Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Meindert Schollema, burgemeester van de gemeente Pekela

Babbelen met Bert………Meindert Schollema, burgemeester van de gemeente Pekela

 
Hoe gaat het nu met u?
Prima, en dat komt natuurlijk ook omdat we het geweldig naar onze zin hebben hier. Toen het 14 jaar geleden bekend werd dat ik burgemeester van Pekela zou worden vonden heel veel mensen dat verrassend omdat ik natuurlijk een geboren en getogen Middelstummer ben. Sommigen voorspelden zelfs dat ik wel met hangende pootjes terug zou keren….. Maar gelukkig is hier helemaal geen sprake van geweest. We zijn hier fantastisch opgevangen zodat we in korte tijd onze draai hebben kunnen vinden. Ik kon mij natuurlijk direct uitleven in mijn werk maar mijn vrouw Trieneke werd ook direct actief binnen de gemeenschap. Zo ging ze op toneel en werd lid van een crea-clubje.  Aanvankelijk hield ze haar werk als kapster bij Kapsolon Tabak in Middelstum nog even aan maar dit was op den duur geen doen meer. We hebben absoluut geen spijt van onze keuze gehad. 
 
Heeft u af en toe nog een beetje heimwee naar Middelstum?
Heimwee is niet het juiste woord. Waar wel heb ik mijn jeugd en jonge jaren doorgebracht in Middelstum en natuurlijk zijn onze beide jongens er geboren. Ik denk met heel veel warmte en plezier terug aan de 48 jaar dat ik er gewoond heb. Misschien keren we ooit nog wel weer eens terug. Van Trieneke hoeft dat niet zo nodig maar ik hoor soms wel eens verhalen van burgemeesters die hun opvolger in de weg zitten en dat is iets wat ik niet wil…..  
 
Vertel eens iets over uw carrière?
Misschien was het niet het meest voor de handliggende begin maar ik heb mijn diploma gehaald op één van de laatste echte oude ambachtsscholen in de provincie, de J. van der Laan school in Groningen. Eén van de laatste scholen waar je met je handen leerde werken. Daarna ben ik aan de slag gegaan bij Arends in Middelstum om vervolgens bedrijfsleider te worden bij Technisch Expert Jansen in Uithuizen.
Op mijn 19e ben ik lid geworden van de PvdA om vervolgens in 1974 als raadslid van deze partij mijn intrede te doen in de gemeente Middelstum. In 1978 werd ik wethouder van deze gemeente en na de herindeling in 1990 ben ik tot 1998 wethouder geweest van de gemeente Loppersum. Daarna ben ik dus burgemeester geworden van Pekela en van 2004 tot 2005 was ik ook nog een tijdje waarnemend burgemeester van de gemeente Menterwolde. Dat was wel een drukke maar ook een hele boeiende tijd. Ik kwam er tot het inzicht dat hoewel iedere gemeente denkt dat het uniek is er toch heel veel zaken op identieke wijze plaatsvinden. 
 
Wat is uw hoogte- en dieptepunt als burgemeester van de gemeente Pekela?
Als dieptepunt ervaar ik de onrust rondom het asielzoekerscentrum waar zelfs de ME aan te pas moest komen om de orde te herstellen. Triest dat bevolkingsgroepen uit verschillende werelddelen niet altijd in goede harmonie samen kunnen leven.
Het hoogtepunt is het feit dat onlangs drie afzonderlijke scholen zijn samengevoegd in één nieuw schoolgebouw. Het betreft hier de openbare school, de christelijke school en de Rooms Katholieke school. Alle drie hebben ze wel hun eigen bestuur en identiteit behouden maar er wordt binnen de scholengemeenschap perfect samengewerkt. Dit heeft als voordeel dat er veel efficiënter gewerkt kan worden en hierbij voorkom je bijvoorbeeld ook leegstand en verpaupering binnen het gebouw.
Voor de opening van deze school was ik natuurlijk op zoek naar een prominente persoonlijkheid. Ik heb toen middels één A4-tje Koningin Beatrix benaderd en ze is zo enthousiast geworden van het initiatief dat ze de opening daadwerkelijk heeft verricht. Dit bracht heel veel trotse inwoners uit Pekela op de been. Mooi dat je in tijden van krimp zoiets tot stand kunt brengen!
 
