Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Marieke Scheffers, Arbeids-en organisatiepsychologe bij HR Coaching Middelstum

Marieke, kun je jezelf in het kort even voorstellen?

Ik ben de geliefde van notaris Bram Huitsing, moeder van Babette en Maud, eigenaar (sinds 10 jaar!) van adviespraktijk HR Coaching en bovenal ben ik Marieke Dieuwertje, geboren uit Noord Hollandse en van oorsprong deels Groningse ouders. Ik zie en voel mij een wereldburger. Waar ik ook woon, ik neem mezelf mee en een nieuwe omgeving geeft mij nieuwe vensters om mensen en situaties te ervaren.

Ik vind dat ik veel kanten heb, veel interesses en aardig wat talenten. Ik probeer hier bewust mee om te gaan en kansen te benutten. Als ik terugblik op mijn leven ben ik met deze gedachte de wereld gaan verkennen. Ik ben een observeerder en zie van jongs af aan verschillen tussen leeftijdsgenoten en hoe er met hen werd omgegaan.

Ik heb altijd een streven gehad een zeker gelijkwaardigheid te bereiken, een sociaal strijder voor rechtvaardigheid. Dit is niet altijd een gemakkelijke rol. In de loop van mijn leven ben ik krachtiger geworden en creëer ik voor mezelf meer ruimte, zodat ik selectiever kan zijn voor wat en wie ik strijd en waarom of waartoe.

Altijd al een eigen coachingspraktijk willen hebben?

Altijd is niet waar. Na mijn studie heb ik overwogen om voor mezelf te beginnen. Toch had ik net iets meer behoefte aan collega’s binnen een organisatie om mij verder te kunnen ontwikkelen.

Bij het adviesbureau waar ik een geruime tijd heb gewerkt groeide ik als ondernemende professional. Vanuit deze stevige basis heb ik mijn praktijk HR Coaching vormgegeven, wat mij de kans gaf mijn eigen stijl als adviseur en coach verder te verfijnen.

Jouw cliënten komen vanuit de hele provincie Groningen?

Mijn klanten komen in principe uit heel Nederland. Als je echt door die ene coach begeleid wilt worden, dan maakt afstand niet meer zozeer het verschil. Maar natuurlijk komt het gros uit Noord-Nederland.

Wat zijn zoal je specialiteiten?

Ik ga voor maatwerk, ben persoon- en organisatiegericht. Ik help mijn klanten, in welke loopbaan-of levensfase dan ook, om te reflecteren op zichzelf, zicht te krijgen op hun talenten, hun interesses en dieperliggende overtuigingen. Ik laat hen bewuster worden van hun eigen denk-leer-en communicatiestijl. Doordat klanten in contact komen met wat er voor hen wezenlijk toe doet, worden zij krachtiger, zelfbewuster in hun optreden.

Zij zijn hierdoor doorgaans beter in staat keuzes te maken. Hun rol in werk en leven wordt vaak effectiever, zij voelen zich meer gewaardeerd en gelukkiger. Dit kan zich op individueel vlak afspelen, maar ook binnen een team. Om deze processen te faciliteren maak ik gebruik van een breed scala aan didactische werkvormen, interventies en middelen. Een e-testprogramma behoort ook tot de mogelijkheden. Een rapportage van de testgegevens biedt input voor een gewenste ontwikkelingstap.

Waarom zouden mensen bij je moeten komen?

Dat is geheel aan hen. Niemand moet iets, en zeker niet als het om coaching gaat. Essentieel is dat er na een intake een beleving is van vertrouwen, veiligheid en uitdaging. Een combinatie die een klant motiveert om een etappe in zijn/haar leven op te trekken met mij als coach en adviseur.

Regelmatig wordt gedacht vanuit een probleem. Ik tracht dit om te buigen naar een uitdaging, tijd en zorg voor jezelf en er nog plezier aan beleven ook. Daarnaast kan ik stellen dat vrijwel eenieder die hier na enige tijd een proces afrondt, de gewenste bestemming (zijn/haar doel) heeft bereikt!

Kun je iets over je aanpak vertellen?

Een aanpak klinkt in mijn oren al heel stramien achtig. De kracht van een aanpak zit er mijns inziens in dat deze zich ontvouwt tijdens het proces. Uiteraard is de beginsituatie, het vertrekpunt in kaart gebracht en zo ook de gewenste bestemming. De route is echter juist de zoektocht die zo essentieel is om zicht te krijgen in iemands “systeem”. Uiteraard bereid ik mij voor, door mij te verdiepen en te verplaatsen in de ander op basis van wat ik aan de weet ben gekomen.

