Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

‘Aan alles komt een eind’

Vandaag schrijf ik over een niet alledaags onderwerp. Iets wat onlosmakelijk bij het leven hoort maar toch vaak ver weg gestopt wordt in een donker hoekje. ‘Aan alles komt een eind’, wat wordt het vaak verzucht. Zelfs aan het leven. En wanneer je onder je adverteerders een uitvaartverzorger hebt dan is het eigenlijk doodnormaal wanneer je het over de dood en alles wat hierbij, en dan vooral kort na het overlijden, komt kijken.

En dat heb ik Aaldert dus ook gevraagd om aan ons uit te leggen, voor de tweede bijdrage over Aaldert ten Have Uitvaartverzorging. Na hem eerst gestoord te hebben in de winkel (‘Ik moet van Rita de boodschappenkar duwen’), heb ik een uur later meer succes wanneer alle boodschappen zijn opgeruimd. En vervolgens krijg ik een aardig inzicht over wat er allemaal komt kijken bij het regelen van een begrafenis of crematie.

Vaak komt het telefoontje van het overlijden van een dierbare van de familie zelf, een enkele keer via de uitvaartvereniging. Aaldert neemt vervolgens contact op met de familie met als eerste vraag of hij direct langs moet komen of de volgende ochtend. Dat laatste is vooral bij een sterfgeval ’s nachts na enige waaknachten geen overbodige luxe. Een paar uurtjes slaap na alle emoties is dan niet verkeerd.

Want er komt hoe dan ook veel op de nabestaanden af, de eerste dagen na het overlijden van een dierbare. En dan is het een enorme steun wanneer er iemand is die je bij de hand neemt en in goed overleg door die vaak (lood)zware dagen heen sleept. Middels een inschrijfformulier worden eerst de persoonsgegevens van de overledene en de contactpersoon van de familie vastgelegd. Vervolgens komt de vraag of de persoon begraven of gecremeerd moet worden. In het tweede geval kan er direct contact met het crematorium worden opgenomen om te informeren welke tijdstippen op die gewenste dag nog beschikbaar zijn.

Bij een begrafenis neemt Aaldert contact op met de gemeente. Daar moet hij sowieso heen om het door de dokter afgegeven schouwformulier in A- en B-formaat af te geven waardoor de akte van overlijden en het ‘verlof’ voor de crematie of begrafenis kan worden opgemaakt. Het graf op de begraafplaats moet geregeld worden en op de morgen van de begrafenis is er altijd nog een laatste check of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Bij een bestaand graf moet er contact worden opgenomen met de maker van het grafmonument.

Vervolgens zijn er natuurlijk allerlei vragen over de herdenkingsdienst zelf. Is er iemand uit de familie die het woord kan voeren voor een In Memoriam of moet er een spreker worden ingehuurd? Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie vaak zelf contact op met de dominee om een afspraak in te plannen maar de koster moet wel geïnformeerd worden en eventueel moet er ook een organist ingeschakeld worden. Aaldert neemt met de koster de wensen met betrekking tot de inwendige mens door. Misschien soep en brood vooraf wanneer er veel mensen van ver komen? Dat soort dingen dus.

Samen met de familie wordt vervolgens de rouwkaart samengesteld. Aaldert heeft voorbeeldteksten maar de familie kan uiteraard zelf ook een tekst aanleveren. Na vaak het nodige heen- en weer gemail ter controle en ter voorkoming van fouten, wordt de kaart naar de drukker gestuurd en kan Aaldert ze niet veel later weer ophalen om ze naar de familie te brengen. Hij regelt ook de rouwadvertentie voor de krant die in onze regio vaak naar de Ommelander of naar het Dagblad van het Noorden gaat.

Dit zijn allemaal praktische zaken die vaak na enige uren/dagen geregeld worden. Maar bij de verzorging van de overleden dierbare zelf vraagt Aaldert ook altijd of de naaste familie hier iets in wil betekenen. Het afleggen in de uitgezochte kist bijvoorbeeld en het dragen ervan tijdens of na de herdenking. Men kan meekijken als daar behoefte aan is of zelf dingen doen. Aaldert is aanwezig voor vragen of voor hulp. Dit wordt achteraf vaak als mooi ervaren en helpt in het verwerkingsproces.

Na de afscheidsdienst blijft Aaldert vaak tot het laatst maar dit gaat altijd in overleg met de familie. Daarna volgt het nazorgtraject waarbij de rekeningen binnenkomen en de financiële zaken met de verzekeringsmaatschappij afgehandeld worden. Aaldert maakt de eindnota op en voegt de copies van de bij hem binnengekomen facturen toe. Na overhandiging van de factuur is er vaak ook nog een contactmogelijkheid over een bedankkaartje of advertentie om de mensen voor hun blijk van medeleven te bedanken.

Er komt heel wat kijken dus bij een begrafenis of crematie. Gelukkig hoef je er niet alleen voor te staan. Aaldert ontzorgt waar nodig en weigert pertinent om zaken af te raffelen. ‘Ik ben niet belangrijk in het proces. De nabestaanden moeten de tijd nemen om te rouwen en om goed afscheid te kunnen nemen. Ik vind het belangrijk dat mensen in een verdrietige en zware periode in hun leven toch tevreden zijn over de uitvaart en het voortraject hier naar toe en ik ontzorg waar nodig. Dat maakt dit vak ondanks alle pijn en verdriet toch zo mooi!’

Mocht u meer informatie willen, bel of mail dan gerust. Aaldert is altijd telefonisch te bereiken op: 06-48647246. Mailen kan ook: fam-tenhave@ziggo.nl.

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69