet. De Klimop school werd begin dit jaar in gebruik genomen. En momenteel is men druk bezig om een nieuwe school te bouwen waar de leerlingen van De Wilster en de Wicher Zitsema gebroederlijk zij aan zij gebruik van gaan maken. Woningen aan de Boerdamsterweg, Akker- en Kwekerstraat zijn aangepakt en verfraaid. Het accent wordt binnenkort verlegd naar de Ploegersweg waar ook heel wat op stapel staat. Sloop, nieuwbouw aan de Zuidrand en meer parkeerruimte bij de school en het voetbalveld, dat is er wat er de komende jaren staat te gebeuren volgens mij…..

Het hernieuwde Asingapark werd officieel geopend, we zouden het al weer bijna vergeten zijn. Het kunstwerk van Paul Rinket nodigt uit tot gezamenlijke bijeenkomsten in ons mooie park die inmiddels van twee kanten benaderd kan worden. De dorpscoöperatie zag het levenslicht. Zouden zij het Hippolytushoes van sluiting kunnen redden? Dat zou nog eens een huzarenstukje zijn zeg. Fingers crossed en hopen op een wonder wellicht in de komende maanden….

‘Middelstum wat bist du mooi!’ Hoge kranen beheersten dit jaar de skyline van ons dorpje. Zijn we nu nog mooier geworden dan dat we al waren? Of worden het oude MAVO gebouw, de Wicher Zitsemaschool en café Tuitman node gemist? Ook wel een beetje natuurlijk, wat rest zijn de nostalgische foto’s van ‘vrouger’. Gretig bewaard door onze Historische Vereniging die zaterdag een inloopmiddag verzorgt op Ewsum waarbij ons bruisend (sport)verenigingsleven aan bod komt. Maar eerst beleeft schaatsvereniging ‘De Schaats’ vrijdag zijn jaarlijkse ledenvergadering. Ook altijd een attractie.

De beantwoording van de vraag of we nog mooier zijn geworden, laat ik aan u over. Van saaiheid kunt u ons in elk geval niet betichten. Middelstum is geen slapersdorpje toch? Nee man, ondernemend en ondernemers genoeg. Langzaam bewegen we ons voort naar de kortste dag. Niet lang daarna wordt het gelukkig weer snel wat langer licht waarbij Middelstum schittert in mooie voorjaarszonnestralen. ‘Gronings Hoop’ herleeft in onze harten. Nemen, NAM, genomen, maar gelukkig nog lang niet van de kaart geveegd…..

(Foto’s: Meindert Schollema en Wim Blanken)

 

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69