Bij de Molen
KOOZAA
De Kleine Munt
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis

Emme Groot, voorzitter Economic Board Groningen

Kunt u uzelf in het kort even voorstellen?

Foto: Gerhard Taatgen

Emme Groot, 62 jaar, geboren en getogen in de havenplaats Delfzijl. De plaats waar ik na enige omzwervingen in de provincie ook nu weer woon. Ik ben getrouwd en in het rijke bezit van een ‘rijkeluiswens’, daarmee aangevend dat ik een zoon en een dochter heb. Ik ben begin 2016 begonnen als bestuursvoorzitter in het bestuur van Economic Board Groningen, samen met nog twee collega’s. Hier ben ik drie dagen in de week zoet mee.

De overige werkdagen worden gevuld met een toezichthoudende functie voor Woonborg in Vries en Stichting Openbaar Onderwijs Marenland in Appingedam, beide in de functie van voorzitter. Daarnaast n

og wat onbezoldigde functies voor bijvoorbeeld het Lucas Ziekenhuis in Winschoten en het centrum voor Groninger Taal en Cultuur.

En kunt u ons kort meenemen in uw bestuurlijke carrière?

Ik heb in het begin van mijn werkzaam leven diverse functies vervuld in het Lucas Ziekenhuis in Winschoten. Daar ben ik ook in de OR terechtgekomen. Hierdoor raakte ik  politiek geïnteresseerd. Ik werd raadslid en daarna fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Winschoten, gevolgd door het wethouderschap in 1996. Om vervolgens in 2000 burgemeester te worden van de gemeente Appingedam.

In 2008 volgde een misschien wel heel bijzondere overstap naar het burgemeesterschap van buurgemeente Delfzijl waar toentertijd nogal wat bestuurlijke onrust heerste. Zo hadden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 3500 mensen blanco gestemd omdat ze zich niet meer herkenden in de plaatselijke politiek. Ik heb mij toen voorgenomen dat mocht er een vacature komen voor een nieuwe burgemeester dat ik dan zou solliciteren. Die vacature kwam twee jaar later.

In 2015 ben ik na 25 jaar het openbaar bestuur gediend te hebben, waarvan 15 jaar als burgemeester, gestopt. Mede ingegeven door gezondheidsredenen. Want burgemeester zijn is geen baan maar een manier van leven. Je bent er 24/7 zeer intensief mee bezig.

Hoe bent u bij Economic Board Groningen terecht gekomen?

In eerste instantie ben ik in 2015 door de betrokken gemeenten voorgedragen om toe te treden tot de Raad van Commissarissen. Vervolgens vond men het wel raadzaam dat iemand met kennis van het openbare bestuur toe zou treden tot het bestuur van EBG. Ik ben vervolgens in 2016 bestuursvoorzitter geworden.

Het werken voor deze organisatie bevalt prima. Het is een jong team met een tiental enthousiaste medewerkers. Ik breng dan wel veel bestuurlijke ervaring mee maar ik leer ook veel. Vooral op economisch gebied. Wat betreft de economische ontwikkeling van dit gebied ga je echt wel de diepte in. Je hebt overleg met heel veel verschillende partijen.

Waar staat Economic Board Groningen voor en met wat voor budget?

Na de beruchte beving in Huizinge in augustus 2012 is de commissie Meijer ingesteld. Vanuit hun aanbevelingen sloten in januari 2014 het rijk, de prov

incie, 9 gemeenten en de NAM een akkoord om perspectief te creëren voor het ‘aardbevingsgebied’ ter compensatie van de overlast ten gevolge van de gaswinning.

De NAM en de provincie stelden €97,5 miljoen beschikbaar voor een periode van vijf jaar. Een van de onderwerpen in dit akkoord was het opzetten van een Economic Board. Met als belangrijkste doelstelling het opstarten van een economisch versterkingsprogramma.

Wat zijn de mooiste successen die tot dusver bereikt zijn?

Sinds de oprichting hebben wij ons met tal van mooie projecten bezig mogen houden. Zo zijn wij bijvoorbeeld het enige plattelandsgebied waarin volop getest wordt met 5G, het mobiele netwerk van de nabije toekomst. We zetten vol in op een snelle breedband internetverbinding, ook in de minder rendabele buitengebieden. De agrarische ondernemers in dit gebied zouden hierop door middel van precisiestrategieën handig in kunnen spelen. Ze hebben binnenkort immers altijd de juiste en actuele gegevens voorhanden. Hiermee versterken we de economische infrastructuur en schep je een beter vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven.

We werken met programma’s en instrumenten. Een van de instrumenten die we inzetten is kennisoverdracht, vooral op het gebied van techniek en de ICT. Hier profiteren zo’n 17.000 leerlingen in het basis- en het voorgezet onderwijs van die deze kennis mooi als bagage meenemen naar hun vervolgopleiding. Daarmee begin je ook bij de basis.

We hebben een groeifonds met een budget van €40 miljoen waarmee we mooie, innovatieve bedrijven als EAZ Wind in Hoogezand en Horus in Bedum op weg hebben kunnen helpen. We kunnen financieel gezien een iets groter risico nemen dan bijvoorbeeld de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij en de banken. Wanneer wij eenmaal participeren dan zijn ook deze partijen eerder bereid om mee te werken met de financiering.

En wat zijn de doelstellingen voor volgend jaar?

