Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Marko en Mariska over MijnDorp.nl

Marko en Mariska kunnen jullie jezelf in het kort even voorstellen?

Mariska: “Ik ben Mariska de Lange, 37 jaar, geboren in Zoutkamp, getogen in Middelstum en al weer vijf jaar de partner van Marko Datema. Moeder van Maud en Cas, bonusmoeder van Julia en Joas. Ik werk drie dagen in de week als hartfunctiemedewerkster op de afdeling cardiologie in het Martiniziekenhuis in Groningen waar ik het nodige hartonderzoek verricht. Daarbij besteed ik ook de nodige tijd aan MijnDorp.nl.

Marko: “Ik ben Marko Datema dus, geboren in Zuidwolde en getogen in Bedum, 38 jaar en de namen van mijn kinderen en bonuskinderen zijn dankzij mijn partner Mariska al bekend. Ik werk voor mijzelf als communicatieadviseur. Momenteel ben ik druk in de weer voor Woningstichting Wierden en Borgen. En daarnaast besteed ook ik de nodige tijd aan MijnDorp.nl, ons gezamenlijk ‘kindje’!

Hoe en wanneer is het idee voor MijnDorp.nl ontstaan?

Wij waren in het verleden beiden bestuurlijk actief binnen Stichting Dorpsbelangen Middelstum. Daar zaten we regelmatig te ‘klooien’ met hoe dingen in het verleden geregeld waren. Wie had wanneer iets geregeld met wie en wat was er precies geregeld? En dat is zeker voor een dorpsbelangenvereniging wel eens lastig want die overlegt regelmatig met de gemeente en dan worden er natuurlijk de nodige afspraken gemaakt.

In de tijd dat we beiden in SDM actief waren, zat de gemeente Loppersum midden in de artikel 12 status en kon er financieel ook veel minder. Verenigingen zijn dan ook veel meer op elkaar aangewezen om zaken te realiseren. We hebben toen een vrijwilligersavond in Middelstum georganiseerd om met de diverse verenigingen te overleggen. Het kostte ons veel tijd om achter de bestuursgegevens te komen. Wie is bijvoorbeeld de secretaris van die club en wat zijn zijn of haar NAW-gegevens? Toen we dit eindelijk wisten en het jaar er op weer een nieuwe vergadering wilden beleggen kregen we al weer de nodige mailtjes terug met bestuurswisselingen.

Voeg daarbij het feit dat de gemeentelijke herindelingen er aan komen en je niet weet hoe het er uit komt te zien. Gemeenten kunnen straks wel uit 40 tot 80 dorpen bestaan. En dan is het voor de dorpen en dorpskernen zaak dat ze veel beter georganiseerd zijn want de lijntjes zijn niet meer zo kort en ook voor de gemeenten is het veel tijdrovender om uit te zoeken wie waarvoor verantwoordelijk is binnen een vereniging. Je moet dus zaken gestructureerder vastleggen en organiseren.   

Al deze ervaringen hebben onze hersenen aan het werk gezet om iets te ontwikkelen waarmee deze problemen kunnen worden ondervangen, MijnDorp.nl dus!

Wat houdt dit initiatief nu precies in?

MijnDorp.nl biedt een platform voor alle verenigingen en stichtingen om elkaar gemakkelijk te vinden. Ook biedt MijnDorp.nl de mogelijkheden om de eigen organisatie te professionaliseren. Want je bent altijd up-to-date en iedereen weet precies wie wat doet binnen een vereniging of andere organisatie. De samenwerking tussen verenigingen wordt gemakkelijker en je kunt samen projecten opstarten en ervaringen uitwisselen.

Binnen het systeem kunnen de notulen opgeslagen worden en de nieuwe agenda opgesteld, het archief wordt beheerd, afspraken worden vastgelegd en zijn voor iedereen inzichtelijk en projecten en projectinformatie kan onderling uitgewisseld worden.

Wie kan hiermee aan de slag?

Elke vrijwilliger die actief is binnen een vereniging, stichting of werkgroep. Ook voor gemeenten is dit een heel interessant iets. De gemeente Loppersum is als pilot-gemeente betrokken en ook het Westerkwartier wordt warm gemaakt. Je moet hierbij in het achterhoofd houden dat een gemeente straks niet meer met tien of twintig dorpen de contacten moet onderhouden maar met een veelvoud hiervan.