Wat was uw hoogte- en dieptepunt als wethouder van de gemeente Loppersum?
Het dieptepunt vond ik dat Middelstum zijn gemeentehuis kwijtraakte bij de herindeling. Door de schaalvergroting verlies je toch de kleinschaligheid en het persoonlijk contact met je eigen medewerkers. Het viel hierdoor niet mee om het hoge niveau van onderhoud voor een dorp als Middelstum te behouden. 
Het hoogtepunt vind ik nog steeds de ontwikkeling van Ewsum in Middelstum en het herstel van de Donjon. De boerderij is opgeknapt, de grachten zijn uitgediept en ook is er vlakbij een fietspad aangelegd naar Kantens. Vroeger was het particulier bezit, nu loop ik er regelmatig langs met mijn kinderen en kleinkinderen.  
 
Wat was uw hoogte- en dieptepunt als voorzitter van de Voetbal Vereniging Middelstum?
Ik ben tot 1998 ongeveer 3 jaar voorzitter geweest van de voetbalclub en eigenlijk kan ik geen dieptepunten opnoemen. Hoogtepunten des te meer! Het kampioenschap bijvoorbeeld in 1997 onder leiding van trainer Gerke Kersaan waar ik een speciale band mee had. De stemming zat er toen dermate goed in dat het op den duur maar goed was dat de receptie was afgelopen. Ik kom nog steeds mensen op de gekste plaatsen tegen die ik toen ik voorzitter was heb leren kennen. Zo was ik laatst in Zuidbroek bij een concours hippique toen ik ineens iemand mijn naam hoorde roepen. Bleek dat Klaas Adolfs te zijn, ook een vroegere trainer van Middelstum.
De fusie van de voormalige voetbalclubs Middelstum en MVC in de jaren zestig tot de zaterdagclub VV Middelstum is ook voor het dorp een hele goede zaak geweest. Je kon merken dat door de fusie verschillende bevolkingslagen nader tot elkaar kwamen. En ik denk dat hierdoor een hele mooie synergie is ontstaan in het dorp waarvan bij unieke feestelijkheden zoals de lichtweek de vruchten kunnen worden geplukt.
Ik heb toen in het bestuur heerlijk samen kunnen werken met bijvoorbeeld Feike van der Veen, de geweldige penningmeester Albert Huizinga en de helaas veel te vroeg overleden Ankie Bolhuis. En natuurlijk niet te vergeten Jan Lüurssen. Zonder hem te vragen bood laatstgenoemde direct na mijn benoeming spontaan zijn diensten aan. Hij ging dan met mij mee naar de uitwedstrijden om mij te vergezellen in de bestuurskamer daar hij veel meer mensen kende dan ik. Bij het entreehokje liep hij dan vooruit. ‘Ik ben met voorzitter Schollema, en hij regelt de rest wel’. ‘En zo wat verder meer’. Ook met Maico de Graaf had ik een speciale band. Zijn laatste afscheidswoorden toen ik stopte als voorzitter zal ik nooit meer vergeten. ‘We hebb’n van alles mitmoakt hè mit zien baiden, moar wie wet’n het wel’!
 
Heeft u naast het burgemeesterschap nog tijd voor andere activiteiten, zit u bijvoorbeeld nog in andere besturen?
Ik vind het heel belangrijk dat ik naast mijn betaalde baan als burgemeester ook pro-deo activiteiten ontplooi ten gunste van de maatschappij. Gelukkig vind ik het in alle gevallen plezierig om deze activiteiten te doen. Voor een uitvoerige lijst met nevenactiviteiten verwijst de auteur van dit schrijven u naar de website van de gemeente Pekela.   
 
