Bij de Molen
KOOZAA
De Kleine Munt
Notaris Huitsing
Hotel 't Gemeentehuis

Ruiken-proeven-voelen-zien: ook als het gaat om een uitvaart en een goed afscheid!

‘Ruiken-proeven-voelen-zien’. Dat is het thema dat de Handelsvereniging van Uithuizen voor deze Rode Loper actie heeft gekozen. Ook bij een uitvaart komen al deze elementen aan bod. Denk maar aan de geur van bloemen (ruiken), de koffie met cake of het glas heffen met een borrelhapje (proeven), hoe bewust beleef je de dag van de uitvaart (zien). En als laatste voelen: de rouw om het verlies blijft immers voor velen nog lang na het overlijden voelbaar.

De geur van bloemen

Bloemen geven een heerlijke geur. Rouwbloemen op en rond de kist geven tegenwoordig uitdrukking aan gevoelens van dankbaarheid, verdriet, liefde, betrokkenheid en troost voor de nabestaanden. Sinds kort bieden we een volledig nieuwe en uitgebreide collectie met rouwbloemen. Rekening houdend met het jaargetijde, worden de rouwstukken altijd naar wens gemaakt.

Vroeger waren bloemen er trouwens om een heel andere reden. De koeltechnieken van vandaag de dag waren er niet. De geur van bloemen was daarom nodig om die van de overledene te overheersen.

Koffie met cake of toch iets anders?

Bij alle uitvaarten door de tijd en culturen heen speelt eten een hoofdrol. Om de eenvoudige reden dat mensen vaak van heinde en verre komen om het afscheid bij te wonen. Maar eten heeft in de eerste plaats ook de functie om rouwenden te troosten, uit hun isolement te halen en weer op te nemen in de gemeenschap. Dat was vroeger zo en tegenwoordig in zekere zin nog steeds. Nabestaanden hebben behoefte aan een gezamenlijk ritueel om hun verlies met anderen te delen.

De koffie met cake is niet uit beeld verdwenen maar toch verandert dat wel de laatste tijd. Eten is een manier geworden om een eigen invulling te geven aan de uitvaart. Nog niet zo heel lang geleden stonden uitvaarten in het teken van het begeleiden van de overledene naar de andere wereld. Tegenwoordig staat de herinnering aan de overleden persoon centraal. Uitvaarten krijgen hierdoor een steeds persoonlijker karakter. Steeds vaker worden er bij de uitvaart dan ook hapjes en drankjes geserveerd. Onderstreept wordt hiermee wat iemand voor zijn omgeving betekende en het sluit aan bij de huidige tendens dat het leven gevierd mag worden.

Hoe bewust beleef je de dag van de uitvaart?

De dag van de uitvaart maak je vaak niet zo bewust mee, veel ontgaat je. Meestal leef je die dag in een roes. Nabestaanden laten daarom steeds vaker de uitvaart op één of meer manieren vastleggen. Het zien van de videobeelden of de foto’s van de uitvaart helpt bij de rouwverwerking!

Als op de locatie waar de plechtigheid plaatsvindt de benodigde apparatuur niet aanwezig is, schakelen wij hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in. Voor het maken van foto’s regelen we een ervaren fotograaf, ook op het gebied van het fotograferen van een uitvaart. Op gepaste afstand doet hij zijn werkzaamheden, waardoor het karakter van de plechtigheid niet verstoord wordt.

Rouw om het verlies

Goed afscheid nemen van een dierbare helpt bij het dragen van de pijn van het verlies. Het is het fundament van goede rouwverwerking. Wanneer nabestaanden namelijk samen goed afscheid kunnen nemen, schept dat verbondenheid en biedt het steun en troost. Uitvaartzorg van Stad tot Wad adviseert en begeleidt bij het maken van de keuzes voor de uitvaart. We voeren uit wat aan ons wordt toevertrouwd. Alles is goed en alles mag, iedereen is vrij eigen keuzes te maken, tenzij de wet het verbiedt. We leggen passende mogelijkheden voor. Ook als er, om wat voor reden dan ook, weinig geld is. Zodat u na afloop van de uitvaart kunt zeggen ‘Het was een goed afscheid’.

Het rouwproces eindigt echter niet met de begrafenis of crematie, eigenlijk begint het dan pas. Voor iedereen die iemand verloren heeft, is er ondersteuning bij rouw. Daarnaast staat er in onze boekenkast een verscheidenheid aan boeken over rouw, die door nabestaanden van ons geleend kunnen worden. Een lijst met adressen voor ondersteuning en een selectie van de boeken zijn op onze website www.uitvaartzorgvanstadtotwad.nl te vinden. Maar ook staan daar tips hoe steun geboden kan worden en wat vooral níet te doen. Want hoe ga je om met andermans verdriet? Maar al te vaak vervallen we in clichés en goedbedoelde adviezen die de nabestaande met lege handen achterlaat.

Met deze manier van werken en met deze middelen hoopt het team van Uitvaartzorg van Stad tot Wad een beetje steun te kunnen bieden bij de rouw om het verlies.

Inloopdag bij Uitvaartzorg van Stad tot Wad

Misschien heeft u vragen over begraven of cremeren. Wat kost een uitvaart bijvoorbeeld. Of vragen over uw verzekering. Of wat te doen als er juist geen verzekering is? Of wilt u gewoon even komen kijken? Bijvoorbeeld naar één van beide demonstraties schouderen van het dragers team, die ’s morgens en ’s middags worden gegeven. U bent zaterdag 11 juni tussen 10.30-16.00 uur van harte welkom bij Uitvaartzorg van Stad tot Wad aan de Edama 8 in Uithuizen.

(Tekst: Martha Davids, Uitvaartzorg van Stad tot Wad)

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69