Het is nu nog toekomstmuziek maar we sluiten niet uit dat ook provincies, waterschappen en woningcorporaties hiermee aan de slag gaan. Sowieso is MijnDorp.nl geschikt voor grotere organisaties die op lokaal niveau met dorpen en verenigingen willen samenwerken. Om vrijwilligers te helpen met het leefbaarheidniveau op een hoger peil te krijgen dus. Daarbij waken wij ervoor dat het geen commercieel gebeuren wordt!

Wordt er al (veelvuldig) gebruik van gemaakt?

Inmiddels zijn er al 35 verenigingen verspreid over de hele provincie die met MijnDorp.nl aan de slag zijn gegaan wat inhoudt dat het aantal gebruikers rond de 150 ligt. Eerst alleen op lokaal niveau maar het breidt zich steeds verder uit. In het Westerkwartier zijn ze met het herindelingproces al wat verder en dat merk je ook aan het aantal deelnemers uit die contreien. Sommige verenigingen zijn direct enthousiast en hebben aan een linkje genoeg om aan de slag te gaan. Andere verenigingen hebben wat meer ondersteuning en hulp nodig. Wij zijn  altijd bereid om langs te komen om een en ander nader uit te leggen.

Heel veel Verenigingen van Dorpsbelangen werken al met MijnDorp.nl. Dit is ook niet zo verwonderlijk want gemeenten stoten steeds meer taken af waardoor de burgerparticipatie moet worden bevorderd. Voor €25,- per jaar kun je al gebruik maken van MijnDorp.nl. Om nog meer bekendheid aan dit initiatief te geven, kunnen we ons systeem volgend jaar gratis aanbieden. De Rabobank reageerde bijzonder positief op ons project waardoor Verenigingen en stichtingen die via de Rabobank hun zaken regelen sowieso voor de komende drie jaar kosteloos bezig kunnen.

Eigenlijk is MijnDorp.nl een must voor elk bestuur en/of commissie?

Heel veel mensen zijn bestuurlijk actief of actief geweest en bijna iedereen snapt dan ook de voordelen qua informatieopslag, -verstrekking en archivering. Het initiatief biedt ook wat vrijwilligers vragen. Je bent minder tijd kwijt en het systeem is heel gebruikersvriendelijk en simpel. Dat moet ook wel want mensen van 15 t/m 85 jaar moeten er mee kunnen werken.

Mariska: “Ik ben wat meer met de praktische (test)zaken bezig en kruip dan in de huid van iemand die al wat ouder is om te controleren of het nog simpeler kan. Marko heeft meer de technische overview benadering en kan de aanbevelingen ook doorvertalen binnen het systeem.”

Krijgen jullie veel positieve reacties?

De verenigingen die er eenmaal aan begonnen zijn, gaan er ook allemaal mee door en zien er zeker de voordelen van in. Maar je begrijpt dat MijnDorp.nl nog volop in ontwikkeling is. We hebben het ook grotendeels zelf moeten financieren van onze eigen spaarcentjes, alleen de gemeente Loppersum heeft ons middels een subsidie financieel meegeholpen. Bepaalde veranderingen zouden we wel sneller doorgevoerd willen zien maar we zijn ook afhankelijk van systeembouwers die het druk hebben.

Toen we eens een avond belegden voor de diverse dorpsverenigingen die met het systeem werkten, kwamen er natuurlijk de nodige aanbevelingen naar voren. Dat is dan best wel moeilijk om te horen, het is toch een beetje ons ‘kindje’. Maar wanneer je het als positieve kritiek beschouwt dan ben je blij met de aanbevelingen en kun je er uiteraard ook je voordeel mee doen. Wij werken wel vaker met nieuwe systemen en dan kun je bellen wanneer iets niet goed gaat. Nu zit je aan de andere kant van de lijn….    

Binnenkort worden nieuwe tools in gebruik genomen?

We zijn bijna klaar met een eerste versie, die daarna nog wel doorontwikkeld moet worden, waarbij documenten in ‘the cloud’ opgeslagen kunnen worden waardoor alle bestuursleden op alle plekken toegang kunnen krijgen tot deze documenten. Ook ontwikkelen we een soort van dorpsevenementenkalender zodat je kunt controleren of bepaalde data van evenementen elkaar niet bijten. Dat zou ook in groter verband kunnen ter voorkoming dat omliggende dorpen niet op hetzelfde tijdstip hetzelfde evenement organiseren.

