Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Jaap Kap, verknocht aan Oudeschip en vol met revolutionaire plannen…..

Jaap, kun je jezelf in het kort even voorstellen?

Ik ben Jaap Kap, een kwieke inwoner van het kleine dorpje Oudeschip. De plaats waar ik geboren, getogen en weer naar teruggekeerd ben en waar ik met nog zo’n 120 inwoners met veel plezier woon. Ik werk als meet- en regeltechnicus op het Chemiepark in Delfzijl. 

Naast de zorg voor mijn partner en bonusdochter besteed ik ook veel tijd aan allerlei plannen om het dorp Oudeschip een voortrekkersrol te laten spelen op het gebied van aardbevingsbestendig wonen, duurzame, CO2-neutrale energie en toerisme. Plat gezegd, om Oudeschip van een Noord-Nederlands afvoerputje om te toveren naar een Goudenschip waar het heerlijk toeven is…. 

Je komt uit een bijzondere familie? 

Ik ben de jongste van de jongste drieling van de ondernemersfamilie Luit en Gre Kap. Toen mijn vader net 45 was, bestond het gezin Kap uit twee dochters. Drie jaar later waren pa en moe de trotse ouders van maar liefst acht kinderen. Eén drieling in een gezin is al bijzonder, twee drielingen in 2,5 jaar tijd, dat is redelijk uniek in Nederland. Vandaar dat ook de landelijke media middels vele reportages via radio en televisie en diverse kranten en tijdschriften ons onder de aandacht gebracht heeft.

Mijn ouders hadden zich hun middelbare leeftijdsjaren ongetwijfeld anders voorgesteld. Omdat de ontwikkeling van de Eemshaven maar niet op gang kwam, hadden zij misschien wel plannen om elders een winkel te gaan runnen. Maar door de nieuwe drukte in het gezin is dat er niet van gekomen. Toch kijk ik terug op een heel fijne jeugd waarin we niets te kort zijn gekomen.

En pa trok later veel bekijks met zijn ‘Winkel van Sinkel waarop mensen van heinde en ver afkwamen. Het handelen en pingelen zat hem in het bloed en in de winkel waren spullen te koop die je elders niet meer kon krijgen. Hij is tot zijn 92e doorgegaan als winkelier en is hiervoor in 2012 nog koninklijk onderscheiden. Iets waar hij erg trots op was, ook al omdat zijn vader ook zo’n onderscheiding gekregen heeft. Pa had zich voorgenomen om 110 jaar te worden maar is in 2013 op 92-jarige leeftijd overleden.

In principe is het heerlijk wonen in Oudeschip? 

De rust, weidsheid en de ruimte die je hier hebt, zijn de mooiste aspecten van het wonen in dit dorp. Ik heb ook nog een tijdje in Uithuizermeeden en de stad Groningen gewoond maar toen dit huis aan de Derk Luddesweg eind jaren negentig te koop kwam te staan, was ik er als de kippen bij om hem te kopen. 

Komend vanuit een huurhuis, was dit een openbaring. Daarbij heb ik dit altijd al een mooi plekje gevonden. Maar ik heb nog wel een saillant detail voor jou, onlangs heb ik dit huis namelijk verkocht aan een stel dat vol met enthousiaste plannen zit. 

Door bijzondere omstandigheden ben je ‘groothuisbezitter’ geworden in Oudeschip  

Binnenkort iets minder dus, haha, want eind oktober moet dit huis leeg zijn. Ik ga dan wonen in het huis van mijn ouders aan de Molenweg waar ik nu al bezig ben om de boel op te knappen. Ook heb ik plannen om het winkeltje naast het huis volgend jaar weer te openen en om de handel weer op te pakken. Beide panden heb ik na het overlijden van mijn ouders overgenomen, met in het achterhoofd om de winkel op termijn weer te heropenen. Dit komt nu dichterbij.

Mijn broer Jan is in 2005 overleden. Hij had nog veel plannen met zijn huis qua verbouw maar daar kwam door zijn ziekte helaas niets van terecht. Ik heb het huis na zijn overleden verbouwd op de manier zoals hij die voor ogen had. Dit huis aan de Dijkweg wordt nu verhuurd aan arbeiders die in de Eemshaven werken.

Ervaar je zelf veel last van de steeds maar oprukkende Eemshaven? 

Toen ik hier eind jaren negentig terugkeerde was het in de Eemshaven nog heel rustig. Dat is inmiddels drastisch veranderd, de ontwikkelingen in de haven gaan de laatste jaren enorm snel. Toch ervaar ik zelf nog weinig overlast. 

Dat zal door de aanleg van nog een rij windmolens op zo’n 700 a 800 meter van het dorp waarschijnlijk wel veranderen. Maar daar staat een maandelijkse vergoeding voor de overlast tegenover. De molens zijn echter wel beeldbepalend en tot in de verre omtrek waar te nemen. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant ondersteun ik alternatieven die het terugdringen van fossiele brandstoffen om energie op te wekken bevorderen van harte. Ik ben mij er heel goed van bewust dat er op klimaatgebied heel veel moet gebeuren. 

Zou je weg willen uit je geboortedorp? 

Nee, in principe niet want ik woon hier goed. Als ik hier weg moet dan is dat of met een goede regeling of omdat het qua gezondheid niet anders meer kan. Het is jammer dat de Moerdijkregeling/garantieregeling (nog) niet doorgegaan is maar dat is niet iets waar ik wakker van gelegen heb. Dat heeft ook geen zin want ik heb er geen invloed op, dat is aan de politiek om dit te regelen. 

