Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Wilte Everts, burgemeester en adviseur

Kunt u zich heel kort even voorstellen?

Mijn volledige naam luidt Wilte Harko Everts, roepnaam Wilte. Ik ben geboren op 22 februari 1954 in Winsum, op de Ripperdaboerderij vlakbij het station om precies te zijn. Ik ben van boerenafkomst dus en de oudste telg uit een gezin met vier kinderen. Mijn ouders kregen vrij snel na elkaar drie jongens en zeventien jaar na mijn geboorte, kreeg ik nog een klein zusje. Volgens mijn moeder precies volgens planning….

Toen ik veertien jaar was, verhuisden we naar de andere kant van Winsum. De gemeente Winsum had namelijk uitbreidingsplannen en had hierbij de grond van mijn ouders op het oog. Na enige jaren zijn mijn ouders dus uitgekocht. Dat een gemeente die macht had, vond ik blijkbaar zeer interessant. Want toen is toch een beetje mijn interesse in het bestuur en de politiek aangewakkerd.

Misschien ook wel eerder, want in de 5e en 6e klas van de lagere school werd ik tijdens het project ‘Voor en door het kind’, door mijn meester gekozen tot burgemeester van de Kinderstad Winsum. Ik benoemde toen mensen uit mijn kennissenkring tot mijn wethouders….

Na mijn militaire diensttijd kocht ik mijn eerste woning in Winsum, deze kostte toentertijd 33.000 gulden. Toen de bankdirecteur aan mij vroeg of ik zelf nog enig spaargeld in kon brengen, meldde ik dat ik honderd gulden rood stond bij de bank. Dit leverde mij een standje op, maar gelukkig stond mijn vader borg…. Later ben ik nog een keer verhuisd in Winsum.

Toen ik burgemeester van Bedum werd, zijn we naar de Irenelaan in Bedum verhuisd. Daar wonen we nu, 25 jaar later inderdaad, nog steeds met veel plezier. Ik heb het huis gekocht van mijn voorganger, burgemeester Albert Smallenbroek, om er maar zeker van te zijn dat hij mij niet voor de voeten zou lopen, haha. Ons huis staat nog steeds in de stille verkoop want ik wilde mijn opvolger eigenlijk ook niet voor de voeten lopen. Maar inmiddels is zijn opvolger al weer benoemd en wonen wij hier nog steeds….

Wat is uw burgerlijke staat?

Ik ben op 25 mei 1979 getrouwd met Marja Agaath Everts-Ellen. Marja haar grootouders pachtten vroeger de boerderij waar ik geboren ben. Sterker nog, mijn schoonmoeder is op hetzelfde plekje geboren als ik. Dat kan niet iedereen zeggen inderdaad. Mijn ouders en schoonouders waren kennissen van elkaar. Marja en ik zaten beiden op korfbal en speelden bij dezelfde club, DWA uit Winsum. We kenden elkaar al wat langer dus voordat de vonk definitief oversloeg.

Ons huwelijk leidde tot drie zoons: Evert, Klaas en Marko. Evert woont vlakbij aan de Wilhelminalaan, Klaas woont in Middelstum en heeft twee zoons en Marko woont in Groningen en heeft een dochter. We hebben drie kleinkinderen dus die mooi in de buurt wonen. Onze kinderen zijn allemaal in Winsum geboren.

Wat is uw voormalig beroep?

Na de lagere school ging ik naar de MULO in Winsum. Dit moest van mijn ouders omdat het aantal leerlingen terugliep. Het Augustinus College in Groningen was mijn eigen keus. Dat was in mijn geval een tweejarige HAVO opleiding dus ik moest al vrij snel over een vervolgstap nadenken. Ik heb toen gesolliciteerd naar de functie van politie-inspecteur, maar voor deze opleiding hadden ze maar 47 mensen nodig terwijl er 2.000 gereageerd hadden.

Mijn rector attendeerde mij toen op de bestuursschool. Deze opleiding moest gecombineerd worden met een baan bij de overheid. Op deze school koos ik voor de opleiding Gemeente Administratie I, een MBO-opleiding. Ik schreef twee spontane sollicitatiebrieven naar de gemeente Leens en Groningen. In Groningen werd ik aangenomen bij de gemeenteontvanger waar ik mij bezig hield met allerlei financiële aspecten. Toen ik op gesprek moest voor deze functie bleek de beoogde datum samen te vallen met de drukke oogsttijd op de boerderij. Ik vroeg toen aan de man of de afspraak twee dagen later ingepland kon worden. Daar hij ook een zoon van een boer was, had ik direct al een streepje voor….