Bent u blij met het nieuwe kabinet en kunt u iets vertellen over uw eerste indrukken?
Ik vond de verkiezingsuitslag een klein wondertje. Toen ik de eerste uitslagen hoorde zei ik tegen Trieneke: ‘Schenk mie mor even een borreltje in’. In de eerste peilingen voorafgaand aan de verkiezingen stond de PvdA soms op 15 zetels en uiteindelijk werden er 39 binnengesleept. Gezien de uitslag zou de PvdA wel met de VVD moeten regeren maar gevoelsmatig had ik er een hard hoofd in. Maar door een andere manier van onderhandelen als doorgaans gebeurde kwamen beide partijen er toch uit. 
Ik maak me wel zorgen om mensen aan de onderkant van de maatschappij. Mensen die door ziekte of werkloosheid buiten de boot dreigen te vallen en versneld terecht komen in een situatie waar ze maar net hun hoofd boven water kunnen houden. Zaterdag 19 januari komt Diederik Samsom naar Hoogezand en dan wil ik hem graag deelgenoot maken van mijn zorgen.
 
Enig idee wanneer we de recessie achter de rug hebben?
Uiteindelijk komt er wel weer een herstel omdat de economie altijd gepaard gaat met pieken en dalen. Maar ik denk dat dit herstel nog wel 2 a 3 jaar op zich kan laten wachten.
 
Wat denkt u hoeveel gemeenten er over blijven in Groningen in de nabije toekomst?
Als ik de plannen vanuit Den Haag zo beluister dan denk ik dat we over 10 jaar nog maar 8 tot 10 gemeenten hebben. Dit zullen allemaal gemeenten zijn met 75.000-100.000 inwoners. Geen goede zaak denk ik want de afstand tot de burger wordt dan nog vele malen groter. Je bent dan met het openbaar vervoer in het ergste geval een hele dag bezig om naar het gemeentehuis te gaan…..  
 
Wilt/kunt u ook nog iets over uw gezin vertellen (zowel Pieter als Bé zijn actief (geweest) in de gemeentelijke politiek, leuk/niet leuk)?
Ik heb genoten van het besluit van Pieter om ook in de gemeenteraad te gaan net nadat ik uit de raad vertrokken was. Toen hij door zijn drukke baan de keuze maakte om er mee te stoppen volgde Bé hem op in de raad. Ik ben dan ook trots op mijn jongens die tevens een actieve rol vervullen in de gemeenschap. En beiden zijn met een vriendin thuisgekomen die ik ook uitgezocht zou kunnen hebben. En inmiddels zijn wij ook al verblijd met drie kleinkinderen. Al met al genoeg redenen om trots te zijn.  
   
Wilt u verder nog iets kwijt?
Ik vind dit wel een prettige manier van interviewen en het kost ook niet zoveel tijd. Het was in elk geval leuk om even weer met je gebabbeld te hebben……
 
Ps. Meindert vroeg n.a.v. de laatste vraag of ik zelf ook nog toevoegingen had maar die had ik op dat moment niet. Gistermiddag ben ik nog even een half uurtje op de ijsbaan geweest en ik vertelde Maico de Graaf dat ik Meindert geïnterviewd had en dat zijn naam ook nog even ter sprake kwam. ‘’n Pracht kerel’, aldus Maico, ‘met dei man kon ik nou laiz’n en schriev’n’. Meindert (en natuurlijk ook Trieneke) mogen dus wat ons betreft best wel weer terugkeren, hij is toch ook wel een beetje onze burgemeester hè… We hebben wat dat betreft al wat toekomstvisioenen opgehaald. Staande bij het Balkje, met uitzicht op de landerijen en Toornwerd, genietend van een prachtige zonsondergang…… En zo werd deze editie van Babbelen met Bert ook een beetje Mijmeren met Meindert, waarvan acte!
 

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69