Bij de Molen
Kloaverstee
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Klaziena Werkman mist het vrijwilligerswerk in de HippolytushoesVerzoamelstee

Tweeënhalf jaar geleden werd Klaziena Werkman vrijwilliger in het Hippolytushoes in Middelstum. Toen nog op de afdeling Meerzorg waar ze de zorg had over dementerende ouderen. Medio 2019 werd het verzorgingstehuis gesloten, de voormalige bewoners waaiden uit naar Loppersum, Winsum en Bedum. Een hard gelag. Klaziena weigerde zich bij de leegte neer te leggen. Samen met onder andere Hielke Bijsma en Anna Bullema werd ze voorvechtster voor het behoud van allerlei activiteiten in de grote recreatiezaal……

Ongeveer twintig vrijwilligers

‘Eigenlijk zijn bijna alle oorspronkelijke vrijwilligers aan het gebouw verbonden gebleven’, aldus de enthousiaste vrijwilligster uit Kantens. ‘Al met al kunnen we putten uit zo’n twintig vrijwilligers voor de diverse activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Anna de Vries-Maarhuis voor het zingen op de maandagmiddag en het biljarten onder leiding van Jan van der Laan, Hennie Baron voor de breiactiviteiten op de dinsdag, Gea Poortinga en Margreet Mulder voor het jaarlijks organiseren van een voorjaars- en najaarsmarkt, om de veertien dagen is er op de donderdag een kerkdienst en zo kunnen we nog wel even doorgaan.’

Waarbij Ab Hooijer ook niet vergeten mag worden. De vrijwilligersactiviteiten vallen onder auspiciën van de dorpscoördinatie en vanuit ‘Loket Middelsoam’ heeft Ab zich als vrijwilliger aangemeld voor de nodige hand- en spandiensten. ‘Als we weer eens wat nodig hebben dan hoeven we Ab maar te bellen en hij helpt ons mee. Ab gaat alle dagen even heen om even te kijken of er iets is en of er nog vragen zijn door de bewoners. En nu alles stil ligt worden de bewoners in de aanleunwoningen telefonisch benaderd hoe het gaat. Dit doen Anna de Vries en Ab.’ Dankzij de coöperatie konden ook allerlei subsidies verkregen worden waardoor ze allerlei activiteiten kunnen organiseren.

Talloze activiteiten

Natuurlijk is het Coronagebeuren een behoorlijke streep door de rekening. Want er stonden mooie activiteiten op stapel. Zoals op Bevrijdingsdag waar Thorvald van Dijken en Ties Groenewold een expositie zouden houden over 75 jaar vrijheid in Nederland. Hiervoor waren al de nodige vitrinekasten aangeschaft om spullen uit te stallen. Helemaal onopgemerkt gaat dit festijn niet voorbij want momenteel zijn vrijwilligers druk bezig om allerlei erebogen te maken. Maar een groot feest kan het helaas niet worden. Hetzelfde geldt voor de Groninger Avond die op 6 juni zou worden gehouden. Deze is eerst tot nader orde uitgesteld.

Hoewel ze nog regelmatig in het Hippyhoes is te vinden, mist Klaziena de gezellige activiteitenmiddagen zeer zeker. ‘Vooral de vrijdagen waarbij we in toerbeurt aan het sjoelen, bingoën en snacken (olv Gerard Stuitje) waren. Hier kwamen toch vaak zo’n vijftien a twintig mensen af. Niet alleen uit de aanleunwoningen maar ook uit het nabijgelegen Hamsterborg en de rest van het dorp. Iedereen die behoefte heeft aan een uitstapje en gezelligheid is voor deze activiteiten, m.u.v. de snackmiddag, van harte uitgenodigd.

Nieuwe inwoners

Naast de vaak al wat oudere inwoners van de aanleunwoningen, wordt het Hippolytushoes nu ook bewoond door jonge aanwas die een vleugel in het hoofdgebouw tot hun beschikking hebben. Zij werden onlangs zelfs getrakteerd door een trompetconcert van Henk de Haan himself die niet doorhad dat het verzorgingshuis gesloten was. De gezelligheid was er niet minder om en in september komt hij nogmaals terug om te spelen. Ook Henk Aikema gaf gisteren een soort van tuinconcert met gitaar en zang.

Klaziena: ‘Ook de nieuwe inwoners worden bij de activiteiten niet vergeten. Zo is er al twee keer een kennismakingsavond georganiseerd en hopelijk kan er in de zomer een barbecue gehouden worden. Een ideale manier om jong en oud kennis met elkaar te laten maken.’ Het is duidelijk dat Klaziena de gezelligheid mist hoewel deze tijd ook kansen biedt om de recreatiezaal eens grondig schoon te maken. Maar ze hoopt dat bijvoorbeeld de koffieochtenden, waar zo’n vijftien inwoners gebruik van maken, snel weer terugkomen. ‘Op werkdagen hebben we van 09:30 tot 10:30 uur inloop koffieochtenden. Mensen kunnen dan een kop koffie (voor 0,50 eurocent per kopje) komen drinken. En natuurlijk gezellig kletsen over van alles en nog wat.’

Want gemiddeld was ze wekelijks toch wel zo’n vijftien tot twintig uur in de mooie HippolytushoesVerzoamelstee in Middelstum te vinden. En dat mist deze vitale vijftiger nu toch wel. Zoals ze wel meer vrijwilligersactiviteiten mist want Klaziena is ook actief bij judovereniging Bushido en de Kaanster Kermis en in de sportkantines van Middelstum en Kantens. ‘Ik hoop dan ook dat we snel weer los kunnen met elkaar. Want in de recreatiezaal is het nu veel te rustig. En daar is hij niet voor bedoeld. Ik hou wel van wat leven in de brouwerij, maar dat wist je al wel…..’

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69