Bij de Molen
KOOZAA
De Kleine Munt
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis

‘Bouwcombinatie De Delle’ stelt zich graag aan u voor!

Op vrijdag 26 oktober 2018 was het officiële moment daar. Met de oprichting van een coöperatie sloegen bouwbedrijf van Dijken, allround timmerbedrijf gebr. Wieringa, bouw- en timmerbedrijf Boer, allen uit Middelstum en bouwbedrijf Werkman uit Stedum de handen ineen. De coöperatie heeft als officiële naam ‘Bouwcombinatie De Delle’ gekregen. Daarmee refererend aan de vroegere natuurlijke waterverbinding ‘De Delle’ die de dorpen Middelstum en Stedum met elkaar verbond. Het logo is zo ontworpen dat deze de verbinding tussen de vier bedrijven en de waterverbinding tussen de dorpen uitbeeldt.

Naast de coöperatie blijven de vier bedrijven ook gewoon als zelfstandige en onafhankelijke bedrijven functioneren. Maar het mooie van de samenwerking is dat de deelnemende bouwbedrijven hun gezamenlijke kennis over de typische Groninger gebouwen en monumenten kunnen delen. Door de krachten te bundelen hoopt de bouwcombinatie  in de toekomst vaker rechtstreeks mee te dingen naar grote projecten die bijvoorbeeld door de Nationaal Coördinator Groningen worden uitbesteed. Maar ook voor andere werken, denk hierbij o.a. aan de aanpak van tal van dorpshuizen hier in de omgeving, kan ‘Bouwcombinatie De Delle’ ingeschakeld worden.

De vier deelnemende bouwbedrijven zijn geen onbekenden van elkaar. Binnen de VBOG (Vereniging Bouw Ondernemers Groningen) is er sinds een paar jaar regelmatig onderling overleg geweest. Daarnaast doorliepen de drie Middelstummer bedrijven gezamenlijk het gehele VCA-certificeringstraject dus zo verwonderlijk is het niet dat men elkaar gevonden heeft. Vier verschillende bouwculturen met elkaar verenigen, is toch wel een dingetje. Maar de juiste klik is er gelukkig. Middels statuten zijn onderlinge afspraken vastgelegd en ook een dagelijks bestuur is gevormd. Hierdoor zijn zaken zoals de onderlinge taakverdeling en de te leveren mankracht vastgelegd.

De lokale bekendheid maakt dat het verantwoordelijkheidsgevoel een grote pre is. ‘Je komt elkaar in het dorp altijd weer tegen dus is het logisch dat een klus met 200% inzet geklaard wordt!’ Het eerste mooie project dient zich dit jaar al aan: de sloop en nieuwbouw van vijf woningen aan de Ploegersweg in Middelstum. Als alles volgens planning verloopt wordt voor de bouwvak begonnen met de sloopactiviteiten van de bestaande woningen. Binnen een jaar moet dan de nieuwbouw opgeleverd worden.

De vertegenwoordigers van de vier bouwbedrijven willen graag benadrukken dat de mensen zelf de beslissing mogen nemen door wie ze een mogelijke versterkingsoperatie of sloop/nieuwbouw willen laten uitvoeren. Hierbij zijn de vier bouwbedrijven en de bouwcombinatie een heel aantrekkelijke partner geworden om mee in zee te gaan!

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69