Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Een Passioneel Pasen: Kijk omhoog, naar de zon!

Ik loop al een tijdje rond met het idee om een verhaal over het geloof te schrijven. Een beter moment dan dit Paasweekend zal er waarschijnlijk nooit meer komen. Ruim 3 miljoen mensen keken naar ‘The Passion’, de binnenstad van Groningen puilde uit met mensen. Lovende reacties en prachtige beelden. Even ging er volgens Beau van Erven Dorens niets boven Groningen om daarna stiekem even naar boven te kijken. Een stilte hint naar het hiernamaals…

Het verhaal van Jezus als Zoon van God is een bijzondere. Als ik het zo even uit mijn losse pols wegschrijf (pin me niet vast op details, ik ben geen dominee) ontstond het verhaal 2.000 jaar geleden. Een timmerman, Jozef genaamd, moest zich melden in zijn geboorteplaats om zich voor een volkstelling in te laten schrijven. Dit alles op last van keizer Augustus. Op zijn ezel zat zijn vriendin Maria die zwanger was en op knappen stond. Hoe Maria zwanger geworden was, was voor Jozef een raadsel, ze was immers nog maagd. Wat de daad betreft waste hij zijn handen in onschuld. Er was hem ‘medegedeeld’ dat Maria de Zoon van God in zich droeg…

Jezus werd vervolgens geboren in een stal in Bethlehem en in een kribbe gelegd. Kan het nog primitiever? De wijzen uit het Oosten wisten het echter wel zeker. Er was een wonderkind geboren. Jezus liet al vroeg van zich horen. Eerst niet met woorden maar met daden. Tegenwoordig zou hij bij Feyenoord voetballen dus. Toen een bruiloftsfeest in de soep dreigde te lopen veranderde hij water in wijn. Twaalf jaar was hij op dat moment. Ik weet zeker dat hij toen heel populair was. Hij verrichtte meer wonderen. Hij liet een dode man weer opstaan, voedde met 5 broden en 2 vissen een grote menigte en liep over het water. Zijn populariteit groeide, de schare die hem volgde werd steeds groter.

En dus werd hij een bedreiging voor de autoriteiten die een hekel kregen aan Jezus die ook vocaal gezien zijn mannetje stond. Er werd een plan beraamd om hem uit de weg te ruimen. Judas, één van zijn 12 discipelen, werd in het complot betrokken en was bereid om zijn Meester voor een bom duiten te verraden. En dus werd Hij opgepakt, voorgeleid aan Ponticus Pilatus die echt niet wist wat hij met deze man aan moest. Het opgehitste volk wel. Moordenaar Barrabas mocht gaan, Jezus diende gekruisigd te worden…

De man die wonderen verrichtte en doden op liet staan, schikte zich in zijn lot. Wat volgde was een bijzonder pijnlijke en langzame dood aan het kruis. ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Voor de zekerheid werd er met een spies in zijn lichaam geprikt om er maar zeker van te zijn dat hij dood was. En dat was Hij, morsdood. Vele volgelingen in tranen achterlatend. Maar toen Maria de volgende morgen naar zijn graf ging, was zijn dode lichaam nergens meer te vinden. Even later openbaarde Hij zich aan zijn trouwste volgelingen. Ongelovige Thomas moest op dat moment waarschijnlijk net even toiletteren en geloofde er niets van. Hij mocht later persoonlijk zijn handen op de wonden leggen…… Jezus was voor ons gestorven maar ook weer opgestaan. ‘Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven hebbe……’

Veertig dagen hield hij het nog vol op deze aarde, toen gaf Hij er de brui aan en ‘voer’ naar de Hemel waar Hij verenigd werd met God. Tien dagen later stortte Hij met Pinksteren Zijn Geest uit op de mensen. Daarmee werd het supertrio Vader, Zoon en Heilige Geest een feit. Hij beloofde ooit nog eens naar aarde terug te keren. Dat zou een waar spektakel worden, een prachtig wonder waarbij graven openbreken…

Wat denkt u als u dit zo leest. Een sprookje? Een mythe? Of toch, een onwaarschijnlijk maar waar gebeurd verhaal? Niet voor niets prachtig opgetekend in de Bijbel. Het boek dat ook nu nog het meest gelezen Boek ter wereld is. Zelf worstel ik nog wel eens met het verhaal van Jezus. Dat kan toch allemaal niet? En toch, en toch….. Zalig zij die niet zien en toch geloven…. 43 jaar geleden had mijn vader een bijna dood ervaring. Met veel pijn en moeite haalden de artsen hem terug. Ondanks het gezegende bezit van vrouw en vijf kinderen was pa aanvankelijk even boos: ‘Waarom hebben jullie mij teruggehaald? Het was DAAR zo mooi!’

Ik ben er van overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde maar hoe het allemaal precies zit weet ik echt niet. Maar is dat belangrijk? Waar eindigde The Passion ook al weer mee:

Kijk omhoog,

naar de zon,

zoek niet naar een antwoord,

laat het los,

hou je vast aan Mij…

Ik sluit mij maar bij de Paus aan en wens u allen een zalig Pasen! En bedankt voor die bloemen….

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69