Bij de Molen
KOOZAA
De Kleine Munt
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis

Chantal Kroeze, een pedagoog?!

Een gastcolumn? Zoals de meeste schrijvers voor mij reageren: ‘’Ik een gastcolumn schrijven?’’. Leuk!? Maar waarover? Een persoonlijk stuk, mijn hobby’s, mijn passies, mijn werk, of…? Dan kom ik snel op één ding die alles samenvat: mijn werk als pedagoog!

AFGESTUDEERD!

Vorig jaar mocht ik mijn opleiding HBO Pedagogiek afronden. Helaas tegelijk met de transitie Jeugdzorg, waardoor het werk niet voor het oprapen lag. De meeste mensen hebben mij toen vaak in de PLUS supermarkt in Middelstum gezien; een mooie tussenoplossing. Naast de supermarkt heb ik nog een jaartje bij het Leger des Heils gewerkt op de woongroepen met (ex)gedetineerden en (ex)verslaafden. Ik deed dit alles met plezier, maar dit was niet waarvoor ik geleerd had. Ook lag mijn passie toch echt bij de opvoedvragen en kinderen/jongeren.

JUNECO = CEDIN

Tijdens mijn opleiding heb ik een jaar stage gelopen bij Juneco. Dit was waar mijn passie lag! Een fantastisch en leerzaam stagejaar. Zoiets zou ik graag willen doen, dat was waar ik mijzelf zag werken na mijn opleiding. En deze kans kreeg ik eind vorig jaar. Een belletje met de vraag of ik ‘’even’’ twee maand wilde inspringen; ik kende immers het bedrijf en de werkwijzen.

Na die twee maand ben ik niet meer weg gegaan bij Juneco in Ten Boer. Juneco is vanaf januari 2016 gefuseerd met Cedin om de jeugdzorg en de schoolzorg te koppelen. Gericht op de transitie Jeugdzorg: écht 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener.

EEN PEDAGOOG?

Dan hoor ik de meeste mensen al denken: ‘’Wat is een pedagoog?’’ en: ‘’Wat doe je dan precies?’’.

Ik ben er voor kind en gezin. Dit houdt in dat ik ouders ondersteun in de opvoeding en kinderen stimuleer om zich optimaal te ontwikkelen. Ik doe dit alles ambulant; ik kom bij gezinnen in de thuissituatie. Ten Boer is mijn kantoorlocatie, maar mijn werkomgeving is voornamelijk mijn auto. In een week variëren mijn werkzaamheden enorm. Eigenlijk kun je met alles bij Juneco binnenkomen als het zelf als ouder of school niet meer lukt.

VASTE(?) AFSPRAKEN

Zoals ik al noemde is geen dag hetzelfde. Dit vraagt flexibiliteit, maar dat is juist wat ik zo heerlijk vind. In een week heb ik een aantal vaste taken staan. Maandagochtend starten we altijd met een overleg op het kantoor. Hier stemmen we casuïstiek af in een team met verschillende disciplines (pedagogen, secretariaat, psychologen, psychiaters). De dinsdagmiddag geef ik samen met een college een Rots en Watertraining. Hier leren kinderen stevig staan, maar ook mee te bewegen met anderen. Tot slot ben ik iedere donderdagochtend in Zijldijk, waar we een activiteitenplek hebben.

De donderdagochtend staat in het teken van activering. Jongeren die niet naar school gaan, of niet volledig naar school gaan, komen hier voor verschillende doelen. Hoofddoel is dat ze geactiveerd worden om het ”gewone” leven te leiden. Dit kan zijn dat ze moeten leren op tijd komen, opstaan voor deze jongeren is niet gemakkelijk. De meeste jongeren zijn op dit moment met hun huis-/schoolwerk bezig. Daarnaast hebben we individuele gespreksmomenten en groepsactiviteiten. De rest van de week bestaat uit huisbezoeken met uiteenlopende doelen.

COMPLIMENTEER JEZELF MOE!

De werkwijze heeft wel een rode draad in de verschillende hulpverleningsdoelen. We werken bijvoorbeeld positief (Triple-p)! Dit is helemaal mijn ding, het effect dat je hiermee bereikt bij welke situatie of problematiek dan ook, is super! De meeste ouders voelen zich de hele dag een politieagent in eigen huis. Mijn advies: complimenteer tot je daar gek van wordt! Zien wat er nog wél goed gaat! Kost een stukje bewustwording, maar wat zijn er dan nog veel dingen die goed gaan. Heerlijk om de hele dag positief te zijn. En zeg nou eerlijk: hoe lekker vind je het zelf om een compliment te krijgen?

OUDERS ZIJN EXPERTS

Ik doe dit werk met ontzettend veel plezier. Doordat het werk zo gevarieerd is, maakt iedere week weer anders en leuk. Ik kan genieten van het contact met kinderen of jongeren, waarin ik zie dat ze groeien in hun ontwikkeling. Het is mooi om te zien hoe deze vooruitgang gaat, en dat jij daarin mag ondersteunen en begeleiden. Een jongere die toch het schooljaar gaat halen, terwijl hij en/of de omgeving de kans van slagen allang hadden opgegeven. Een kind die samen met ouders en school leert omgaan met de stoornis die het kind heeft. Een kind of jongere die weer naar school gaat met succes, waardoor we kunnen opbouwen naar een gewone schoolweek. Een kind die thuis bij papa en mama mag blijven wonen, en ondanks de OTS (OnderToezichtStelling) er groei zit in de opvoeding en we streven naar een leven zonder OTS. Allemaal mooie voorbeelden die in een week voorbij komen.

Natuurlijk is dat hard werken, maar het resultaat dat bereikt wordt is fantastisch. Daarnaast bouw je een leuke hulpverleningsband op met een kind/jongere en/of ouders. Dat is leuk, dat maakt dat je samen met deze cliënt en de omgeving aan het werk gaat. Ouders/omgeving zijn natuurlijk de experts van hun eigen kind. Ik kan ze extra vaardigheden, kennis en begeleiding bieden om de moeiten toch aan te kunnen.

Er zijn nog zo veel leuke en mooie dingen te vertellen over mijn werk, maar helaas is mij gevraagd niet meer dan het aantal woorden te gebruiken die ik nu al heb verbruikt… Het is voor de meeste mensen een onbekend iets, of iets ver weg (denkend aan televisieprogramma’s). Daarom extra leuk om het te laten horen dat we dat gewoon vlak om te hoek hebben! Het enthousiasmeert mij in elk geval iedere dag weer!

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69