Later kwam ik op de afdeling Financiën van de gemeente Groningen terecht. Dit heb ik tot mijn militaire dienstperiode gedaan. Mijn diensttijd bracht mij naar Ossendrecht, Deventer en Groningen op de locatie aan de Hereweg. Daarna ging ik bij de gemeente Loppersum aan het werk waar ik mij met allerlei werkzaamheden bezighield met uitzondering van de financiën. Ik ging weer studeren aan de Bestuursacademie waar ik de opleiding Hoger Bestuursambtenaar volgde, een HBO-studie dus.

Na bij een kleine en een grote gemeente aan het werk te zijn geweest, wilde ik ook graag bij de provincie aan de slag. Dit lukte toen ik bij de afdeling Sociaal Economische Zaken terecht kon. Ik werd onder andere secretaris van de Statencommissie en zat midden in het politieke en het bestuurlijke veld. Dit was voor mij het laatste zetje om richting de politiek te gaan. Toen ik bij de provincie aan het werk was, ben ik ook verder gaan studeren. In dit geval aan de RUG, eerst rechten en later juridische bestuurswetenschappen.

In Winsum werd ik politiek actief in de tijd dat net het CDJA opgericht werd. Daar ik mij intensief met de oprichting bemoeid had, moest ik ook direct maar voorzitter worden. Niet veel later kwam ik in het dagelijks bestuur van het CDA terecht. Door omstandigheden heb ik in aanloop naar de landelijke verkiezingen vanuit het bestuur heel veel werk moeten verrichten. Hierdoor werd ik benaderd om lijsttrekker te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen die in 1986 gehouden werden. In dat jaar ben ik ook wethouder geworden van de gemeente Winsum. Na de herindeling in 1990 ben ik tot eind 1991 als wethouder gebleven.

In die tijd werd ik getipt door iemand uit Bedum die mij meldde dat ze voor de gemeente Bedum een nieuwe burgemeester zochten. Voor mij een reden om naar deze functie te solliciteren. En met succes, want eind 1991 werd ik tot burgemeester van de gemeente Bedum benoemd. Een prachtige functie, die ik drie periodes heb mogen vervullen. Al met al ben ik 18 jaar burgemeester geweest dus. Halverwege deze periode kwamen de ideeën voor een gekozen burgemeester naar voren. Dit vond ik eigenlijk maar niets. Met de vertrouwenscommissie van Bedum heb ik toen tijdens mijn derde periode aangegeven, dat ik er na deze periode mee op zou houden.

En zo ben ik in 2009 gestopt maar ik kijk met veel plezier terug op deze tijd. Er is in 18 jaar veel gebeurd op het gebied van woningbouw, bewinkeling en de invoering van een nieuw centrumplan in Bedum. Het was een bestuursvriendelijke tijd met weinig strubbelingen. Mede mogelijk gemaakt door vele goede wethouders in het college.

In 2009 ben ik begonnen met mijn eigen adviesbureau, Everts Bestuur & Advies geheten. Ik adviseer overheid en semioverheids instanties, maar ook particulieren die in de clinch liggen met een overheidsorgaan. Daarbij ben ik ook werkzaam voor verschillende rekenkamer- en bezwaarschriftencommissies en ik ben ombudsman en toezichthouder. Allemaal niet fulltime functies die gezamenlijk een twintig á vijfentwintig uur per maand in beslag nemen. Dit werk bevalt mij misschien nog wel beter als het burgemeestersambt want ik ben nu baas over mijn eigen agenda.

Hoe bevalt het gepensioneerd zijn?

Van een pensionering is dan ook nog lang geen sprake. Bepaalde functies zou ik graag na mijn pensioen aan willen houden. Gelukkig heb ik ook de nodige hobby’s. Ik tennis op de woensdagmorgen en mag verder graag fietsen, wandelen, camperen (of te wel er met de camper op uit trekken) en lezen.