Verder zouden we de vergadermodule verder uit willen breiden zodat afspraken direct aan een persoon gekoppeld kunnen worden of dat je bepaalde actiepunten tussendoor kunt afvinken wanneer ze gereed zijn. En een intern berichtsysteem, een soort van chatsysteem, staat ook hoog op ons verlanglijstje. Je merkt dat we volop in de weer zijn met nieuwe ideeën en inzichten!

Wat zijn de hoogte- en dieptepunten van MijnDorp.nl tot dusver ?

Hoogtepunten zijn natuurlijk de positieve reacties van de vrijwilligers die er mee werken, die positieve geluiden daar doe je het natuurlijk allemaal voor! We hadden aanvankelijk gedacht dat de gemeenten direct aan de slag zouden gaan met MijnDorp.nl maar het blijkt nu dat verenigingen de voornaamste ‘trekkers’ zijn.

Wat wij als minder positief hebben ervaren zijn de vele subsidiemogelijkheden die er zijn en waar we volop mee aan de slag zijn geweest om gelden te genereren. Maar uiteindelijk zonder het gewenste resultaat terwijl je er wel veel tijd mee kwijt bent. Wel hebben we hiervan geleerd van eigen kracht en kunnen uit te gaan en onze hoop niet te veel op andere instanties te vestigen! 

Hebben jullie al leuke anekdotes?

Eigenlijk is het idee van MijnDorp.nl in een versnelling gekomen tijdens een sikvakantie in Oostenrijk. Toen het een dag flink sneeuwde hebben we die dag namelijk gebruikt voor een brainstormsessie en uiteindelijk is het resultaat geworden wat we toen voor ogen hadden.

We hebben ons concept uitgewerkt door alles wat we bedacht hadden op te schrijven en met cirkels van verschillende kleuren met elkaar te verbinden. Het resultaat was een doos vol met papieren met verschillende kleurverbindingen. Je zou dit als ons ondernemers- cq. bedrijfsplan kunnen zien. De basis dus voor ons huidig systeem. Sowieso hebben we tijdens de brainstormfase heel veel contact gehad met vele instanties. Die vaak ook zoiets hadden van: ‘Laat eens zien wat jullie voor ogen hebben’. We zijn dan ook trots op het eindresultaat!

Nog tijd over voor hobby’s?

Mariska: “Ik ben erg van het reizen. Zo zijn we net een paar dagen naar Londen geweest en afgelopen zomer hebben we Vietnam aangedaan. Verder ben ik twee keer per week aan het hardlopen en actief bij de 35+ dames van de voetbalvereniging Middelstum. En tevens ben ik nog steeds bestuurlijk actief bij de Vereniging Dorpsbelangen Middelstum waar ik vice-voorzitter ben.

Marko: “Ik ga graag met Mariska mee op reis en voetbal bij de 45+ mannen van de VV. Het vrijwilligerswerk staat momenteel op een laag pitje maar ik wil begin volgend jaar wel weer dingen oppakken omdat ik vrijwilligerswerk belangrijk vind voor de leefbaarheid in het dorp. Maar MijnDorp.nl slokt de nodige tijd op, vaak wel een dag in de week”.

Waar mogen ze jullie ’s nachts voor wakker maken?

Voor een leuk weekendje weg! Laat ons anders maar lekker liggen….

Waar staat Mijn Dorp.nl over 10 jaar?

We hopen dat Middelstum de uitvalsbasis blijft voor MijnDorp.nl maar dat we een platform mogen vormen voor heel veel verenigingen in Nederland. En dat het een belangrijke tool wordt bij de herindeling wanneer het aantal dorpskernen per gemeente zich enorm uitbreidt!

Willen jullie verder nog iets kwijt?

We zijn altijd bereid om langs te komen om een ander nader uit te leggen over MijnDorp.nl.. Mariska: “Zelfs mijn vader is enthousiast geworden over de mogelijkheden en dat terwijl hij aanvankelijk tot de digibeten behoorde.” Marko: “We vinden het sowieso belangrijk dat verenigingen een proactieve rol innemen. Zoek elkaar op en regel dingen gezamenlijk!” En daar Middelstum ons dorp is mogen alle verenigingen volgend jaar gratis gebruik maken van MijnDorp.nl! 

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69