Bij de Molen
KOOZAA
De Kleine Munt
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis

Hilbrand de Jong over Middelstum ‘Fleur de Ville’

Klopt het dat je al heel lang werkt aan ‘Middelstum, Fleur de Ville’?

Ja dat klopt. Zo’n 15 jaar geleden zagen we het voor het eerst in Frankrijk. In dat hele land zijn veel dorpen en steden prachtig versierd met bloembakken. Er schijnt zelfs een wedstrijd te zijn onder de naam Ville Fleuries waarbij classificaties zijn te verkrijgen van 1 tot 5 sterren. Dat wordt dan bij het plaatsnaambord vermeld.

Later waren we in het Duitse Papenburg waar het 1x per 3 jaar wordt georganiseerd en enkele jaren geleden zagen we het op kleine schaal in het Gelders Delden.

Iedere keer dacht ik: “Dat moeten we ook in Middelstum”. Middelstum boeit en Middelstum bloeit.

Waarom duurde het zo lang?

Ik kreeg onvoldoende bijval. Iedereen zag direct de problemen. Hoe ga je water geven, wie moet dat doen, wordt het niet vernield, hoe wil je het financieren, enzovoort. Eigenlijk had men wel gelijk, maar voor problemen zoek je oplossingen. Het bleef een ideaal voor mij.

Hoe kan het dat het nu wel lukt?

In de eerste plaats de financiering. Middelstum ligt in het aardbevingsgebied en de NAM heeft een Loket Leefbaarheid ingesteld. Voor een goed plan kun je 10.000 euro subsidie krijgen. Dat bedrag hebben we aangevraagd en gekregen. Daarnaast hebben we ook bijdragen van het SNS Fonds Middelstum en de Stichting Stem (Koor & Rinkel).

Het geld voor de aanschaffingen was er, maar we hebben ook jaarlijkse kosten. De baskets die in de lantaarnpalen hangen moeten steeds opnieuw worden gevuld met speciale potgrond en plantjes. Er moet meststof aan het water worden toegevoegd, enzovoort. Een groot deel van die uitgaven kunnen we bekostigen met de inkomsten van de infoborden welke we vorig jaar in het dorp hebben geplaatst.

Als derde punt kan ik noemen de bouw van een waterwagen. Een geremde aanhangwagen met daarop een ibc tank waarin we zo’n 400 liter water kunnen meenemen. Waterpompen, accu’s, tuinslang, zwaailicht, trap, bezem, enzovoort enzovoort completeren het geheel.

Door een plateau boven de watertank kunnen we heel efficiënt water geven.

Ik hoorde dat jullie eerst een pilot doen?

Klopt. We beginnen met 20 baskets in lantaarnpalen langs de Burg. Van Ankenweg, de Menthedalaan en de Grachtstraat. En met 2 bloemenpiramides op het Concordiaplein. We gaan dus eerst ervaring opdoen met een kleine groep enthousiaste vrijwilligers.

Waarom is jullie project zo uniek?

Bij mijn speurtocht op internet kwam ik alleen leasemogelijkheden tegen. Gespecialiseerde bedrijven vullen de baskets met grond en planten, hangen de baskets aan de lantaarnpalen, geven de planten 1x per 2 weken water en halen het geheel in het najaar weer op. Dat kost zo’n 250 euro per basket per seizoen. Vrijwel altijd opgebracht door de plaatselijke handels- en bedrijvenvereniging.

In Middelstum organiseert Stichting Dorpsbelangen alles zelf. Wij hebben gezorgd voor de investeringen, wij zorgen voor het vullen en het verzorgen van de planten. De bedrijven hoeven niets te betalen. Dat maakt dit project uniek.

Wat is het uiteindelijk doel?

Het aantal noem ik nog niet. We hebben subsidietoezeggingen waarmee we het hele historisch centrum van Middelstum van baskets kunnen voorzien. Dus ook de Heerestraat, Burchtstraat, Oudeschoolsterweg, Kerkstraat, Schoolstraat. En misschien hier en daar op de invalswegen Delleweg en Onno van Ewsumlaan.

Waar hangt dat van af?

Het project kan alleen slagen als we voldoende vrijwilligersteams hebben. Vrijwilligers die het leuk vinden om vanaf mei tot november gemiddeld 1,5 uur per 4 weken mee te helpen. De een rijdt en verleent hand- en spandiensten aan de collega die vanaf de waterwagen de baskets verzorgt. Voor elke 15-20 baskets zijn we 2 teams nodig.

We moeten ook nog voor aanvullende dekking van de jaarlijkse kosten zorgen. Het grootste deel hebben we uit de infoborden, maar er moet nog wat bij. Dat kan bijvoorbeeld uit reclame op onze waterkar. We trekken immers heel veel bekijks.

Heb jij echt zoveel verstand van bloemen?

Enorm …… Toen 44 jaar geleden onze wittebroodsweken verstreken waren kwamen de eerste opdrachten van mijn Hannie. Veel mannen zullen dat herkennen. Of ik even de tulp- en narcisbollen in de tuin wilde planten. Een half uur later zag ze me nog steeds bladeren in een dik boek. “Het grote tuinboek”. Ik was op zoek naar een afbeelding van een bol zodat ik wist welke kant onder moest …… Ik kon het niet vinden en Hannie heeft de bollen zelf gepoot.

Vele jaren later kwam onze dochter Marjan met haar zoveelste nieuwe vriendje bij ons thuis. Hij zat in de leliebollenteelt en had een doos leliebollen meegenomen. Op zich al bijzonder, want meestal namen die vriendjes van alles van ons mee. Mij werd natuurlijk niets gevraagd, Johannes pootte de bollen op aanwijzing van Hannie.

Het was een goed jaar, de verkering bleef aan en Johannes had een prima oogst. Alleen bijzonder dat bij ons bijna geen lelies waren opgekomen. In opdracht van Hannie had ik het onkruid met roundup bespoten ……. Ondanks alles zijn ze nog steeds bij elkaar.

Wil je nog iets kwijt?

Ik ga enkele namen noemen want ik doe dit natuurlijk niet alleen. De werkgroep bestaat uit Hennie Toolsema, Petra van der Wal en mij, allen bestuurslid bij Stichting Dorpsbelangen Middelstum.

Heel veel hulp hebben we van Wubbo Toolsema (de man van ….), zijn buurman Bob en medebestuurslid bij SDM Gerrit Moeken. Maar ook Jan en Ineke Luit en Gerrit Littel zitten in ons team. Wat er nu staat en hangt is voor een groot deel aan hen te danken.

Donderdag 9 juni opent wethouder Rudy Slager ‘Middelstum Bloeit’. Om 19.30 uur lopen we vanaf het haventje bij de Burg. Van Ankenweg naar het Concordiaplein. Daar staat Dorpsbelangen klaar met lekkere hapjes en drankjes. Wij hopen dan contact te leggen met inwoners die aan ons project willen meewerken.

Tot slot bedank ik jou Bert voor het interview (Of was het toch alleen maar het beschikbaar stellen van websiteruimte, haha…… BK).

(Foto’s beschikbaar gesteld door Hilbrand de Jong)

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69