Ik creëer scenario’s om iemand verder te helpen. Ik werk dus heel persoons-en vraaggericht, ik kan snel schakelen en creatief handelen. Ik zit in mijn kracht als adviseur/coach als ik mijn ratio en mijn intuïtie op een ongemerkte wijze kan laten samenwerken. Ik ben ontspannen als ik in gesprek ga, kan me open stellen, ben geïnteresseerd op een persoonlijke en tegelijkertijd onderzoekende wijze. Ik ben een vragensteller, kan informatie zodanig terugkoppelen, dat ik vaak te horen krijg: “Ja, zo zie of beleef ik dat, dat is het inderdaad!”

Reageer eens op de stelling: ‘Soms moeten vaste patronen in het leven doorbroken worden’.

Leuk zinnetje. Ik kan er nu al op reageren, dat het moeten niet van mij moet. Het is veelal een bewust of onbewuste wens van klanten om zichzelf in beweging te zetten.

In het leven leren wij onszelf bepaald gedrag en een bepaalde houding aan, afhankelijk van de situatie. Als dit goed uitpakt, dan zijn we sneller geneigd om dit ontwikkelde patroon door te zetten. Hier is niets mis mee, behalve als iemand merkt dat het of niet meer effectief is, niet meer uitdagend, of dat het de persoon uitput op welke manier dan ook. Door één patroon te veel de overhand te laten hebben, krijgen andere kanten van een persoon vaak minder kans zich te tonen. Je denkt dan van jezelf dat jij dat bent.

De omgeving zal dit beamen bijvoorbeeld door te zeggen: “Ja, dat is zo’n aanpakker!” En wat is leuker dan een compliment? Dus je gaat nog meer aanpakken, en probeert dit vol te houden. Hier schuilt een risico. En wat ook lastig is, is dat je op dat moment ook niet meer goed bij je andere kanten kunt komen. Vandaar dat zinnetje.

Waar ben je trots op?

Trots vind ik persoonlijk altijd een lastig woord. Complimentjes was schaars goed in mijn generatie. Althans zo heb ik dat beleefd. Ik vond het nooit zo gemakkelijk om vast te stellen of ik tevreden, of trots kon zijn op een prestatie. Dat is nu wel veranderd. Ik beleef vooral voldoening als iets naar verwachting is gegaan, of juist als er iets in beweging is gebracht wat niemand nooit had kunnen bedenken op voorhand.

Ik stel eisen aan mijzelf als het gaat om het behalen van doelstellingen op individueel- en organisatieniveau. Als over beiden volmondig wordt gezegd dat deze behaald zijn, dan ben ik zeer tevreden en vooral blij voor de persoon of het team in kwestie.

Als we het dan toch over trots hebben, dan ben ik best wel trots op de vele en verschillende soorten ervaring die ik zelf heb opgedaan in mijn leven, toch ook mede door mijn eigen moed en doorzettingsvermogen. Ik kan hiervan genieten, terwijl het niet altijd zo vanzelfsprekend en gemakkelijk is. Tegelijkertijd daagt mij dit uit, het houdt mij scherp en met beide voeten op de grond.

Wat zijn de hoogte- en dieptepunten van je werk?

Hoogtepunten zijn velerlei: het succesvol coachen van een persoon of team. Het hebben van een constructief gesprek bij een klant. Zelf mijn brood op de plank zien te krijgen. Het ontwikkelen van programma’s, waarbij ik veel creativiteit kwijt kan. Een beetje de architect in mijzelf.

Dieptepunten zijn toch wel dat je jezelf soms uit het moeras moet trekken. Niet alleen in moeilijke situaties, maar eigenlijk altijd je zelf startend vermogen aanboren. Een eenmanspraktijk is flexibel, maar tegelijkertijd kwetsbaar. Ook ik moet keuzes maken en schipperen met mijn tijd, tussen werk, privé en een partner met een eigen bedrijf.

Nog bijzondere werkgerelateerde verhalen?

Ik vind ieder coachingstraject bijzonder; voor mij allemaal etappes in ons levensavontuur. Een etappe die voor de deelnemer veelal impact heeft op werk en leven. Een wissel die genomen wordt of de keuze om juist op hetzelfde spoor door te gaan. Maar dan bijvoorbeeld met meer schakelvermogen in snelheid en tussenstations.

