Bij de Molen
KOOZAA
De Kleine Munt
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis

Reender Reenders, JOVD-er van het jaar!

Reender, kun je jezelf in het kort even voorstellen?

Mijn naam weet je al, Reender Reenders dus, 22 jaar en student. Aan de Rijks Universiteit Groningen volg ik momenteel twee studies. Ik ben derdejaars student economie en ben ook net begonnen aan een studie filosofie. Hoewel ik beide studies zeer interessant vind, ligt mijn hart voornamelijk bij de filosofie.

Als student zijnde moet je eigenlijk ook op kamers wonen en dat doe ik ook sinds een jaartje of twee. Ik woon aan de Kerckhoffstraat in de Korrewegbuurt vlak bij het Noorderplantsoen. Een heel mooi plekje vlakbij het centrum. En daar kom ik regelmatig inderdaad om te borrelen en om de gezelligheid op te zoeken.

Wanneer kreeg de politiek je in de greep?

Toen ik op het VWO zat, op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Ik zal toen een jaar of veertien geweest zijn. Het was in de tijd net na de Tweede Kamerverkiezingen en voordat het eerste kabinet Rutte van start zou gaan. In mijn klas zaten vrij veel PvdA aanhangers en dat triggerde mij. Er kwamen ook regelmatig discussies los waar ik vaak een eigen, eigenwijs en tegendraads geluid liet horen. Mensen moeten vrij zijn om zelf hun keuzes te maken maar zijn hier ook verantwoordelijk voor. En zijn dus ook verantwoordelijk voor een verkeerde keus.

Ik ben wat dat betreft meer van het eigen denken waardoor minder verantwoordelijkheid bij de overheid komt te liggen dus. Toen er vanuit onze klas een debatclub opgericht werd, sloot ik mij hierbij direct aan.

En werd je direct getriggerd door het liberale gedachtegoed?

Ergens wel. Toen de VVD in het kabinet kwam werd de hoogte van het eigen risico voor de zorgkosten afhankelijk gesteld van het inkomen. Dit was een schop tegen het zere been van veel VVD-kiezers en velen haakten af. Voor mij was dit eerder een reden om mij bij ze aan te sluiten, hier komt het tegendraadse denken weer boven, denk ik. Op 16-jarige leeftijd ben ik lid geworden van de VVD.

Wat dat betreft voel ik mij ook een echte liberaal. Je hebt de overheid niet nodig om gelukkig te zijn of te worden, dat moet jezelf creëren. De overheid moet hiervoor wel de ruimte bieden en kaders scheppen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om goed onderwijs te kunnen volgen.

Ik vind de VVD niet alleen een partij voor ondernemers of bedrijven. Maar omdat veel ondernemers graag zelf initiatieven ontplooien en houden van keuzevrijheid en zelfstandig denken, kiezen veel ondernemers voor de VVD denk ik. Zelf ben ik ook iemand die initiatieven neemt, wat dat betreft zit het ondernemende wel in mij.

Je stond drie jaar geleden al op de VVD-kandidatenlijst in de gemeente Bedum?

Ik was net achttien jaar geworden en twee jaar lid toen deze vraag langs kwam. Superleuk en heel cool en dus stemde ik er direct mee in. De VVD is in de gemeente Bedum een kleine fractie en dus worden alle leden bij fractievergaderingen van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Vaak waren we met een clubje van zes personen aan het vergaderen waardoor boeiende discussies ontstonden.

Als nummer zeven op de lijst van acht kandidaten ben ik ook druk bezig geweest met het voeren van de campagne. Flyeren dus, op markten staan maar ook avonden organiseren waarbij de VVD Tweede Kamerleden Betty de Boer en Arno Rutte langskwamen. Tijdens één van die avonden stond de gaswinning centraal en hier kwamen veel mensen op af. Schokkend Groningen organiseerde een protestmars, de politie hield een oogje in het zeil en de landelijke VVD-fractie, die als een groot kwaad werd gezien, kreeg te horen dat het anders moest. Ook werd er een jongerendebat in Bedum georganiseerd.