Samen met de provincie en de Rijksuniversiteit Groningen zetten we volgend jaar vol in op de Chemport Industry Campus waarbij we de (chemische) industrieterreinen in ons gebied willen verduurzamen en daardoor toekomstbestendig maken. Dit vereist veel kennisoverdracht, het opstellen van ontwikkelingsprogramma’s en het nodige testwerk. De CIC heeft hierbij een aanjagende functie om tot tal van innovatieve maatregelen te komen. Voor 2019 hebben we nog een budget van €26 miljoen en voor 2020 is nog €13 miljoen beschikbaar.

Mijns inziens is het ons dan als EBG gelukt om een juiste invulling te vinden voor de kleine €100 miljoen die we tot onze beschikking hebben. En dat met een relatief kleine organisatie die van het beschikbare budget vijf procent gebruikt om zijn eigen personeelskosten te betalen. Ik denk dat we een goed bestedingsprogramma hebben neergezet waardoor de regio wellicht ook na 2020 de mogelijkheid krijgt om door te gaan met het versterken van de economische infrastructuur van de aardbevingsgemeenten in dit gebied.

EBG is thuisgekomen in Winsum?

EBG is ooit begonnen in Zernike waarbij we onze ruimte moesten delen met tal van andere instellingen. En dus gingen we op zoek naar een locatie waarbij we ons centraal in het gebied konden vestigen en die ook meer als ons eigen huis zou voelen. Dat is in Winsum, waar we een gedeelte van het

pand van de Rabobank in gebruik hebben genomen, prima gelukt. We voelen ons hier thuis en bieden daarnaast ruimte aan beginnende ondernemers en zzp-ers die hier met elkaar kunnen overleggen en samenwerken en hun klanten ontvangen.

Na MOI Delfzijl is er nu dus ook een MOI Winsum waardoor huisvesting voor starters is gerealiseerd. De verwachtingen zijn dat zich in 2019 ook een MOI Bedum aan gaat dienen.

Wat zijn de hoogte- en dieptepunten uit uw bestuurlijke carrière tot dusver?

Dieptepunten heb ik gelukkig niet gekend. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik altijd functies heb mogen vervullen waarbij ik met plezier aan het werk kon gaan. EBG is hier een goed voorbeeld van.

Heeft u nog leuke (werk)anekdotes?

In het ambt van burgemeester heb ik natuurlijk heel veel meegemaakt maar ik vind dat de bijzondere verhalen uit die tijd binnenskamers moeten blijven. Wel was het natuurlijk heel bijzonder dat een burgemeester van Appingedam vervolgens burgemeester van Delfzijl werd. Er was in het verleden nog wel wat oud zeer tussen beide gemeenten.

Zelf heb ik hier nooit last van gehad en ik zag het dan ook als een belangrijke taak om de vestiging- en havenplaats Delfzijl en de van oorsprong koopmansplaats Appingedam nader tot elkaar te brengen. Bruggen bouwen dus tussen beide mooie gemeenten. Ik voel me thuis in dit gebied en vindt het dan ook bijzonder dat ik Noord-Groningen, ‘mien eigen gebied inderdoad’, nu weer via EBG kan en mag ‘dienen’.

Noord-Groningen is een pracht gebied met ongekende mogelijkheden?!

De kwaliteit van het leven, de schoonheid van het gebied en de stad Groningen vlakbij gelegen maakt Noord-Groningen inderdaad tot een prachtig gebied om te wonen én te werken. De ontwikkelingsprogramma’s en mogelijkheden tot innovatie worden vol enthousiasme benut. We mogen trots zijn op dit gebied en dat ook wel iets meer aan de buitenwacht laten zien!

Nog tijd voor hobby’s?

De mogelijkheid om wat meer thuis te zijn dan in het verleden wordt aangegrepen voor een bezoek aan de kinderen en we gaan er wat vaker een weekendje op uit met zijn tweeën. Ook mag ik graag hardlopen en fietsen. Hardlopen doe ik trouwens al veertig jaar.

Waar mogen ze u ’s nachts voor wakker maken?

Liever nergens voor, ik geniet van mijn nachtrust. Daarbij heb ik mijn slaap hard nodig om mij fit en gezond te voelen. De meeste zaken kunnen vast ook wel overdag plaatsvinden, dan heb ik er ook de tijd voor.

Waar staat EBG over 10 jaar?

We doen ons best om als private speler in het publieke domein van de economische stimulering actief te blijven. Ik denk dat we echt wat toevoegen aan dit gebied. Want zo makkelijk is het niet om honderd miljoen in vijf jaar tijd effectief in te zetten. Ik denk dat we als betrekkelijk kleine organisatie goed hebben kunnen laten zien waar we voor staan. Of we na 2020 verder kunnen is niet aan ons maar ligt in de handen van politici en bestuurders.

Wilt u verder nog iets kwijt?

Ergens staan wij aan de andere kant van de aardbevingsmedaille. Ik hoop dat de publieke waardering er is voor het feit dat wij ons best willen doen om op een laagdrempelige manier dit gebied op de onderdelen economie en onderwijs vooruit te helpen. We willen graag een positief geluid meegeven aan een gebied dat toch ook gebukt gaat onder schades en verstevigingsprogramma’s. Noord-Groningen is zo geweldig en heeft zoveel te bieden! Het is mooi om hierin een aanjagende rol te spelen…..

(Foto’s onder andere afkomstig van Facebookpagina EBG)

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69