Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Hilda Groeneveld, secretaris Groninger Bodem Beweging

Hilda Groeneveld, secretaris van de Groninger Bodem Beweging

Hilda, volgens mij heb je het heel druk met al je activiteiten voor de GBB?
Dat klopt en het wordt alleen nog maar drukker. Vooral n.a.v. de stevige aardschok van augustus jl.. Dit leverde heel veel meldingen van schadegevallen op.
 

Wat is precies jouw taak binnen deze beweging? 
Ik ben secretaris van de Groninger Bodem Beweging en doe daarbij ook nog de ledenadministratie. Mijn takenpakket bestaat uit research, contacten aangaan met verschillende personen en instanties, brieven schrijven en beantwoorden, artikelen schrijven en vele telefonische vragen afhandelen. 
 
Hoe lang bestaat de GBB nu?
In 2006/2007 zijn de eerste kritische vragen gesteld richting de NAM en de provincie. Met medewerking van burgemeester Rodenboog werd er in 2008 een klankbordgroep opgericht om met de provincie in gesprek te kunnen komen. De provincie heeft een stuurgroep bijeengebracht waarin de provincie, de gemeente Loppersum, het waterschap Noorderzijlvest, de Commissie Bodemdaling, Deltares/TNO en het KNMI zitting in hebben. In oktober 2009 ontstond uit de Klankbordgroep de Groninger Bodem Beweging. We zijn nu een vereniging met een grote achterban.
 
Ik denk dat jullie steeds bekender worden?
Ons ledenaantal groeit gestaag, momenteel hebben we 460 leden. Eigenlijk zouden veel meer mensen lid moeten worden, we kunnen heel veel voor ze doen. Bijvoorbeeld advisering bij de afhandeling van schades.
 
Hoe veel uur ben je gemiddeld per week bezig met de GBB?
Het is gewoon een werkweek geworden van 40 uur per week. Aan andere zaken kom ik bijna niet meer toe. 
 
En dan zit je ook nog in het bestuur van de Historische Vereniging Middelstum, kun je hier iets over vertellen?  
Ik heb meegeholpen met het opzetten van deze vereniging en het aanleveren van teksten voor de website. Daarnaast onderhoud ik het ledenbestand. De HVM heeft momenteel ongeveer 80 leden.
Eén van de dochters van de Historische Vereniging Middelstum is de Werkgroep Ewsum en De Hoop. Hierin participeren ook het Dorpsommetje en leden van de Vereniging Dorpsbelangen Middelstum waar ik ook nog een tijdje secretaris van ben geweest. We zijn nu druk bezig met allerlei initiatieven om de omgeving van Ewsum en De Hoop aan te pakken. Zo willen we het oude pakhuisje wat vroeger bij de molen stond weer op gaan bouwen en daar een invulling voor zoeken. We hebben nu voor molen De Hoop al 97 donateurs! Mooi hè, dat iedereen de molen zo belangrijk vindt.   
Ook hebben we ons ingezet voor de wederopbouw van het hekwerk cq. het muurtje voor de oude openbare school in de G.A. straat in Middelstum. Deze is weer in de oorspronkelijke staat opgebouwd. Nog een mooi initiatief van de historische vereniging is de cursus die Kees Reinders geeft op Ewsum. Deze cursus heet ‘Van dou en nou op t Hogeland’ en behelst 32 lessen die in de wintermaanden om de 2 weken op de maandag door dhr. Reinders op zeer humoristische wijze aangeboden worden. De cursus duurt in totaal drie jaar en is zeer interessant om te volgen. 
 
Kom je nog wel aan het schilderen toe?
Ik schilder vanaf 1990 maar ik heb er momenteel noch de tijd noch de rust in het lijf voor. En dat is best jammer want ik mag graag schilderen en heb ook nog wel wat opdrachten van particulieren liggen die graag hun directe leefomgeving op het doek vastgelegd zouden willen hebben. 
 
Geen exposities binnenkort derhalve?
Nee, dit blijft er helaas ook bij. In het recente verleden zijn er drie exposities geweest, twee op Ewsum en één in de oude Asingapoort.
 
Ook je man Kees Wolthuis schildert veel, stimuleren jullie elkaar hier in?
Kees schildert al zijn hele leven en heeft ook vijf jaar aan de Kunstacademie gestudeerd. Hij heeft verscheidene exposities gehad in de stad Groningen en op andere plaatsen in de provincie. Op www.keeswolthuis.nl zijn enige voorbeelden van zijn werk te zien. Helaas schiet het schilderen er bij hem ook steeds vaker in.
 
Wat deed je voor je pensionering?
Ik ben onderwijzeres/lerares geweest. De laatste 11 jaar in het speciaal onderwijs voor kinderen in de prepubertijd met leer- en ontwikkelingsproblemen. 
 
Nog wel eens heimwee naar het lesgeven?
Ik heb het in het begin wel erg gemist maar in de loop der jaren werd dit minder. Ik vond het lesgeven wel heel mooi om te doen. Om het plezier en de vorderingen in het leren en in hun leven te zien. Hun sociaal, emotionele ontwikkeling te volgen en om ze te leren kritisch te denken en hun zelfacceptatie te stimuleren. Met als kernwoorden lol en liefde.
 
Had je nog goede voornemens voor 2013 en hoe staat het er nu mee?
Goed, gewoon rustig doorgaan met alle activiteiten.
 
Wil je verder nog iets kwijt?
Ik vind dat we blij mogen zijn dat we hier op Het Hogeland mogen wonen. Dit hoor ik ook van heel veel mensen die uit het westen komen. Het is hier veel rustiger en relaxter. Hoewel ik in de stad Groningen geboren ben en uit Uithuizen kom voel ik mij hier op Het Hogeland het beste thuis. Vooral in Middelstum (de bekende beiaardier en organist Wicher Zitsema was mijn voorvader), waar ik het grootste deel van mijn leven heb gewoond en een prachtige jeugd heb gehad. 
En dat is natuurlijk een heel mooie zin om deze editie van Babbelen met Bert af te sluiten…..! 
 

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69