Uiteindelijk heb ik zo’n veertig voorkeursstemmen gehaald. Een aantal waar ik best wel trots op ben. Alleen de nummer één op de lijst haalde meer stemmen binnen.

Inmiddels ben je voorzitter van de JOVD Groningen?

Die periode zit er net weer op, het is namelijk een zeer tijdrovend proces en een termijn als voorzitter duurt bij de JOVD mede daarom één jaar. Twee jaar geleden werd ik in het bestuur van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD in Groningen, verkozen. Dat was geen appeltje eitje hoor. Ik moest mij terdege voorbereiden en werd aan een vragenvuur onderworpen. In het eerste jaar hield ik mij bezig met politiek en scholing, meningsvorming door inhoudelijke activiteiten zoals debatten en sprekersavonden te organiseren, media-activiteiten en het schrijven van een verkiezingsprogramma.

Het jaar erop heb ik me verkiesbaar gesteld als voorzitter en werd ik verkozen. In overleg met mijn studieadviseur heb ik mijn studie toen een jaar lang op een laag pitje gezet. Voorzitter van de JOVD zijn, houdt namelijk ‘werkweken’ van gemiddeld zo’n 60 uur in. Je bent de spil van de afdeling en moet proberen overzicht te houden. Alles wat er binnen de afdeling gebeurt, komt bij je langs. Daarnaast moet je dus de nodige contacten opbouwen en onderhouden, ook op landelijk gebied.

Het is een periode geweest waar ik enorm veel van geleerd heb, misschien nog wel meer dan van mijn studieperiode tot dusver. Organiseren, onderhandelen, verbinden, debatteren, allemaal vaardigheden waar ik later veel aan kan hebben. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen en hebt de leeftijd dat je nog een foutje mag maken. Daarnaast waren we ook best wel kritisch naar onze gemeentelijke VVD-fractie. Iets wat ons niet altijd in dank werd afgenomen maar eigenlijk zijn we ook een beetje de cultuurbewakers van het VVD-gedachtegoed natuurlijk….

En vorige week werd je zelfs uitgeroepen tot JOVD-er van het jaar?

Het landelijk JOVD-verenigingsblad Driemaster organiseerde onlangs een aantal verkiezingen. Naast die van JOVD-er van het jaar waren dat JOVD-afdeling van het jaar en JOVD-event van het jaar. Ik werd, ingekort, als volgt gepresenteerd: “Reender Reenders staat ook wel bekend als het “het rode gevaar”, “The King in the North” of gewoon als die irritante ginger die altijd in de sprekersrij staat van de landelijke Algemene Ledenvergaderingen waardoor vergaderingen altijd een half uur langer duren. En dat is niet (alleen) voor zijn eigen ego maar ook omdat hij een groot hart voor de vereniging heeft…..”

Deze introductie heeft wel geholpen want met bijna 40% van de stemmen werd ik tot JOVD-er van het jaar uitgeroepen. Hartstikke mooi natuurlijk, daar zijn wel een aantal biertjes op gedronken. De meeste leden kennen mij ook wel want ik kom op bijna alle bijeenkomsten en houd nooit mijn mond dicht. Daarbij ben ik met mijn rode haar natuurlijk een opvallende verschijning.

Zijn al die politieke activiteiten te combineren met je studie?

Inmiddels heb ik na een jaar mijn studie weer volledig opgepakt. Ik ben inmiddels derdejaars maar moet nog veel vakken uit het tweede jaar (in)halen. Het logische gevolg van een intensieve tijd als voorzitter. Maar ik had het niet willen missen hoor, ik heb er enorm veel van geleerd. Na het VWO afgerond te hebben, ben ik overigens direct naar de RUG gegaan.

De studie economie is een internationaal georiënteerde opleiding waar veel buitenlandse studenten op af komen. Zo zat ik in het eerste jaar in een werkgroep met studenten uit Singapore, China, Polen, Engeland en Duitsland. Nee, ik ben geen lid van een studentenvereniging maar pik via de JOVD de nodige borrels mee.

