Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Binnenkort staan ze weer op het programma: de gemeenteraadsverkiezingen. Op 19 maart krijgt iedereen van boven de 18 jaar de kans om zijn of haar stem uit te brengen op die partij die volgens eenieder het beste omgaat met de belangen van de inwoners van de gemeente. In veel gevallen laat de kiezer zich hierin leiden door de prestaties van de landelijke partijen. Lokale partijen die alleen voorkomen in de desbetreffende gemeente hebben hier geen last van. Aan de andere kant ook geen baat….

U zult het misschien nog niet gemerkt hebben maar achter de schermen van de diverse politieke partijen is de verkiezingskoorts langzaam maar heel zeker uitgebroken. Ik heb zelf 8 jaar mee mogen draaien in het bestuur van het CDA, afdeling Loppersum. Zodoende weet ik dat de eerste werkzaamheden reeds 1,5 jaar voor de verkiezingen beginnen. Want er zal immers een lijst met kandidaten opgesteld moeten worden waar men als partij goed mee voor de dag kan komen. En dus zullen potentiële kandidaten tijdig moeten worden gepolst of ze beschikbaar zijn voor de kandidatenlijst. En eventueel nieuwe leden/talenten moeten worden geronseld!

Ook hier valt de lijn door te trekken die voor heel veel vrijwilligerswerk bij diverse verenigingen valt te bespeuren of te betreuren. Steeds minder mensen voelen zich geroepen om zich in te zetten voor een politieke partij. Daar kan ik mij iets bij voorstellen. Vooral raadsleden verzetten enorm veel werk voor een relatief lage (onkosten)vergoeding. Voeg daarbij het feit dat er vaak meer kritiek op hun schouders uitgestort wordt dan waardering. Dat weet je van te voren dus dat je daar tegen bestand moet zijn. Leuk is soms anders. Uiteindelijk zitten deze mensen er om toe te zien dat de eindverantwoordelijke mensen (lees Burgemeester en Wethouders) hun werk goed en zuiver uitvoeren. In het belang van u en mij dus.

Zelf sta ik ook weer op de CDA-kandidatenlijst van de gemeente Loppersum. En wel als nummer laatst en dan men je dus automatisch lijstduwer. Voor mij had ik niet zo nodig op deze lijst gehoeven maar ook deze moet gevuld worden. ‘Onze’ lijst telt 11 kandidaten, dit is in jaren niet zo weinig geweest. Vier jaar geleden heb ik mij voor de CDA-nieuwsbrief mogen/moeten voorstellen. De tekst die ik toen aan het papier toevertrouwd heb zou ik zo weer kunnen gebruiken. In de volgende alinea de verkorte uitvoering.

‘Ook dit jaar sta ik weer op de kandidatenlijst. Ik heb heel veel waardering voor het vele werk wat onze fractie verricht maar ik zie het mijzelf niet doen. Vandaar dat ik gevraagd heb om een positie onderaan de lijst. Als lijstduwer is deze wens dus ruimschoots gehonoreerd. Ik zie het CDA als een betrokken partij die midden in de maatschappij staat en die de confrontatie en het nemen van moeilijke, ingrijpende beslissingen niet schuwt. Maar wel met respect voor alle betrokkenen. Een partij die het verdient om gesteund te worden. Ik hoop op een goede opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart en op een heel goed resultaat’.

Waarschijnlijk zal ik in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen proberen om de nodige aandacht aan dit fenomeen te besteden. Iedere stem telt, ook al weet je misschien niet goed op welke partij te kiezen. Maar alleen al de mogelijkheid om in alle vrijheid je stem uit te brengen op een bepaalde partij is iets wat gekoesterd moet worden. Daarbij hoeft u ook niet op mij te stemmen. Sterker nog, ik ben wel eens badend van het zweet wakker geworden van het idee dat heel veel mensen op mij zouden stemmen om mij een oor aan te naaien en zodoende er voor te zorgen dat ik met voorkeursstemmen in de raad zou worden gekozen. In de praktijk viel dit gelukkig reuze mee.

Daarbij heb ik alle vertrouwen in onze lijstaanvoerder en huidig wethouder Pier Prins. Onder moeilijke omstandigheden (vooral in het begin) heeft hij bergen werk verricht en mijns inziens daarin constructieve resultaten bereikt. Hij verschool zich niet in zijn ivoren torentje op het gemeentehuis maar liet zijn gezicht vaak en veel zien in onze gemeente. Om het duel en het betoog aan te gaan met alle inwoners. Graag zou ik zo vlak voor de verkiezingen nog eens met hem willen babbelen. 

Ook met de lijsttrekker en beoogd wethouder van de PvdA, Bé Schollema, ben ik reeds in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen voor zo’n sessie. Ik ben zeer benieuwd hoever zijn politieke ambities reiken. Iets zegt mij dat hij het nog ver kan schoppen.

Wie weet welke kandidaten zich nog meer aandienen. Ik hoop in elk geval de verkiezingskoorts wat aan te mogen wakkeren. Altijd weer spannend te vernemen wat de einduitslag van de verkiezingsdag is geworden. Leidt het tot grote vreugdetaferelen of toch bittere teleurstelling? Daar ik mee mag draaien binnen de campagnecommissie van het CDA mag ik u misschien wel van wat inside information voorzien….. Op 19 maart weten we meer, ik kijk er met een lichte vorm van gezonde wedstrijdspanning naar uit!

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69