Bij de Molen
KOOZAA
De Kleine Munt
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis

Hilbrand de Jong, Vluchtelingen zijn – net als Grieken – ook mensen

Enige tijd geleden kwam op mijn Facebook een bericht van de Partij voor de Vrijheid. Het ging over de steun die de Eurolanden van plan zijn aan Griekenland te geven. Een ‘vriend’ op Facebook – ene R.D. te B. van wie ik het huisadres niet eens ken – had gereageerd op een manier die ik niet had verwacht van iemand met een op het oog bloeiend bedrijf in een grote plaats niet ver van Middelstum. Vooral het slot van zijn reactie verbaasde mij. “MARK RUTTE OPZOUTUHH!”.

Ik kon het niet laten om daar weerwoord op te geven. Een weerwoord dat door Bert Koster (zowel mijn als een van de 1517 andere ‘vrienden’ van meneer D.) werd opgevat als ‘hij heeft tijd om een gastcolumn te schrijven’. Tussen 700 en 1000 woorden, ik was vrij in het kiezen van een onderwerp. Daarom ga ik even door op dit politieke onderwerp.

In Griekenland is heel veel mis. Het land is met verkeerde cijfers in de Eurozone gekomen, de bevolking heeft een slechte belastingmoraal, er is veel corruptie, er is geen goed kadaster voor onroerende zaken, meer dan de helft van de jongeren is werkloos, enzovoort, enzovoort. Het land wordt bovendien overspoeld met vluchtelingen van buiten Europa. Niemand is blij met de noodzaak opnieuw miljarden in de Griekse economie te moeten stoppen. Ik ook niet. Moet ik mij dan bij de PVV aansluiten? Nee. Ik heb mij in de materie verdiept en kan het alleen maar eens zijn met het besluit van de 18 eurolanden die noodgedwongen maar wel unaniem met de steun hebben ingestemd. Een faillissement van Griekenland zou bijna hetzelfde kosten en mogelijk andere landen meetrekken.

Meneer D. runt een bedrijf met grote verantwoordelijkheden zodat ik van hem wat meer logisch denken had verwacht en zeker geen sympathie voor een populistische groepering waarbij 50% van de kiezers laag is opgeleid.

Minder massa-immigratie en minder ontwikkelingshulp zijn ook stellingen die er bij veel mensen gemakkelijk ingaan. Echter, als de rijke landen in het verleden meer en betere ontwikkelingshulp (kennis en geld) hadden gegeven dan was de leefsituatie in arme landen veel beter geweest. Dan hoefden mensen hun leven niet te wagen om door mensensmokkelaars in een bootje op de Middellandse Zee te worden gezet. Kun je je voorstellen hoe het is om daar tussen te zitten? Stijf op elkaar gepropt zonder eten en drinken, zonder bezittingen? Met misschien een paar kleine kinderen bij je?

Mensonterend om dan te roepen dat er minder massa-immigratie moet zijn. Hoe wil je dat bereiken? Een 10 meter hoge muur om Nederland bouwen? Bootjes met vrouwen en kinderen op de woeste golven tegenhouden bij de territoriale grenzen van de Noordzee? “Zoek je heil elders?”. Wanhopige vluchtelingen zijn bereid grote risico’s te nemen en komen tóch. De problemen bij Calais zijn daar een voorbeeld van. Het is die duizenden mensen allemaal gelukt om van ver weg het Kanaal te bereiken. Ze zitten in Frankrijk en willen naar familie in Engeland om daar te studeren of werk te zoeken. Wedden dat de grens daar op enig moment open gaat? Het wordt onhoudbaar, net als in augustus 1989 toen voor duizenden Oost-Duitsers de grens tussen Hongarije en Oostenrijk open ging. Wat leefde iedereen toen mee ……!

Iedereen maakt zich zorgen over de krimpgebieden in Nederland. Tot 2040 zullen diverse gemeenten in Noord- en Oost-Groningen, in Zuid-Limburg en in Zeeuws-Vlaanderen 16% aan inwoners verliezen, zo wordt verwacht. Dat heeft flinke gevolgen: minder scholen, minder winkels, lagere huizenprijzen, minder sportvoorzieningen, minder openbaar vervoer. Daardoor trekken nog meer mensen weg, enzovoort, enzovoort. Een vicieuze cirkel.

Mijn idee is:

Stel extra geld beschikbaar voor de krimpgebieden in Nederland om daarmee op een verantwoorde wijze vluchtelingen op te nemen. Met verantwoorde wijze bedoel ik: geen getto’s zoals in de jaren 60 met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders is gebeurd en die aan hun lot werden overgelaten, maar volledige integratie in de maatschappij. Verplichte scholing, verplicht Nederlands, beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, begeleiding door gekwalificeerde mensen.

Er kunnen weer huizen worden gebouwd, scholen uitgebreid, winkels behouden. Opname van vluchtelingen zou een banenmotor kunnen zijn in de krimpgebieden! De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum hebben samen 63.000 inwoners. Daarvoor voorspelt men tot het jaar 2040 een krimp van 10.000 inwoners. Deze 4 gemeenten zouden hun schouders er onder moeten zetten om jaarlijks 400 vluchtelingen op te vangen, te begeleiden en klaar te stomen voor de Nederlandse maatschappij. Tegelijkertijd moeten bedrijven gestimuleerd worden zich hier te vestigen.

De kosten van opvang kunnen als een gesloten economie worden beschouwd: de kosten voor huisvesting, voeding, zorg en begeleiding blijven in eigen land, werkloosheid neemt af. Als de vluchtelingen – veelal jonge mensen – geïntegreerd zijn en een baan hebben dan betaalt het systeem zichzelf terug. Voor het dorp Middelstum zou dan gerekend kunnen worden met 16 nieuwe, buitenlandse inwoners per jaar. In 2040 samen 400, goed voor zo’n 200 woningen. Bestaande of nieuwe, huur of koop. Met alleen klagen en OPZOUTTUHH roepen bereiken we niets. Integendeel. Wij hebben in Frankrijk, Noorwegen en Duitsland gezien hoe snel het platteland leeg kan lopen. In het mooie Bourgondië moesten we 20 km rijden naar de dichtstbijzijnde supermarkt.

Met deze column hoop ik te bereiken dat sommige mensen dieper nadenken over problemen van deze tijd. Met Google kun je heel veel feiten op je computerscherm krijgen. Misschien krijgt mijn idee nog eens bijval en kan een intergemeentelijke werkgroep worden opgericht om de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Vluchtelingen zijn – net als Grieken – ook mensen.

(Wilt u meer weten over Hilbrand, klik dan even op deze link: Pensionadoverhaal Hilbrand de Jong.)

 

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69