Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

De groene (toekomstig?!) wethouder Pier Prins past niet graag op de winkel…

Pier, kijkend in je glazen bol, hoe worden de 15 gemeenteraadszetels in Loppersum verdeeld op 19 maart?

‘Het is lastig voorspellen, vooral wat de toekomst betreft’. Zo luidt een bekend gezegde, daar komt nog bij dat ik niet over een glazen bol bezit. Maar ik neem aan dat je toch op een uitspraak van mij zit te wachten?! Ik verwacht geen grote wijzigingen met 4 jaar geleden. Misschien dat Loppersum Vooruit een stem kwijtraakt, ik verwacht minder proteststemmen dan vier jaar geleden. Er zijn wel enige partijen te vinden die aan de deur kloppen en voor een extra zetel in aanmerking komen.

Met wat voor gevoel kijk je terug op je 4 jaar als wethouder?

Heel positief, als je kijkt naar wat we allemaal in beweging hebben gezet. We waren 4 jaar geleden heel blij met deze kans. Het was een grote klus maar we hebben grote stappen gezet. In het algemeen is het conform de verwachtingen gegaan, alhoewel ik wel denk dat we meer in gang hebben gezet dan verwacht. Met hulp van de raad en dankzij tal van vrijwilligers van verschillende verenigingen hebben we de bezuinigingen uit het saneringsplan goed op kunnen vangen. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor de leefbaarheid in de dorpen.

Vorig jaar stopte Jan Stoel door persoonlijke omstandigheden als wethouder. De portefeuilles moesten toen herverdeeld worden waardoor de werkdruk verhoogd werd. Dit proces is goed verlopen, mede door de steun die ik van de Christen Unie heb ervaren. Mooi dat ik het laatste jaar ook mede namens hun wethouder mocht zijn.

Je beleefde een hectische begintijd?

Ik kwam zeker niet in een gespreid bedje terecht, het was inderdaad heel hectisch. Door de bezuinigingen vanuit de artikel 12 status heerste er aanvankelijk wantrouwen bij de inwoners van onze gemeente naar het bestuur toe. Dat leidde tot de nodige spanningen. Er was natuurlijk sprake van een vertrouwensbreuk en veel zorgen over de toekomst. De raad en het bestuur hebben het goed opgepakt en ik vind dat we er samen goed uit zijn gekomen. Het lijkt er op dat het vertrouwen van de inwoners in het bestuur en de gemeenteraad is hersteld.

Wanneer begon jouw heilig politieke vuur nu echt te branden?

Tijdens mijn middelbare schooltijd in de jaren zeventig was ik gespitst op het politieke nieuws en de actualiteit. Vooral de plaatselijke politiek in de toenmalige gemeente Middelstum en de landelijke politiek vanuit Den Haag spraken mij aan. Ik kende alle ministers en de portefeuilles die ze vertegenwoordigden. Daarnaast heb ik veel bestuurlijke ervaring opgedaan bij de Land- en Tuinbouworganisatie, de zuivelbranche en het schoolbestuur.

Begin 2000 heb ik besloten om mij echt op de gemeentelijke politiek te storten en heb mij aangemeld voor het CDA. Ik ben bestuursvoorzitter geweest van 2003 tot 2006. Daarna werd ik fractievoorzitter en in 2010 dus wethouder.

Wie zijn je politieke voorbeelden?

Dat vind ik een lastige vraag. Maar de kabinetten die aangevoerd werden door premier Ruud Lubbers spraken mij erg aan, hij beschikte over belangrijke politieke kwaliteiten. Ik vond hem een groot strateeg met visie die tegenstellingen kon overbruggen. Tevens kon hij zijn standpunten goed onderbouwen. In de crisisperiode van de jaren ’80 is er een nieuwe koers uitgestippeld die heel goed heeft uitgepakt voor Nederland.

Heb je specifieke, politieke opleidingen gevolgd?

Door de politiek op de voet te volgen en veel leeswerk te verrichten kom je heel ver. Wel heb ik enige bestuurscursussen gevolgd, zoals raadslid- en wethouderscursussen, mij aangeboden door het CDA, en veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Ik vind mijn brede bestuurlijke ervaring, zowel binnen als buiten de politiek, een voordeel als wethouder zijnde. Zo zat ik namens de dorpsvereniging van Westerwijtwerd bijvoorbeeld in de verkeerscommissie. Hier heb ik nu vanuit de klankbordgroep Verkeer voordeel van omdat het grotendeels al bekend is. In mijn jonge jaren heb ik ook kerkelijk jeugdwerk verricht.

Hoever reiken je politieke ambities?

Mijn wens was wel om politiek actief te zijn en Den Haag trok vroeger zeker maar het is uiteindelijk de gemeentelijke politiek geworden, haha. Ik heb vroeger nooit kunnen bevroeden dat ik nog eens wethouder zou worden. Ik ben geen planner maar als ik ergens aan mee doe, dan doe ik dat met volledige inzet. Wel denk ik vaak in periodes van 8 jaar. Graag ga ik dus nog 4 jaar als wethouder door. De eerste 4 jaar wordt er altijd veel in gang gezet en daarna volgt vaak een periode van uitbreiding en afronding van het ingezette beleid.