Daarbij is er in Oudeschip, in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, geen leegstand. De laatste maanden/jaren zijn er toch wel de nodige huizen verkocht, waaronder deze woning. Het voordeel van het wonen in Oudeschip is dat je rondom de huizen vaak veel grond en dus veel ruimte hebt. Je krijgt dus heel veel waar voor je geld.

Het dorpsbelangenvoorzitterschap slokt veel tijd op? 

Ja, dat klopt maar dat komt ook door heel veel goede plannen op het gebied van aardbevingsbestendig en CO2 neutraal wonen waar we mee bezig zijn. Ter compensatie van het afketsen van de Moerdijkregeling, waarbij je bij verkoop sowieso 95% van de waarde van je huis uitbetaald krijgt bij een verhuizing, zijn we met heel veel zaken bezig om het wonen in Oudeschip aantrekkelijker te maken. 

Ik ben in 2014 gevraagd om voorzitter te worden van Dorpsbelangen Oudeschip en heb hiermee ingestemd. Vanuit Dorpsbelangen is er een Klankbordgroep opgezet dat zich bezighoudt met de windmolenproblematiek en maatregelen op het gebied van energieneutraal wonen. We hebben dus veel subsidieaanvragen uitstaan die zo goed als zeker rond zijn. Wat mij betreft niet meer dan logisch gezien allerlei megaprojecten waar ze hier in de buurt mee bezig zijn. 

Jullie zijn bezig met een bijzonder energietransitieproject? 

Dat klopt inderdaad want op 28 juni 2018 is de Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken opgericht. Voor alle bewoners van het gebied rondom de Eemshaven die in aanmerking komen voor compensatie van de waardeverlies van hun huizen bij het plaatsen van windmolens in de polders. Met als doel groene energie en een compensatieregeling voor inwoners van dit gebied. Ik ben sinds de oprichting bestuurslid.

Waar wij ons voor inzetten is om Oudeschip en omstreken schoon en energieneutraal te maken. Ergens willen we een revolutie op gang brengen in dit mooi stukje Nederland door waterstof in te zetten als energiebron. Door H2Oudeschip op te richten en hier in de omgeving een elektrolizer te bouwen, kan stroom omgezet worden in waterstof. Door in elk huishouden een waterstofketel te bouwen kunnen de inwoners hier van meeprofiteren. Door allerlei subsidies aan te vragen, kan dit hopelijk kosteloos gebeuren. 

We zijn qua plannen en financiering volop in gesprek met de gemeente Het Hogeland en de provincie. Het streven is er om in de Eemshaven een waterstoftankstation voor bedrijven, agrariërs, boten, zwaar transport en auto’s aan te leggen. Inmiddels staan heel veel lichten op groen, mede dankzij de grote inzet van ‘waterstofgoeroe’ prof. drs. Ad van Wijck. (www.ec-oudeschip.nl)  

Wat zijn de hoogte- en dieptepunten uit je Oudeschipinwonerschap tot dusver? 

Het dieptepunt is het overlijden van mijn drielingbroer Jan in 2005. Het hoogtepunt moet nog komen, dat zou de invoering van het revolutionaire waterstofplan moeten worden waardoor Oudeschip als eerste dorp in Nederland CO2 neutraal wordt.

Heb je nog leuke dorpsanekdotes? 

Elke zaterdag is ons dorpshuis geopend. Mensen kunnen daar een patatje kopen en een biertje drinken. Zaterdag jongstleden was burendag en dit werd in het dorpshuis groots gevierd. Dankzij het Oranjefonds konden er Oud-Hollandse spelletjes worden geregeld en hier werd door vele bezoekers gretig gebruik van gemaakt. Wij als dorpsvereniging beheren dit pand maar door de inzet van vele vrijwilligers worden er regelmatig leuke evenementen georganiseerd zoals bijvoorbeeld de maandelijkse kaart- en sjoelavond. 

Nog tijd voor hobby’s? 

Niet echt. Om de plannen te realiseren wordt er veel vergaderd en ik ben straks druk bezig aan de Molenweg om mijn huis op te knappen. Waar ik mij wel op verheug is de heropening van het winkeltje. Gericht spulletjes in en verkopen beschouw ik als een leuke hobby. Dat heb ik van mijn vader overgenomen. Nieuwsgierig geworden, klik dan eens op www.metrokap.nl

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken? 

Voor een lekker ijsje, maakt niet uit welke. Ik ben een makkelijke eter….

Waar staat Oudeschip over 10 jaar? 

Wat mij betreft letterlijk en figuurlijk aan de top van Nederland. Man, ik heb nog zoveel ideeën, ook op toeristisch gebied. Wat zou het mooi zijn dat de waterloop/maar Tjarriet ook door Oudeschip zou stromen met een haventje waardoor we op vaargebied en toerisme mooie stappen zouden kunnen maken……

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik wil heel graag af van het idee dat Oudeschip het afvoerputje van Nederland is. Sterker nog, we zijn bezig met revolutionaire plannen waarmee we voorloper willen zijn in het gebruik van nieuwe, schonere vormen van energie. Echt, door slim gebruik te maken van waterstof als energiebron kunnen we op het gebied van duurzaamheid nog grote stappen maken…..

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69