Daarnaast ben ik nog vrij actief in het vrijwilligerswerk. Ik ben lid van het College van Kerkrentmeesters van de PKN in Bedum waar ik de vaste vrijwillige bijdrages coördineer. Verder ben ik voorzitter van de buurtvereniging Hertenkamp (de gemeente is dus wat kleiner geworden), secretaris van de Stichting Dignis die geld ter beschikking stelt voor bijzondere projecten aan een vijftiental zorginstellingen in Groningen en Drenthe, ik ben penningmeester van de vereniging Groen van Prinsterer die jaarlijks congressen organiseert en ik ben onlangs voorzitter geworden van de Stuurgroep CDA voor onze nieuw te vormen gemeente het Hogeland.

Wat zijn de hoogtepunten uit uw leven?

Mijn huwelijksdag maar zeker ook de geboorte van onze kinderen en kleinkinderen. In de tijd dat mijn eigen kinderen groter werden, hadden we het smoordruk. Nu hebben we meer tijd om de ontwikkeling van onze kleinkinderen te volgen. Doordat het oppassen vaak tijdelijk is, genieten we van de lusten terwijl we minder met de lasten te maken hebben, haha. De dag dat ik als burgemeester van de gemeente Bedum geïnstalleerd werd, beschouw ik ook als een bijzonder mooie dag.

En de dieptepunten?

Vrij recent is bij mijn neef en aangetrouwde nicht na een perfecte zwangerschap hun kindje plotseling een dag na de bevalling overleden. Ze stonden op het punt om de geboortekaartjes te versturen. Wat een verdriet! Dat doet je des te meer beseffen hoe kwetsbaar een mensenleven is.

Heeft u nog anekdotes en mooie verhalen?

Dan neem ik je mee naar mijn diensttijd in Ossendrecht. We sliepen met zijn tienen op een kamer en tot mijn dienstmakkers behoorden een Amsterdammer en een Rotterdammer. Die hadden met hun stadse fratsen vaak onenigheid met elkaar. Tijdens een vermoeiende mars, stond de Rotterdammer uit te rusten tegen een boom. Hij was nogal een kleerkast en de boom was hier schijnbaar niet tegen bestand want die viel om. En wel zo dat de Amsterdammer er bijna door geraakt werd. Dat leidde tot veel commotie natuurlijk.

Niet veel later waren we op stap in Ossendrecht. De Amsterdammer merkte gekscherend op dat hij de Rotterdammer wel even terug zou pakken en schopte tegen een lantaarnpaal. Laat nu ook die net toevallig tegen de vlakte gaan. Dit leidde tot een steekvlam in de grond en in de gehele buurt viel de verlichting uit. De marechaussee ging op onderzoek uit maar wij wisten uiteraard van niets….

Ach man, die diensttijd was sowieso bijzonder. Ik leefde vanaf het begin in onmin met mijn majoor. Toen ik tijdens de ZHKH (Zelf Hulp Kameraden Hulp) eens achter in het lokaal in slaap viel, gooide hij een sleutelbos tegen mij aan wat nog behoorlijk zeer deed ook.

Toen ik eens verslag deed over mijn dienstperikelen bij familie van mijn toenmalige verkering in Appingedam, gaven zij aan dat ze ook iemand kenden die diende in Ossendrecht. Het bleek dat de majoor een oom was van mijn kennis. Toen de majoor weer eens op mij begon te foeteren, deed ik hem de groeten van zijn neef. Na die tijd kon ik lezen en schrijven met die man….

Wat zou u ooit nog willen doen in uw leven?

We hebben net een andere camper gekocht en we willen na onze pensionering wel langere tijd er op uit trekken met de camper om daarbij Zuid-Europa aan te doen. Ooit hebben we eens met een camper door Australië getrokken, hier kijken we met veel plezier op terug.

Waar heeft u spijt van gehad in uw leven?

Er schiet mij zo snel niets te binnen, nergens van dus.

Wat zou u uw leven voor een cijfer willen geven?

Een 8,5. Het kan natuurlijk altijd beter maar het had zeker ook een stuk minder gekund.

Wilt u verder nog iets kwijt?

Geniet van de mooie voorjaarsmaanden die er aan komen. Hopelijk in goede gezondheid natuurlijk want dat is het allerbelangrijkste wat er is!

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69