Bij de Molen
KOOZAA
De Kleine Munt
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis

Inge Zwerver over de kracht van de Groninger dorpen

Inge, kun je jezelf in het kort even voorstellen?

Ik ben Inge Zwerver, 43 jaar, geboren en getogen in het mooie Onderdendam waar ik op een paar kleine uitstapjes na mijn hele leven tot volle tevredenheid heb gewoond. Getrouwd met ondernemer Siebe, door mij ook wel de GroeneZakenman genoemd want GroeneZaken is de naam van zijn onderneming, samen bestieren we een druk huishouden. We hebben 3 kinderen, waaronder een tweeling en verder is het ook een gezellige beestenboel bij ons.

Je bent adviseur bij Groninger Dorpen, hoe bevalt dit?

Deze functie van adviseur vervul ik inmiddels al weer 2 jaar met heel veel plezier. Groninger Dorpen is een provinciale belangorganisatie die zich sterk maakt voor dorpen, dorpshuizen, vertegenwoordigers van diverse stichting dorpsbelangen en dorpsinitiatieven. Een heel dynamische en afwisselende baan die ik 4 dagen in de week uitoefen.

De inwoners uit alle dorpen in onze provincie kunnen een beroep doen op Groninger Dorpen. Dit kan een stichting dorpsbelangen zijn die met een kwestie zit maar ook een groep inwoners uit een dorp die zich bezighoudt met een bepaald thema. De afwisseling maakt deze baan zo mooi, denk ik. Zo ben je met de inwoners van één van onze mooie dorpen aan het discussiëren, en zo zit je op het Provinciehuis of praat je met de directeur van een grote organisatie.

Hoe ben je in deze functie gerold?

Voor deze baan was ik bezig met een bijzonder project op het gebied van noaberschap, te weten de oprichting van een zogenaamde Verzoamelstee in Onderdendam, hierover later meer. Dit project ontstond uit een samenwerkingsverband tussen de RijksUniversiteitGroningen, het UMCG en de Vereniging Groninger Gemeenten.

Door dit project raakte ik betrokken bij een Europees uitwisselingsproject waarbij diverse Europese landen van elkaar konden leren door ervaringen uit te wisselen. Tijdens een uitwisselingsreis naar Schotland kwam ik in contact met Dieuwke Visser, zij was teamleider bij Groninger Dorpen. De zorginitiatieven waar ik mij mee bezig hield waren destijds nog geen thema bij Groninger Dorpen. Ik ben door hun benaderd om mijn opgedane kennis hierin te delen en zo ben ik bij Groninger Dorpen in dienst gekomen.

Maak je je zorgen over de Groninger plattelandsdorpen of zie je heel veel kansen?

In onze Groninger plattelandsdorpen spelen heel veel urgente zaken zoals krimp, vergrijzing, ontgroening en een terugtrekkende overheid. Zelf zie ik vooral veel kansen, vooral mogelijk gemaakt doordat er in diverse dorpen heel veel positieve energie heerst, die vaak tot creatieve oplossingen leiden. Wel maak ik mij zorgen om de oudere en kwetsbare mensen die de dupe worden van verdwijnende voorzieningen.

Initiatieven die zich richten op de zorg voor deze mensen, juich ik enorm toe. In de gemeente Loppersum kun je hierbij denken aan de Zorgcoöperatie Loppersum of ‘Zorgzaam Stedum’. Zorgzaam Stedum is een initiatief van Stedumers voor alle Stedumers die hulp nodig hebben in hun leefsituatie. Iedereen, jong en oud, die hulpbehoevend is en in Stedum woont, kan gebruikmaken van de hulp van Zorgzaam Stedum. Denk hierbij aan vervoer en begeleiding naar artsen en ziekenhuizen, boodschappen doen, eten koken, ondersteuning in de mantelzorg en bezoekjes brengen aan alleenstaande mensen.

Bij dergelijke initiatieven kan ik een adviserende rol spelen. Er verandert veel in de zorg. Dit kan tot andere inzichten leiden waarbij de zorg voor ouderen anders geregeld moet worden, samen met familie, buren en dorpsgenoten. Ik kan adviezen geven over het opzetten van een zorginitiatief in het dorp en daarbij gebruik maken van de kennis én het grote netwerk die we bij Groninger Dorpen hebben opgebouwd.

Bij welke projecten ben je zoal betrokken?