Wat zijn de hoogte- en dieptepunten uit je politieke carrière tot dusver?

Politieke carrière? Ik ben nog maar net 22 jaar, haha. Maar al wel zes jaar VVD-lid inderdaad. Het afgelopen jaar waarin ik voorzitter mocht zijn van de JOVD Groningen, beschouw ik als hoogtepunt. We deden het als bestuur met zijn zessen en de overige bestuursleden zijn mijn vrienden geworden. Een mooi clubje dus. En hoe jong je ook bent, je moet bij lastige issues toch voor de camera staan om je standpunten uit te dragen.

Natuurlijk ga je ook weleens op je bek, je maakt in het begin altijd fouten. Maar van het op je bek gaan, kun je ook leren. Die dingen heb ik toch maar even gedaan én gedurfd. Uiteindelijk ben ik er beter van geworden.

Heb je nog leuke politieke anekdotes?

Toen ik mij aanmeldde als VVD lid kwam een vertegenwoordiger van de plaatselijke afdeling langs om mij welkom te heten. Mijn vader deed open en kreeg een warm welkom. De meeste nieuwe leden zijn dan ook meer van zijn leeftijd. Pa verwees haar door naar mij en zij was verrast dat zo’n jong iemand lid was geworden, haha.

Als voorzitter van de JOVD word je ook uitgenodigd om in debat met anderen te gaan. Zo mocht ik onlangs nog de vocale strijd aangaan met Femke Halsema en Jacques Wallage. Dit was in de A-kerk in Groningen, op deze bijeenkomst kwamen zo’n 300 belangstellenden af. 

Inmiddels woon je in Groningen?

Sinds twee jaar inderdaad en dat bevalt prima. Ik ben trouwens geboren in Assen. Toen ik vijf was, verhuisden we naar Bedum. Daar heb ik de basisschool doorlopen en gevoetbald bij CVVB. Bedum is een gezellig dorp en ik kom in de weekenden regelmatig terug om mijn ouders en jongere zusje van 16 jaar weer te zien. Maar ik ben een echte Stadjer geworden, 100% zeker dat ik later ook in een stad ga wonen. Groningen is een ontzettend jonge, gave en enthousiaste stad.

Nog tijd voor hobby’s?

Ik geniet van het studentenleven en de gezelligheid van de stad Groningen. Dat het hele politieke gebeuren ook een grote hobby van mij is, laat zich inmiddels raden.

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?

Ik leef vaak ’s nachts, haha. Misschien kun je ’s nachts beter vervangen door ’s morgens. Ik ben dan ook veel meer een avond- dan een ochtendmens. Maar dat zal ook wel met mijn leeftijd te maken hebben.

Waar staat Reender Reenders over 10 jaar?

Dan ben ik zeker nog politiek actief maar ik weet nog niet hoe of wat. Maar ik wil het zeker in mijn werk betrekken. Misschien als volksvertegenwoordiger maar misschien ook wel achter de schermen, in het lobbywerk bijvoorbeeld. Wellicht kan ik het ook wel combineren met een filosofische richting.

Wil je verder nog iets kwijt?

Er wordt vaak gezegd dat er te weinig jongeren actief zijn in de politiek. Ik vind dat dit wel meevalt, zeker in vergelijking met de ons omringende landen. En verhoudingsgewijs gaan er net zoveel jongeren naar de stembus als mensen in andere leeftijdscategorieën.  

En jazeker, ik ben tevreden met het nieuwe kabinet al is het alleen al om het feit dat we er weer een hebben. De Christen Unie is dan wel niet mijn favoriete partij, als liberaal vind ik het niet erg dat de PvdA geen onderdeel meer uitmaakt van het kabinet. Dat Groen Links er niet aan deelneemt is ook niet erg maar ik juich het wel toe dat er behoorlijke stappen gezet zijn richting duurzaamheid. We zullen zien wat de (regeer)tijd ons gaat brengen…..

(Foto’s afkomstig van de Facebookpagina van Reender Reenders)

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69