Een mooi stukje feedback van een klant die vanuit zichzelf naar mij toekwam met een mededeling. “Ik vond altijd dat coaches en psychologen niet écht werk verrichten, maar daar denk ik nu heel anders over. Het is wel degelijk een vak en dus werk!”

Daar ben ik het mee eens. Het kan heel vaag blijven, maar ik vind het de kunst om het op transparante en werkbare wijze vorm te geven, vanuit vakmanschap, met behulp van mijn gevulde gereedschapskist.

Nog tijd voor hobby’s?

Daar zeg je wat. Ik ben van jongs af aan altijd van de hobby’s geweest. Ik beweeg graag bijvoorbeeld door te wandelen, fietsen, fitnessen, én ik tracht te leren golfen. Muziek vind ik heerlijk om naar te luisteren, ook live.

Graag loop ik, samen, even de stad in om bijvoorbeeld te genieten van een lekker kop koffie in één van de vele cafés in Groningen. Ik ga sowieso graag op stap, de natuur in, of juist iets cultureels in een stad. Ik heb interesse in kunst in de brede zin, heb wel een zeker gevoel voor esthetiek. Afwisselend ben ik zelf ook “kunstzinnig”, dat is voor de komende periode een wens om hier wat meer ruimte voor te nemen.

Waar mogen ze je ’s nachts wakker voor maken?

Nou ik houd wel van lekker slapen, dus niet storen is ook belangrijk voor me. Maar als iemand mij wakker maakt en vraagt: “Ga je mee op reis?” , dan rol ik er zeker wel uit. Een ander issue is dat ik mij het leed in de wereld aan kan trekken. Dus ik zou er ook uit willen komen als ik mee kan gaan met bijvoorbeeld een arts van de organisatie ‘Artsen Zonder Grenzen’ om een rol te spelen in de zorg voor kinderen in de wereld.

Waar staat Marieke Scheffers met HR Coaching over 10 jaar?

Dat is dezelfde vraag als: ”Waar staat Marieke over 10 jaar?” HR Coaching is wel een deel van me, het is langzamerhand een rode draad in mijn leven. Toch is het niet iets waar mijn “zijn” van afhangt. Wat ik op dit moment ambieer is het bereiken van nieuwe en ook andere klanten die openstaan voor een vorm van ontwikkeling van mens en organisatie die bijdraagt aan de kwaliteit van werk en leven.

Dit kan mijns inziens door open te staan voor zowel de harde als de zachte aspecten die hiermee van doen hebben. Economische belangen, het winststreven voert vaak de boventoon. Mijns inziens is het een misvatting dat als je aandacht hebt voor de zachte kant van een organisatie dat dit ten koste zou gaan van de zakelijke. Het cognitieve, rationele denken en leren zou mijns inziens hand in hand kunnen gaan met het spelende, intuïtieve weten en leren. Juist deze wisselwerking zou nieuwe kansen kunnen opleveren voor mens en organisatie.

Jong talent is en heeft de toekomst. Voor jong volwassenen is het in de huidige wereld een extra uitdaging om vorm te geven aan hun diepere wensen en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die de omgeving aan hen stelt. De opkomst van de vele ZZP-ers is een voorbeeld van een hunkering naar eigenheid, naar eigen identiteit, die veelal in de bestaande organisatievormen lastiger is vorm te geven.

Mijns inziens is het zelfstandig ondernemerschap niet de enige oplossing. De uitdaging ligt wel degelijk ook in de organisaties zelf. Dat betekent dat HRM en HRD in toenemende mate als strategische succesfactoren zullen moeten worden ingezet, op een moderne, creatieve en eigentijdse manier, en niet als oude wijn in nieuwe zakken of als noodverband!

Wil je verder nog iets kwijt?

Eenieder met een vraag over ontwikkeling van zichzelf of een lid of team binnen een organisatie, kan mij altijd bellen of mailen. Of ik kom langs om kennis te maken als het om een organisatie gaat, of je komt naar mijn praktijk als je als particulier actie onderneemt. Aan een intake zijn geen kosten verbonden, dit is pas het geval als er een maatwerk voorstel ligt dat ondertekend is.

Een oriënterende fase is essentieel voor de latere opbrengst. Ontwikkeling en dus persoonlijke en professionele groei kan tijdens je hele leven. Dus ook jong talent is van harte welkom, voor bijvoorbeeld studiekeuze, een eerste loopbaanstap, of een groei in persoonlijke kracht.

Check voor meer bijzonderheden:  www.mariekescheffers.nl

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69