Voor meerdere dorpen ben ik met het Verzoamelstee-idee bezig waarbij ik dorpen stimuleer om hun oudere dorpsbewoners met elkaar in contact te brengen, middels ontmoetingsmomenten in bijvoorbeeld het dorpshuis. Hierbij willen we ouderen enthousiasmeren digitale middelen, zoals een tablet te gaan gebruiken. Ik doe zogenaamde WMO-scans voor dorpshuizen om samen met hun te kijken of ze WMO-proof zijn en of ze een meer centrale rol kunnen krijgen in het WMO-gebeuren. Een vervolg op de WMO-scan is het project ‘ZorgSaam dorp’ waarbij we het dorp kunnen begeleiden in het proces om te komen tot een zorgzaam initiatief. Het dorp bepaalt hierbij zelf waar de behoeftes liggen en wat ze willen gaan doen met elkaar.

Ook probeer ik dorpen met elkaar in verbinding te brengen zodat ze hun ideeën onderling uit kunnen wisselen. Eigenlijk een soort van netwerk koffieclub tussen dorpen. Door het netwerken kun je ervaringen uitwisselen, ik probeer hier een faciliterende rol in te spelen zodat dorpen elkaar kunnen versterken. Doordat ik ook deelneem aan de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, leer ik hoe ze in andere provincies met bepaalde zaken omgaan. Dit geeft mij nieuwe inzichten voor de dorpen in Groningen.

Wat zijn je favoriete Groninger dorpen/plekken en waarom?

Dit zijn er nogal wat, want Groningen is mooi! De dijk langs de Waddenzee bijvoorbeeld met daarbij Lauwersoog, Noordpolderzijl en de Eemshaven als meest opvallende plekken. Verder heb ik een zwak voor de Groninger borgen zoals de Fraeylemaborg in Slochteren, de Menkemaborg in Uithuizen en borg Verhildersum in Leens.

Naast de borgen vind ik de oud Groninger kerken ook heel mooi. Eigenlijk kun je wel stellen, dat hoe ouder en soberder het plekje, hoe meer geschiedenis er aanwezig is, des te mooier ik het vind. Daarnaast rij ik graag door kleine Groninger dorpjes.

Je bent een geboren en getogen Onderdendamster?

Klopt, Onderdendam is zo’n voorbeeld van een klein, mooi en krachtig dorpje. Idyllisch gelegen tussen de landerijen, met uitgestrekte vergezichten, mooie waterwegen en fraaie huizen. Een zelfstandig dorp met ‘eigenwijze’ mensen, landelijk gelegen maar ook dichtbij de stad Groningen. Mooi dat ook mijn moeder nog steeds zelfstandig in Onderdendam woont, haar huis is voor mijn kinderen een ideaal logeer- en bezoekplekje.

Ik ben een kruideniersdochter. Mijn ouders, beter bekend als het kruideniersgezin Koster, hadden tot eind jaren tachtig een eigen kruidenierszaak. Deze winkel vervulde vaak een centrale rol, het was tevens een ontmoetingsplek voor mensen van alle lagen en gezindten in het dorp. Mijn vader bracht vroeger de boodschappen rond en het lijkt er een beetje op dat ik het dienstverlenende over genomen heb. Op mijn eigen manier breng ik ook een soort van boodschap naar de dorpen.

Je hebt meegeholpen bij de oprichting van de Verzoamelstee in Onderdendam en Bedum?

De Verzoamelstee Onderdendam is opgezet vanuit een ander project waar ik bij mijn vorige werkgever aan werkte. De Verzoamelstee is een ontmoetingsplek voor ouderen en is een initiatief waarbij oudere mensen via gezamenlijke en gezellige bijeenkomsten geïnformeerd worden over maatschappelijke ontwikkelingen. Ook biedt de Verzoamelstee digitale ondersteuning waardoor oudere mensen leren omgaan met de digitale internetwereld via de tablet. Inmiddels is de Verzoamelstee Onderdendam een zelfstandig gebeuren. Wel zit ik nog in de klankbordgroep, gezamenlijk sparren we over nieuwe onderwerpen die behandeld zouden kunnen worden.

Voor Groninger Dorpen ben ik 1 jaar gedetacheerd geweest bij de gemeente Bedum. Als onderdeel van het project ‘Noaberschap’ ben ik ook voor Bedum bezig geweest om een Verzoamelstee op te richten. Inmiddels is Jolanda Dijkhuis aangesteld als dorpencoördinator in de gemeente Bedum, zij heeft ook de Verzoamelstee-activiteiten onder haar beheer. Ook hier wordt het steeds meer een zaak van vrijwilligers en zo hoort het ook. Vanuit Warffum en Ulrum bestaat ook interesse voor dit initiatief. Ik ga binnenkort bezig om hiervoor vrijwilligers op te leiden.