Na acht jaar is het vaak goed dat er weer een frisse wind gaat waaien, zeker in de politiek. Ik ben niet iemand die op de winkel wil passen maar ga graag nieuwe klussen en uitdagingen aan. Wanneer ik in 2018 een rol in een nieuw te vormen herindelingsgemeente zou kunnen vervullen dan grijp ik deze kans met beide handen aan. Maar je moet natuurlijk realistisch blijven, uiteindelijk beslist de kiezer! Zo nuchter sta ik er wel in.

Wat is het hoogte- en wat is het dieptepunt uit je politieke leven?

Het dieptepunt is toch wel het begin van deze coalitieperiode geweest waarin er scherpe kritiek en reacties waren op het beleid van dit gemeentebestuur. Ik heb in het begin ook heel erg getwijfeld of ik er wel goed aan deed om wethouder te worden. Dit gevoel was vanaf mijn eerste dag als wethouder verdwenen, het warme welkom in het gemeentehuis voelde echt aan als een warm bad. Op de goede samenwerking met de mensen uit de organisatie blijf ik altijd met een goed gevoel terugkijken.

Wat dat betreft is het ons gelukt om het dieptepunt om te buigen naar een hoogtepunt. Door het succesvol afronden van het saneringsplan is het gelukt om de leefbaarheid in de dorpen op een hoog peil te houden.

Waarom zouden de mensen (CDA) moeten stemmen?

Sowieso vind ik dat het democratisch recht om te stemmen een groot goed is die je niet zomaar moet laten lopen door niet te stemmen of blanco te stemmen. Natuurlijk hoop ik dat de mensen op het CDA stemmen. Een stabiele partij die goed en inhoudelijk bestuurd heeft. Inclusief een heldere kijk op de zorg van de inwoners van onze gemeente die natuurlijk altijd centraal moeten staan. Hier willen we ook graag de komende 4 jaar weer vol voor gaan.

Wat doe je verder in je dagelijkse leven?

’s Morgens en in het weekend spring ik bij in mijn eigen bedrijf waar ook mijn twee dochters actief zijn. Met de oudste heb ik een maatschap opgericht, mijn jongste dochter helpt ook twee dagen per week op onze melkveehouderij mee. Zelf melk ik af en toe en voer ik de koeien, en geef de kalfjes melk. Mijn agenda zit voor de rest lekker vol. Ik tel de gemaakte uren nooit maar dit zijn al snel 40 tot 50 uur die ik wekelijks voor de gemeente Loppersum maak. Verder ben ik nog lid van de Raad van Commissarissen van DOC Kaas in Hoogeveen. Deze functie kost mij ongeveer een dag in de maand.

Kun je iets meer over je gezin vertellen?

Ik ben getrouwd met Joke, zij heeft een kinderopvang aan huis. Mijn 2 dochters, Jozien en Erna, helpen dus mee op het bedrijf en zoon Pier studeert nu werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool in Groningen na eerst 5 jaar bij de Marine gediend te hebben. Inmiddels hebben we 2 kleindochters waar Joke regelmatig op past.

Nog tijd voor andere hobby’s?

Ik ben reeds 30 jaar met veel plezier aan het hardlopen. Maar voor sommige onderdelen van mijn lichaam is het beter dat ik ga wandelen of fietsen. Ik zal de wedstrijdloopjes zoals de Hippolytusrun zeker gaan missen en zal proberen om in beweging te blijven. Vroeger mocht ik graag en veel schaatsen. Ook was ik een fanatiek schaker, schaken is goed voor het strategisch denken, haha…

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?

Voor een goed glas rode wijn. Dit beschouw ik als één van de geneugtes des levens. Maar toch drink ik liever een glas later op de avond dan dat ik er ’s nachts voor wakker gemaakt word.

Waar staat Pier Prins over 10 jaar?

Ik hoop dat ik dan in goede gezondheid nog steeds op het bestuurlijk vlak uit mag komen. Maatschappelijk actief en betrokken blijven dus! Maakt niet uit wat ik dan doe, ik ben immers geen planner, haha….

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik vond het een leuk gesprek, de meeste interviews zijn vaak meer vakinhoudelijk. Nu is er ook sprake van een persoonlijke noot. In mijn huidige baan als wethouder heb ik vaak persoonlijk contact met de mensen. Ik ben altijd benieuwd wat ze bezig houdt en wat hun drijfveren zijn. Het gaat mij wat dat betreft niet alleen om de harde cijfers.

Ook wil ik graag nog wat over de aardbevingsproblematiek kwijt. De veiligheid van de inwoners staat bij het CDA centraal. Preventieve maatregelen om schade te voorkomen staan hierbij voorop. Verder willen we een volledige schadevergoeding en vinden we dat er geïnvesteerd moet worden in dit gebied om de leefbaarheid te vergroten. De gemeente Loppersum moet zeker geen sterfhuisconstructie worden, daarvoor is het gebied veel te mooi en bijzonder!

 

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69