Nog leuke anekdotes vanuit je werk?

Door mijn contacten bij de provincie ontmoette ik tijdens een vergadering oud gedeputeerde William Moorlag die toen nog in functie was. Bij het voorstellen kwam het gesprek op Onderdendam, de plaats waar Moorlag oorspronkelijk vandaan komt. Het gesprek kreeg gelijk een heel andere wending. Moorlag bleek nog bij mijn ouders gespeeld te hebben. Ook is zijn moeder ooit eens met mijn tante Trijn naar Schotland geweest. Hij moest toen bij mijn oma logeren. Toen hij eens een gerecht niet lustte, liet mijn oma hem drie uur aan tafel zitten om met lange tanden zijn bord leeg te eten. Dit is hij natuurlijk nooit meer vergeten, haha.

De ontmoetingen waarbij je onverwacht op gezamenlijke achtergronden stuit, zijn doorgaans de mooiste. Zo praatte ik een tijd terug met iemand van dorpsbelangen Spijk die oorspronkelijk ook uit Onderdendam komt. Hier kwamen we achter na eerst een uur lang over allerlei andere zaken gepraat te hebben.

Nog steeds een voorliefde voor het Engeland van Jane Austen?

Jazeker, ik ben onlangs nog met mijn oudste dochter naar Cambridge geweest. Inmiddels heb ik dit prachtig land al een keer of 6 aangedaan. Ik beschouw Engeland als een enorm gastvrij land met behulpzame mensen. Jane Austen staat voor mij symbool voor een bepaald tijdperk zo rond de 18e eeuw. Ik interesseer mij erg voor het tijdsbeeld van toen. Het toenmalige leven, wonen en werken, de sfeer die dit oproept.

Ik heb inmiddels meerdere keren een lezing over Jane Austen gegeven, o.a. in de Fraeylemaborg en in Herberg ‘In de Valk’ in Middelstum. Heel leuk om te doen. Het verhaal over Jane Austen heeft een bepaalde vorm van romantiek over zich. Toch was zij één van de eerste feministes en kreeg zij als één van de eerste vrouwelijke romanschrijfsters betaald om een boek te schrijven. Het organiseren van dergelijke lezingen schiet er tegenwoordig door een gebrek aan tijd bij in.

Nog meer hobby’s?

Ik mag graag lezen en dankzij mijn paardrijdende dochter kom ik ook weer in aanraking met het paardenwereldje waar ik mij vroeger vaak in begeven heb. Verder bezoek ik graag brocante markten om oude spulletjes te kopen. Vroeger schreef ik ook regelmatig op mijn eigen blogspot maar ook dit schiet er tegenwoordig door een gebrek aan tijd bij in. Wel zit ik in de redactie van het Nijsblad veur t Grunneger pladdelaand, het magazine van Groninger Dorpen.

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?

Wanneer ze mij zouden vragen of ik mee zou willen met een reis naar Engeland dan zou ik zelfs ’s nacht hiervoor direct te porren zijn.

Waar staat Inge Zwerver over 10 jaar?

Tegen die tijd zijn mijn kinderen misschien al wel het huis uit. Ik hoop dat ze dan lekker in hun vel zitten met de dingen die ze doen. Dit geeft mij wellicht meer tijd om te schrijven. Misschien heb ik dan mijn eerste roman al wel geschreven, ik denk dat ik hier wel de fantasie voor heb.

Qua werk wil ik mij graag inzetten voor de mens en mij richten op de dingen die hij of zij nog (wél!) steeds kan. Tegenwoordig moet alles groter en sneller. Ik richt mij graag op kleinschalige initiatieven, als een verbindende factor tussen verschillende bevolkingslagen. Begin klein, dat is ook vaak de boodschap die ik meegeef aan de mensen in de verschillende dorpen die ik bezoek. Als het enthousiasme er is dan kom je vanzelf tot grote dingen!

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik ga graag uit van de mens en de menselijke maat. De kracht van groepjes mensen die iets bedenken, elkaar helpen en voor elkaar zorgen, daar zit de energie. Wanneer ik daar vanuit mijn werk een steentje aan bij kan dragen dan ben ik een tevreden mens. Groningen is mooi en de Groninger dorpen herbergen een enorme hoeveelheid positieve energie. Alleen al daarom zie ik de toekomst voor de Groninger plattelandsdorpen met vertrouwen tegemoet.

Bezoek ook eens onze mooie website: www.groningerdorpen.nl.

 

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69